Dokument & lagar (23 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2007/08:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM Torsdagen den 5 juni 2008 TID Kl. 09.0012.00. NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar information på temat De fem nationella minoriteternas kultur i enlighet med bifogade program bilaga 2En förteckning över närvarande gäster

2008-06-05

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24

Kulturutskottets offentliga utfrågning om de fem nationella minoriteternas kultur Dikten på s. 45 av Eeva Kilpi är tolkad från finska av Kerstin Holm-Lindqvist och finns i samlingen Innan döden som gavs ut på Fripress Bokförlag 1984. ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-37-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:RFR24

2008-06-05

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24 (pdf, 461 kB)

Kulturutskottets protokoll 2007/08:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21 DATUM Tisdagen den 3 juni 2008 TID Kl. 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Kulturdepartementet, statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m.fl.och för Integrations- och jämställdhetsdepartementet, statsrådet Nyamko Sabuni m.fl.informerar

2008-06-03

Kulturutskottets protokoll 2007/08:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM Tisdagen den 20 maj 2008 TID Kl. 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av yttrande Fortsätts behandlingen av proposition 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 och motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. v jfr prot. 2007/08:19.2Uskottet

2008-05-20

Kulturutskottets protokoll 2007/08:19

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM Torsdagen den 8 maj 2008 TID Kl. 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Riksrevisionen, nämligen riksrevisor Karin Lindell, revisonsdirektör Isak Reichl och biträdande granskningschef Rutger Banefelt, informerar om Riksrevisionens

2008-05-08

Kulturutskottets protokoll 2007/08:18

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:18 DATUM Torsdagen den 24 april 2008 TID Kl. 09.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Kulturrådet nämligen ordföranden landshövding Mats Svegfors och generaldirektören Kennet Johansson informerar utskottet om Kulturrådets nya ledningsorganisation

2008-04-24

Kulturutskottets protokoll 2007/08:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:17 DATUM Torsdagen den 10 april 2008 TID Kl. 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om spel- och lotterifrågor jfr prot. 2007/08:15.1Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2007/08:KrU13

2008-04-10

Kulturutskottets protokoll 2007/08:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:16 DATUM Torsdagen den 3 april 2008 TID Kl. 08.3012.00. NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar information på temat Upphovsrätt på Internet i enlighet med bifogade program bilaga 2En förteckning över närvarande gäster finns i bilaga

2008-04-03

Kulturutskottets protokoll 2007/08:15

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:15 DATUM Torsdagen den 27 mars 2008 TID Kl. 09.3009.50 15 Kl. 10.0010.30 6 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ärendebehandling Behandlas följande motioner om spel- och lotterifrågor väckta under allmänna motionstiden 2007/08 2007/08:Kr204 yrk. 12, 510, Kr221, Kr246

2008-03-27

Kulturutskottets protokoll 2007/08:14

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:14 DATUM Tisdagen den 25 mars 2008 TID Kl. 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om museer jfr prot. 2007/08:9.3Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2007/08:KrU6 justeras. Anmäls

2008-03-25

Kulturutskottets protokoll 2007/08:13

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:13 DATUM Tisdagen den 11 mars 2008 TID Kl. 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ärendebehandling Fortsätts behandlingen av motioner om idrottsfrågor jfr prot. 2007/08:10.2Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2007/08:KrU7 justeras. Anmäls

2008-03-11

Kulturutskottets protokoll 2007/08:12

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:12 DATUM Tisdagen den 4 mars 2008 TID Kl. 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ärendebehandling Behandlas följande motioner om kulturarvsfrågor väckta under allmänna motionstiden 2007/08 2007/08:Kr203, Kr205, Kr209, Kr215, Kr219, Kr220, Kr229 yrk. 14, Kr272,

2008-03-04

Kulturutskottets protokoll 2007/08:11

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:11 DATUM Tisdagen den 19 februari 2008 TID Kl. 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om övergripande kulturfrågor jfr prot. 2007/08:9.2Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2007/08:KrU5

2008-02-19

Kulturutskottets protokoll 2007/08:10

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:10 DATUM Tisdagen den 12 februari 2008 TID Kl. 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om vissa folkrörelsefrågor jfr prot. 2007/08:9.1Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2007/08:KrU4

2008-02-12

Kulturutskottets protokoll 2007/08:9

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:9 DATUM Torsdagen den 31 januari 2008 TID Kl. 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ärendebehandling Behandlas följande motioner om vissa folkrörelsefrågor väckta under allmänna motionstiden 2007/08 2007/08:Kr228, Kr231, Kr237, Kr248, Kr299, Kr346, A402

2008-01-31

Kulturutskottets protokoll 2007/08:8

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:8 DATUM Tisdagen den 18 december 2007 TID Kl. 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Kulturdepartementet, statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m.fl.och för Integrations- och jämställdhetsdepartementet, statsrådet Nyamko Sabuni m.fl.informerar

2007-12-18

Kulturutskottets protokoll 2007/08:7

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:7 DATUM Torsdagen den 22 november 2007 TID Kl. 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid volym 9 jämte motioner

2007-11-22

Kulturutskottets protokoll 2007/08:6

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:6 DATUM Torsdagen den 15 november 2007 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ärendebehandling Fortsätts behandlingen av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid volym 9 jämte motioner jfr

2007-11-15

Kulturutskottets protokoll 2007/08:5

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:5 DATUM Tisdagen den 13 november 2007 TID Kl. 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utfrågning Statssekreterare Ingrid Eiken, Kulturdepartementet, informerar om departementets syn på behovet av ytterligare bemyndiganden på kulturområdet mot bakgrund av bl.a.

2007-11-13

Kulturutskottets protokoll 2007/08:4

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:4 DATUM Torsdagen den 1 november 2007 TID Kl. 09.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utomståendes närvaro vid sammanträde i utskottet Enligt 4 kap. 13 RO får utskottet, om det finns särskilda skäl, medge att även någon annan än en ledamot, en suppleant eller

2007-11-01

Paginering