Dokument & lagar (27 träffar)

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24

Kulturutskottets offentliga utfrågning om de fem nationella minoriteternas kultur Dikten på s. 45 av Eeva Kilpi är tolkad från finska av Kerstin Holm-Lindqvist och finns i samlingen Innan döden som gavs ut på Fripress Bokförlag 1984. ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-37-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:RFR24

2008-06-05

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24 (pdf, 461 kB)

Omröstning 2007/08:JuSoU1p2 Analys av våldets strukturella orsaker

Votering: betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, förslagspunkt 2 Analys av våldets strukturella orsaker Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju7 yrkande 5, 2007/08:Ju8 yrkande 1, 2007/08:Ju9 yrkande 1, 2007/08:Ju10

2008-05-07

Omröstning 2007/08:KrU14p2 Kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen

Votering: betänkande 2007/08:KrU14 Folkbildning, förslagspunkt 2 Kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr283, 2007/08:Kr326 yrkande 2 och 2007/08:Kr342. Datum: 2008-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v Parti Ja Nej Avstående

2008-04-24

Omröstning 2007/08:KrU14p1 Folkbildningens betydelse

Votering: betänkande 2007/08:KrU14 Folkbildning, förslagspunkt 1 Folkbildningens betydelse Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr287, 2007/08:Kr326 yrkande 1 och 2007/08:Kr340 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-04-24

Omröstning 2007/08:KrU13p1 Reglerad spelmarknad

Votering: betänkande 2007/08:KrU13 Spel- och lotterifrågor, förslagspunkt 1 Reglerad spelmarknad Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr204 av Siv Holma m.fl. v yrkande 8, 2007/08:Kr246 av Cecilia Widegren m yrkande 1, 2007/08:Kr285 av Gunnar Axén m yrkandena 1 och 2, 2007/08:Kr297 av Christian Holm m2007/08:Kr315 av

2008-04-24

Omröstning 2007/08:KrU11p3 Konstnärernas försörjning

Votering: betänkande 2007/08:KrU11 Konstnärs- och musikfrågor, förslagspunkt 3 Konstnärernas försörjning Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr333 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 100 0 1 29 m 80 0 0 17

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU11p7 Modell för samarbete mellan amatörer och professionella

Votering: betänkande 2007/08:KrU11 Konstnärs- och musikfrågor, förslagspunkt 7 Modell för samarbete mellan amatörer och professionella Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr267 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 13. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU11p2 Långsiktiga bidrag till fria grupper

Votering: betänkande 2007/08:KrU11 Konstnärs- och musikfrågor, förslagspunkt 2 Långsiktiga bidrag till fria grupper Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr267 yrkande 3. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 99 0 0 31 m 81 0 0 16

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU10p7 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland

Votering: betänkande 2007/08:KrU10 Mediefrågor, förslagspunkt 7 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland Riksdagen avslår motion 2007/08:K330 av Siv Holma m.fl. v yrkande 2. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 100 1 0

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU8p2 Granskning av trossamfunden av JämO, HomO och DO

Votering: betänkande 2007/08:KrU8 Trossamfund, förslagspunkt 2 Granskning av trossamfunden av JämO, HomO och DO Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr212 yrkande 2. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 101 0 0 29 m 81 0 0 16 c

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU7p13 Idrottsplatser

Votering: betänkande 2007/08:KrU7 Idrottsfrågor, förslagspunkt 13 Idrottsplatser Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr330 av Thomas Bodström s och 2007/08:Kr332 av Torbjörn Björlund m.fl. v yrkande 2. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU7p8 HBT-frågor m.m.

Votering: betänkande 2007/08:KrU7 Idrottsfrågor, förslagspunkt 8 HBT-frågor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson båda fp yrkande 21, 2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. mp yrkandena 24-26, 2007/08:Kr312 av Hillevi Larsson m.fl. s2007/08:Kr332 av Torbjörn Björlund m.fl.

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU6p2 Museiansvar för HBT-kulturen

Votering: betänkande 2007/08:KrU6 Museer, förslagspunkt 2 Museiansvar för HBT-kulturen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr313 och 2007/08:Kr350 yrkande 1. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 99 1 0 30 m 81 0 0 16 c

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU6p7 Kvinnomuseum

Votering: betänkande 2007/08:KrU6 Museer, förslagspunkt 7 Kvinnomuseum Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr264 och 2007/08:Kr304 yrkande 8. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 99 0 0 31 m 81 0 0 16 c 23 0 0 6 fp

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU12p2 Nationell biblioteksplan

Votering: betänkande 2007/08:KrU12 Biblioteks- och språkfrågor, förslagspunkt 2 Nationell biblioteksplan Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr304 av Esabelle Reshdouni m.fl. mp yrkande 7. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 91

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KrU12p4 Arbetsplatsbibliotek och bokombud

Votering: betänkande 2007/08:KrU12 Biblioteks- och språkfrågor, förslagspunkt 4 Arbetsplatsbibliotek och bokombud Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr308 av Matilda Ernkrans m.fl. sDatum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 92 0 38

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KrU5p1 Kultur för alla

Votering: betänkande 2007/08:KrU5 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 1 Kultur för alla Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr343 av Sylvia Lindgren och Veronica Palm båda s2007/08:Kr352 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog båda s och 2007/08:Ub542 av Carina Hägg m.fl. s yrkande 2. Datum: 2008-03-18 Omröstning

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KrU5p3 Jämställdhetsperspektiv inom kulturen

Votering: betänkande 2007/08:KrU5 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 3 Jämställdhetsperspektiv inom kulturen Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr304 av Esabelle Reshdouni m.fl. mp yrkande 6. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KrU4p5 Jämställt fritids- och kulturliv för ungdomar

Votering: betänkande 2007/08:KrU4 Vissa folkrörelsefrågor, förslagspunkt 5 Jämställt fritids- och kulturliv för ungdomar Riksdagen avslår motion 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 40. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KrU4p1 Sexualpolitiska organisationer

Votering: betänkande 2007/08:KrU4 Vissa folkrörelsefrågor, förslagspunkt 1 Sexualpolitiska organisationer Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr346. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 93 0 37 m 78 0 0 19 c 19 0 0 10 fp

2008-03-18

Paginering