Dokument & lagar (66 träffar)

Omröstning 2007/08:SoU14p5 Lokala och regionala barn- och ungdomsombud

Votering: betänkande 2007/08:SoU14 Barnpolitiken och dess inriktning, förslagspunkt 5 Lokala och regionala barn- och ungdomsombud Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So354 av Solveig Hellquist fp2006/07:So476 av Kerstin Haglö m.fl. s2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. mp yrkande 2, 2007/08:So527 av Åsa Lindestam och

2008-06-09

Omröstning 2007/08:SoU14p10 Sexuella övergrepp mot barn

Votering: betänkande 2007/08:SoU14 Barnpolitiken och dess inriktning, förslagspunkt 10 Sexuella övergrepp mot barn Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju209 yrkande 3 och 2007/08:So407 yrkandena 1 och 3. Datum: 2008-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2008-06-09

Omröstning 2007/08:SoU14p14 Barnfattigdom

Votering: betänkande 2007/08:SoU14 Barnpolitiken och dess inriktning, förslagspunkt 14 Barnfattigdom Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C203 av Egon Frid m.fl. v yrkande 7, 2006/07:So414 av Margareta Persson m.fl. s2006/07:So475 av Monica Green m.fl. s2007/08:C208 av Egon Frid m.fl. v yrkande 8, 2007/08:So22 av Eva

2008-06-09

Omröstning 2007/08:SoU14p2 Barnkonventionen som svensk lag

Votering: betänkande 2007/08:SoU14 Barnpolitiken och dess inriktning, förslagspunkt 2 Barnkonventionen som svensk lag Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So377 yrkande 2, 2006/07:So381 yrkande 3, 2007/08:So22 yrkande 2, 2007/08:So27 yrkande 1, 2007/08:So319 yrkande 1 och 2007/08:So577. Datum: 2008-06-09 Omröstning i

2008-06-09

Omröstning 2007/08:SoU14p4 Barnombudsmannen

Votering: betänkande 2007/08:SoU14 Barnpolitiken och dess inriktning, förslagspunkt 4 Barnombudsmannen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C206 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 9, 2007/08:C202 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 8 och 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. sDatum: 2008-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2008-06-09

Omröstning 2007/08:SoU11p20 HBT-kompetens och bemötande inom hälso- och sjukvården

Votering: betänkande 2007/08:SoU11 En förnyad folkhälsopolitik, förslagspunkt 20 HBT-kompetens och bemötande inom hälso- och sjukvården Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson båda fp yrkandena 5 och 7, 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp yrkandena 29, 31 och 35, 2007/08:So294

2008-06-05

Omröstning 2007/08:SoU11p2 Nya delmål m.m. inom folkhälsopolitiken

Votering: betänkande 2007/08:SoU11 En förnyad folkhälsopolitik, förslagspunkt 2 Nya delmål m.m. inom folkhälsopolitiken Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju392 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 17, 2007/08:So226 av Christer Winbäck fp yrkande 1, 2007/08:So240 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 1, 2 och 4 samt 2007/08:So241

2008-06-05

Omröstning 2007/08:SoU11p31 Mäns våld mot kvinnor

Votering: betänkande 2007/08:SoU11 En förnyad folkhälsopolitik, förslagspunkt 31 Mäns våld mot kvinnor Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. s yrkande 7 och 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp yrkande 38. Datum: 2008-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 34

2008-06-05

Omröstning 2007/08:SoU11p28 Sex- och samlevnadsundervisning i skolan

Votering: betänkande 2007/08:SoU11 En förnyad folkhälsopolitik, förslagspunkt 28 Sex- och samlevnadsundervisning i skolan Riksdagen avslår motion 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp yrkandena 33 och 34. Datum: 2008-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 30 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2008-06-05

Omröstning 2007/08:SoU11p4 Utveckling av bestämningsfaktorer m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SoU11 En förnyad folkhälsopolitik, förslagspunkt 4 Utveckling av bestämningsfaktorer m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. v yrkandena 1 och 2, 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp yrkandena 5, 6 och 8 samt 2007/08:So378 av Gunvor G Ericson m.fl. mp yrkande

2008-06-05

Omröstning 2007/08:SoU11p27 Åtgärder mot spridning av sexuellt överförbara sjukdomar m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SoU11 En förnyad folkhälsopolitik, förslagspunkt 27 Åtgärder mot spridning av sexuellt överförbara sjukdomar m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. s yrkande 4, 2007/08:So19 av Carina Hägg och Anneli Särnblad båda s2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. s yrkande

2008-06-05

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24

Kulturutskottets offentliga utfrågning om de fem nationella minoriteternas kultur Dikten på s. 45 av Eeva Kilpi är tolkad från finska av Kerstin Holm-Lindqvist och finns i samlingen Innan döden som gavs ut på Fripress Bokförlag 1984. ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-37-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:RFR24

2008-06-05

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24 (pdf, 461 kB)

Omröstning 2007/08:SoU19p3 Skatte- och ålderskontroll

Votering: betänkande 2007/08:SoU19 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning, förslagspunkt 3 Skatte- och ålderskontroll Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So31 av Thomas Nihlén m.fl. mp yrkande 3 och 2007/08:So33 av Ylva Johansson m.fl. s yrkande 3. Datum: 2008-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2008-05-21

Omröstning 2007/08:SoU19p6 Indirekt reklam

Votering: betänkande 2007/08:SoU19 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning, förslagspunkt 6 Indirekt reklam Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i alkohollagen 1994:1738 såvitt avser 4 kap. 11 b Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:119 i denna del och avslår motionerna 2007/08:So31 yrkande

2008-05-21

Omröstning 2007/08:SoU19p1 Införsel av alkoholdrycker

Votering: betänkande 2007/08:SoU19 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning, förslagspunkt 1 Införsel av alkoholdrycker Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i alkohollagen 1994:1738 såvitt avser 4 kap. 2 Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:119 i denna del och avslår motionerna 2007/08:So31

2008-05-21

Omröstning 2007/08:SoU16p7 Underåriga patienters ställning i vården

Votering: betänkande 2007/08:SoU16 Patientdatalag m.m.förslagspunkt 7 Underåriga patienters ställning i vården Riksdagen avslår motion 2007/08:So29 yrkande 1. Datum: 2008-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0 0 15 m 87 0 0 10 c

2008-05-21

Omröstning 2007/08:SoU16p5 Användning av vissa sökbegrepp

Votering: betänkande 2007/08:SoU16 Patientdatalag m.m.förslagspunkt 5 Användning av vissa sökbegrepp Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So29 yrkande 2 och 2007/08:So30 yrkande 2. Datum: 2008-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 1 0 15

2008-05-21

Omröstning 2007/08:SoU17p2 Omreglering av apoteksmarknaden

Votering: betänkande 2007/08:SoU17 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder, förslagspunkt 2 Omreglering av apoteksmarknaden Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U353 yrkande 18 i denna del, 2007/08:So234, 2007/08:So355, 2007/08:So447 yrkande 3, 2007/08:So493 yrkande 3, 2007/08:So558 yrkande

2008-05-08

Omröstning 2007/08:SoU17p1 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder

Votering: betänkande 2007/08:SoU17 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder, förslagspunkt 1 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder a Riksdagen bemyndigar regeringen att omstrukturera ägandet av Apoteket Aktiebolag publ Apoteket AB genom att inrätta

2008-05-08

Omröstning 2007/08:SoU15p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2007/08:SoU15 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So14 och 2007/08:So15 yrkande 1. Datum: 2008-05-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2008-05-08

Paginering