Dokument & lagar (68 träffar)

Omröstning 2007/08:KrU1p1 Pris- och löneomräkning inom kultursektorn

Votering: betänkande 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2007/08:1förslagspunkt 1 Pris- och löneomräkning inom kultursektorn Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om pris- och löneomräkningen inom kultursektorn. Därmed avslår riksdagen motion

2007-12-06

Omröstning 2007/08:KrU1p32 Avtal om utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland

Votering: betänkande 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2007/08:1förslagspunkt 32 Avtal om utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr282 av Sinikka Bohlin sDatum: 2007-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13

2007-12-06

Omröstning 2007/08:KrU1p2 Hyreskompensationen för statliga kulturlokaler

Votering: betänkande 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2007/08:1förslagspunkt 2 Hyreskompensationen för statliga kulturlokaler Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr241 av Siv Holma m.fl. vDatum: 2007-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja

2007-12-06

Omröstning 2007/08:KrU1p10 Svenska Spels stöd till idrotten m.m.

Votering: betänkande 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2007/08:1förslagspunkt 10 Svenska Spels stöd till idrotten m.m. Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2008 verkar för att bolagsstämman dels beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag

2007-12-06

Omröstning 2007/08:KrU1p21 Läsfrämjande åtgärder

Votering: betänkande 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2007/08:1förslagspunkt 21 Läsfrämjande åtgärder Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr286 av Matilda Ernkrans sDatum: 2007-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2007-12-06

Omröstning 2007/08:KrU1p17 Mål för den nationella ungdomspolitiken

Votering: betänkande 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2007/08:1förslagspunkt 17 Mål för den nationella ungdomspolitiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål och huvudområden för samordning och redovisning av den nationella ungdomspolitiken. Därmed bifaller riksdagen

2007-12-06

Omröstning 2007/08:CU3p1 Den ekonomiska dimensionen i hållbar utveckling m.m.

Votering: betänkande 2007/08:CU3 CU3, förslagspunkt 1 Den ekonomiska dimensionen i hållbar utveckling m.m. Riksdagen antar 2 kap. 2 första stycket regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen 1987:10Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:122 punkt 1 i denna del och avslår motion 2006/07:C7 yrkandena

2007-12-05

Omröstning 2007/08:CU3p5 Talerätt för miljöorganisationer

Votering: betänkande 2007/08:CU3 CU3, förslagspunkt 5 Talerätt för miljöorganisationer Riksdagen dels antar 13 kap. 6 regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen 1987:10dels godkänner att Sverige i fråga om tillträde till Århuskonventionen återkallar sin reservation för genomförandet av konventionens

2007-12-05