Dokument & lagar (26 träffar)

Omröstning 2007/08:KrU1p1 Pris- och löneomräkning inom kultursektorn

Votering: betänkande 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2007/08:1förslagspunkt 1 Pris- och löneomräkning inom kultursektorn Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om pris- och löneomräkningen inom kultursektorn. Därmed avslår riksdagen motion

2007-12-06

Omröstning 2007/08:KrU1p32 Avtal om utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland

Votering: betänkande 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2007/08:1förslagspunkt 32 Avtal om utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr282 av Sinikka Bohlin sDatum: 2007-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13

2007-12-06

Omröstning 2007/08:KrU1p2 Hyreskompensationen för statliga kulturlokaler

Votering: betänkande 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2007/08:1förslagspunkt 2 Hyreskompensationen för statliga kulturlokaler Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr241 av Siv Holma m.fl. vDatum: 2007-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja

2007-12-06

Omröstning 2007/08:KrU1p10 Svenska Spels stöd till idrotten m.m.

Votering: betänkande 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2007/08:1förslagspunkt 10 Svenska Spels stöd till idrotten m.m. Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2008 verkar för att bolagsstämman dels beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag

2007-12-06

Omröstning 2007/08:KrU1p21 Läsfrämjande åtgärder

Votering: betänkande 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2007/08:1förslagspunkt 21 Läsfrämjande åtgärder Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr286 av Matilda Ernkrans sDatum: 2007-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2007-12-06

Omröstning 2007/08:KrU1p17 Mål för den nationella ungdomspolitiken

Votering: betänkande 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2007/08:1förslagspunkt 17 Mål för den nationella ungdomspolitiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål och huvudområden för samordning och redovisning av den nationella ungdomspolitiken. Därmed bifaller riksdagen

2007-12-06

Paginering