Dokument & lagar (54 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2011/12:30

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM Tisdagen den 12 juni 2012 TID Kl. 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokollen 2011/12:28 av den 29 maj 2012 och protokoll 2011/12:29 av den 7 juni 2012. 2 Information Landshövding och utredare Eva Eriksson

2012-06-12

Kulturutskottets protokoll 2011/12:29

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM Torsdagen den 7 juni 2012 TID Kl. 09.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information på temat Sverige i det internationella kulturlivet i enlighet med bifogade program bilaga 2 En förteckning över närvarande

2012-06-07

Kulturutskottets protokoll 2011/12:28

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM Tisdagen den 29 maj 2012 TID Kl. 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:27 av den 24 maj 2012. 2 Justering av betänkande KrU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om allmänna kulturfrågor

2012-05-29

Kulturutskottets protokoll 2011/12:27

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM Torsdagen den 24 maj 2012 TID Kl. 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Riksarkivet, Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet Digisamverksamhetsledare

2012-05-24

Kulturutskottets protokoll 2011/12:26

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM Torsdagen den 10 maj 2012 TID Kl. 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:25 av den 8 maj 2012. 2 Yttrande till konstitutionsutskottet Behandlades fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över

2012-05-10

Kulturutskottets protokoll 2011/12:25

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM Tisdagen den 8 maj 2012 TID Kl. 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:24 av den 3 maj 2012. 2 Allmänna kulturfrågor KrU10 Utskottet behandlade motioner som väckts under allmänna motionstiden 2011

2012-05-08

Kulturutskottets protokoll 2011/12:24

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM Torsdagen den 3 maj 2012 TID Kl. 09.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:23 av den 24 april 2012. 2 Litteratur, språk, läsande och bibliotek KrU7 Utskottet behandlade motioner som väckts under allmänna

2012-05-03

Kulturutskottets protokoll 2011/12:23

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM Tisdagen den 24 april 2012 TID Kl. 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:22 av den 17 april 2012. 2 Information från Nationalmuseum Företrädare för Nationalmuseum, överintendent Berndt Arell och

2012-04-24

Kulturutskottets protokoll 2011/12:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM Tisdagen den 17 april 2012 TID Kl. 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:21 av den 29 mars 2012. 2 Justering av betänkande KrU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om kulturskaparnas

2012-04-17

Kulturutskottets protokoll 2011/12:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM Torsdagen den 29 mars 2012 TID Kl. 09.3009.45 09.5510.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:20 av den 27 mars 2012. 2 Inkommande skrivelser Kanslichefen anmälde följande inkommande skrivelser: Konstitutionsutskottet

2012-03-29

Kulturutskottets protokoll 2011/12:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM Tisdagen den 27 mars 2012 TID Kl. 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:19 av den 15 mars 2012. 2 Information Företrädare för Kulturdepartementet, kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth,

2012-03-27

Kulturutskottets protokoll 2011/12:19

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM Torsdagen den 15 mars 2012 TID Kl. 09.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:18 av den 1 mars 2012. 2 Överlämnande av motionsyrkande Utskottet beslutade under förutsättning av berört utskotts medgivande

2012-03-15

Kulturutskottets protokoll 2011/12:18

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM Torsdagen den 1 mars 2012 TID Kl. 09.3010.25 10.4510.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:17 av den 28 februari 2012. 2 Information Företrädare för Stiftelsen Framtidens kultur, ordförande Eva Redhe-Ridderstad,

2012-03-01

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR10

Verksamheten vid scenkonstallianserna En utvärdering ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-29-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:KrU10 Förord Arbetsmarknaden för professionella skådespelare, dansare och musiker kännetecknas av förhållandevis få tillsvidareanställningar. För att bl.a. öka den sociala och ekonomiska

2012-03-01

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR10 (pdf, 483 kB)

Kulturutskottets protokoll 2011/12:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM Tisdagen den 28 februari 2012 TID Kl. 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Sammanträdets öppnande Christer Nylander FP öppnade sammanträdet. 2 Val av ordförande Gunilla Carlsson i Hisings Backa S valdes med acklamation till ordförande. Christer Nylander

2012-02-28

Kulturutskottets protokoll 2011/12:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM Torsdagen den 23 februari 2012 TID Kl. 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:15 av den 16 februari 2012. 2 Spelfrågor KrU5 Utskottet behandlade motioner som väckts under allmänna motionstiden 2011

2012-02-23

Kulturutskottets protokoll 2011/12:15

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM Torsdagen den 16 februari 2012 TID Kl. 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:14 av den 2 februari 2012. 2 Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över handlingsplan för att värna demokratin

2012-02-16

Kulturutskottets protokoll 2011/12:14

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM Torsdagen den 2 februari 2012 TID Kl. 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:13 av den 17 januari 2012. 2 Information Företrädare för Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPBinklusive Taltidningsnämnden,

2012-02-02

Kulturutskottets protokoll 2011/12:13

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM Tisdagen den 17 januari 2012 TID Kl. 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:12 av den 15 december 2011. 2 Information om subsidiaritetsprövning Företrädare för Kulturdepartementet, statssekreterare

2012-01-17

Kulturutskottets protokoll 2011/12:12

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM Torsdagen den 15 december 2011 TID Kl. 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/11:11 av den 29 november 2011. 2 Justering av betänkande KrU2 Utskottet fortsatte behandlingen av dels skrivelse 2011/12:6

2011-12-15

Paginering