Dokument & lagar (25 träffar)

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24

Kulturutskottets offentliga utfrågning om de fem nationella minoriteternas kultur Dikten på s. 45 av Eeva Kilpi är tolkad från finska av Kerstin Holm-Lindqvist och finns i samlingen Innan döden som gavs ut på Fripress Bokförlag 1984. ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-37-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:RFR24

2008-06-05

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24 (pdf, 461 kB)

Proposition 2007/08:163

Regeringens proposition 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, Prop. m.m. 2007/08:163 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det


Utskottsberedning: 2008/09:JuU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:163 (pdf, 792 kB)

Proposition 2007/08:144

Regeringens proposition 2007/08:144 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot Prop. organiserad brottslighet 2007/08:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:144 (pdf, 276 kB)

Proposition 2007/08:141

Regeringens proposition 2007/08:141 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk Prop. bevisinhämtningsorder 2007/08:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 april 2008 Maud Olofsson Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Inom Europeiska unionen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:141 (pdf, 526 kB)

Proposition 2007/08:132

Regeringens proposition 2007/08:132 Godkännande av rådets beslut om åtkomst till Prop. informationssystemet för viseringar VIS i syfte 2007/08:132 att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 april 2008 Maud Olofsson


Utskottsberedning: 2007/08:JuU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:132 (pdf, 369 kB)

Proposition 2007/08:139

Regeringens proposition 2007/08:139 En modernare rättegång några ytterligare frågor Prop. 2007/08:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 april 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen beslutade år 2005 omfattande


Utskottsberedning: 2007/08:JuU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:139 (pdf, 323 kB)

Skrivelse 2007/08:117

Regeringens skrivelse 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation Skr. 2007/08:117 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för hur tingsrättsorganisationen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2007/08:117 (pdf, 210 kB)

Proposition 2007/08:113

Regeringens proposition 2007/08:113 Rekrytering av domare Prop. 2007/08:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det är angeläget att domstolarna även i framtiden kan rekrytera ordinarie


Utskottsberedning: 2007/08:JuU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:113 (pdf, 383 kB)

Proposition 2007/08:83

Regeringens proposition 2007/08:83 Godkännande av Prümrådsbeslutet Prop. 2007/08:83 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna ett inom


Utskottsberedning: 2007/08:JuU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:83 (pdf, 590 kB)

Proposition 2007/08:97

Regeringens proposition 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare Prop. 2007/08:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en begränsad reform


Utskottsberedning: 2007/08:JuU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:97 (pdf, 411 kB)

Proposition 2007/08:66

Regeringens proposition 2007/08:66 Passmyndigheter utomlands Prop. 2007/08:66 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i passlagens bestämmelse om passmyndigheter


Utskottsberedning: 2007/08:JuU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:66 (pdf, 126 kB)

Proposition 2007/08:84

Regeringens proposition 2007/08:84 Sveriges antagande av rambeslut om överförande av Prop. frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen 2007/08:84 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2007/08:JuU23
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:84 (pdf, 508 kB)

Proposition 2007/08:68

Regeringens proposition 2007/08:68 Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Prop. 2007/08:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag som syftar


Utskottsberedning: 2007/08:JuU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:68 (pdf, 1177 kB)

Proposition 2007/08:53

Regeringens proposition 2007/08:53 Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och Prop. sjöfylleri 2007/08:53 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 februari 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2007/08:JuU26 2007/08:SoU16
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:53 (pdf, 858 kB)

Skrivelse 2007/08:64

Regeringens skrivelse 2007/08:64 Nationellt ansvar och internationellt engagemang Skr. En nationell strategi för att möta hotet från terrorism 2007/08:64 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 februari 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2007/08:JuU30 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2007/08:64 (pdf, 170 kB)

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR9

Uppföljning av Kriminalvårdens behandlingsprogram för män som dömts för våld i nära relationer ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-14-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:RFR9 Förord Inom justitieutskottet bereds frågor om uppföljning och utvärdering av en särskild arbetsgrupp uppföljningsgruppenGruppen består

2008-01-30

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR9 (pdf, 757 kB)

Skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel Skr. för sexuella ändamål 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Visby den 10 juli 2008 Fredrik Reinfeldt Nyamko Sabuni Integrations- och jämställdhetsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2008/09:JuU4 Följdmotioner: 5

Skrivelse 2007/08:167 (pdf, 349 kB)

Proposition 2007/08:1

Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudgeten för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudget för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:FiU1 2007/08:FiU11 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FiU4 2007/08:FiU5 2007/08:FöU1 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SfU2 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UbU2 2007/08:UU1 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (252 förslag): , 252 bifall,

Proposition 2007/08:1 (pdf, 4580 kB)

Proposition 2007/08:47

Regeringens proposition 2007/08:47 Utvidgad rätt till biträde vid förhör under Prop. förundersökning, m.m. 2007/08:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 december 2007 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas


Utskottsberedning: 2007/08:JuU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:47 (pdf, 337 kB)

Skrivelse 2007/08:42

Regeringens skrivelse 2007/08:42 2007 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. 1991:572 om särskild utlänningskontroll 2007/08:42 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 december 2007 Maud Olofsson Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU5 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2007/08:42 (pdf, 97 kB)
Paginering