Dokument & lagar (73 träffar)

Omröstning 2007/08:JuU31p2 Prövningstillstånd i familjemål

Votering: betänkande 2007/08:JuU31 En modernare rättegång några ytterligare frågor, förslagspunkt 2 Prövningstillstånd i familjemål Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om ändring i äktenskapsbalken, b lag om ändring i föräldrabalken, c lag om ändring i lagen 2005:683 om ändring i rättegångsbalken, d lag om

2008-06-16

Omröstning 2007/08:JuU31p3 Utvärdering av vårdnadsreformen

Votering: betänkande 2007/08:JuU31 En modernare rättegång några ytterligare frågor, förslagspunkt 3 Utvärdering av vårdnadsreformen Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju36 yrkande 2. Datum: 2008-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 102

2008-06-16

Omröstning 2007/08:JuU27p1 Godkännande av utkastet till rådsbeslut

Votering: betänkande 2007/08:JuU27 Godkännande av rådets beslut om åtkomst till VIS för brottsbekämpande ändamål, förslagspunkt 1 Godkännande av utkastet till rådsbeslut Riksdagen godkänner det inom Europeiska unionen upprättade utkastet till rådsbeslut om åtkomst till informationssystemet för viseringar VIS för sökningar

2008-06-16

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24

Kulturutskottets offentliga utfrågning om de fem nationella minoriteternas kultur Dikten på s. 45 av Eeva Kilpi är tolkad från finska av Kerstin Holm-Lindqvist och finns i samlingen Innan döden som gavs ut på Fripress Bokförlag 1984. ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-37-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:RFR24

2008-06-05

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24 (pdf, 461 kB)

Omröstning 2007/08:JuU23p2 Dömda som riskerar förföljelse

Votering: betänkande 2007/08:JuU23 Rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska Unionen, förslagspunkt 2 Dömda som riskerar förföljelse Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju23 yrkande 1 och 2007/08:Ju24. Datum: 2008-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp

2008-06-04

Omröstning 2007/08:JuU22p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2007/08:JuU22 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju34. Datum: 2008-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 1

2008-06-04

Omröstning 2007/08:JuU25p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2007/08:JuU25 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju31. Datum: 2008-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0 0 15 m 87 0 0 10

2008-05-21

Omröstning 2007/08:JuU25p5 Kostnader

Votering: betänkande 2007/08:JuU25 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, förslagspunkt 5 Kostnader Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju32 yrkande 1. Datum: 2008-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 115 0 15 m 87 0 0 10 c 26

2008-05-21

Omröstning 2007/08:JuU25p2 Kvarstående vårdbehov

Votering: betänkande 2007/08:JuU25 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, förslagspunkt 2 Kvarstående vårdbehov Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju32 yrkande 3. Datum: 2008-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 114 0 16 m 87 0 0

2008-05-21

Omröstning 2007/08:JuU18p1 Förverkande mot annan än gärningsmannen

Votering: betänkande 2007/08:JuU18 Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet, förslagspunkt 1 Förverkande mot annan än gärningsmannen Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om ändring i brottsbalken, såvitt avser förslaget till 36 kap. 5 a b lag om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet

2008-05-21

Omröstning 2007/08:JuU20p1 Godkännande av Prümrådsbeslutet

Votering: betänkande 2007/08:JuU20 Godkännande av Prümrådsbeslutet, förslagspunkt 1 Godkännande av Prümrådsbeslutet Riksdagen godkänner det inom Europeiska unionen upprättade utkastet till rådsbeslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet

2008-05-20

Omröstning 2007/08:JuU30p7 Rättighetsinskränkande EU-förslag mot terrorism

Votering: betänkande 2007/08:JuU30 Nationell strategi för att möta hotet från terrorism, förslagspunkt 7 Rättighetsinskränkande EU-förslag mot terrorism Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju18 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v, mp Parti Ja Nej Avstående

2008-05-14

Omröstning 2007/08:JuU30p2 Prümrådsbeslutet

Votering: betänkande 2007/08:JuU30 Nationell strategi för att möta hotet från terrorism, förslagspunkt 2 Prümrådsbeslutet Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju19 yrkande 4. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 109 0 21 m

2008-05-14

Omröstning 2007/08:JuU30p9 Strategi för internationella insatser

Votering: betänkande 2007/08:JuU30 Nationell strategi för att möta hotet från terrorism, förslagspunkt 9 Strategi för internationella insatser Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju19 yrkande 9. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-05-14

Omröstning 2007/08:JuU30p8 Terrorismens grunder m.m.

Votering: betänkande 2007/08:JuU30 Nationell strategi för att möta hotet från terrorism, förslagspunkt 8 Terrorismens grunder m.m. Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju19 yrkandena 1 och 13. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2008-05-14

Omröstning 2007/08:JuU30p4 Signalspaning och integritetsskydd

Votering: betänkande 2007/08:JuU30 Nationell strategi för att möta hotet från terrorism, förslagspunkt 4 Signalspaning och integritetsskydd Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju19 yrkande 7. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 109

2008-05-14

Omröstning 2007/08:JuU30p3 Frysning av tillgångar

Votering: betänkande 2007/08:JuU30 Nationell strategi för att möta hotet från terrorism, förslagspunkt 3 Frysning av tillgångar Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju14 yrkandena 1-3, 2007/08:Ju19 yrkande 10 och 2007/08:U287. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti

2008-05-14

Omröstning 2007/08:JuU26p3 Alkolås

Votering: betänkande 2007/08:JuU26 Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri, förslagspunkt 3 Alkolås Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju21 yrkande 6. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 110 0 20 m

2008-05-14

Omröstning 2007/08:JuU26p4 Vållandebrott m.m.

Votering: betänkande 2007/08:JuU26 Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri, förslagspunkt 4 Vållandebrott m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju21 yrkandena 1 och 4 samt 2007/08:Ju438. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v Parti Ja Nej Avstående

2008-05-14

Omröstning 2007/08:JuU26p2 Ytterligare åtgärder mot sjöfylleri

Votering: betänkande 2007/08:JuU26 Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri, förslagspunkt 2 Ytterligare åtgärder mot sjöfylleri Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju21 yrkande 3, 2007/08:C204 och 2007/08:C336 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2008-05-14

Paginering