Dokument & lagar (59 träffar)

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR11

Kulturutskottets offentliga utfrågning om jämställdhet och maktstrukturer inom kulturens område ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-89-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2009/10:RFR11 Förord Torsdagen den 8 april 2010 anordnade kulturutskottet en offentlig utfrågning om jämställdhet och maktstrukturer inom kulturens

2010-05-30

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR11 (pdf, 235 kB)

Omröstning 2009/10:KrU12p1 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer

Votering: betänkande 2009/10:KrU12 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer, förslagspunkt 1 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer Riksdagen godkänner regeringens förslag om en successiv avveckling av inkomstgarantier för konstnärer och en överföring av frigjorda medel till pensionsgrundande tidsbegränsade

2010-05-26

Omröstning 2009/10:KrU10p3 Stillbildsfotografi

Votering: betänkande 2009/10:KrU10 Museer och utställningar, förslagspunkt 3 Stillbildsfotografi Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr329. Datum: 2010-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 102 0 28 m 80 0 0 16 c 23 0 0 6 fp 22

2010-03-18

Omröstning 2009/10:KrU10p11 Uppmärksammande av Harald Edelstams insatser

Votering: betänkande 2009/10:KrU10 Museer och utställningar, förslagspunkt 11 Uppmärksammande av Harald Edelstams insatser Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr251. Datum: 2010-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 102 0 28 m 80 0 0 16

2010-03-18

Omröstning 2009/10:KrU9p2 Dopning

Votering: betänkande 2009/10:KrU9 Idrotts- och spelfrågor, förslagspunkt 2 Dopning Riksdagen avslår motion 2009/10:So554 av Lars Lilja s yrkande 1. Datum: 2010-03-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0 23 m 84 0 0 12 c 25 0 0

2010-03-10

Omröstning 2009/10:KrU9p1 Frågor om idrottsetiskt arbete m.m.

Votering: betänkande 2009/10:KrU9 Idrotts- och spelfrågor, förslagspunkt 1 Frågor om idrottsetiskt arbete m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr202 av Torbjörn Björlund m.fl. v yrkande 3, 2009/10:Kr311 av Börje Vestlund m.fl. s2009/10:Kr323 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. s yrkande

2010-03-10

Omröstning 2009/10:KrU7p2 Mål för politiken för det civila samhället

Votering: betänkande 2009/10:KrU7 En politik för det civila samhället, förslagspunkt 2 Mål för politiken för det civila samhället Riksdagen beslutar upphäva målet för folkrörelsepolitiken och godkänner det mål för politiken om det civila samhället som regeringen föreslår. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:55

2010-03-03

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR8

Kulturutskottets offentliga utfrågning om funktionshindrade och scenrummet ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-84-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2009/10:RFR8 Förord Torsdagen den 12 november 2009 anordnade kulturutskottet en offentlig utfrågning om funktionshindrade och scenkonsten med anledning av att slutpunkten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR8 (pdf, 244 kB)

Omröstning 2009/10:KrU6p6 Jämställd fritid och kultur

Votering: betänkande 2009/10:KrU6 En strategi för ungdomspolitiken, förslagspunkt 6 Jämställd fritid och kultur Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. mp yrkande 41. Datum: 2010-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-02-10

Omröstning 2009/10:KrU6p1 Ungdomspolitiskt handlingsprogram

Votering: betänkande 2009/10:KrU6 En strategi för ungdomspolitiken, förslagspunkt 1 Ungdomspolitiskt handlingsprogram Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr4. Datum: 2010-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 109 0 21 m 81 0 0 15

2010-02-10

Omröstning 2009/10:KrU6p4 Homo- och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner

Votering: betänkande 2009/10:KrU6 En strategi för ungdomspolitiken, förslagspunkt 4 Homo- och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So603 av Börje Vestlund m.fl. s yrkande 4 och 2009/10:Kr298 av Agneta Berliner och Birgitta Ohlsson båda fpDatum: 2010-02-10 Omröstning i sakfrågan

2010-02-10

Omröstning 2009/10:KrU5p4 Jämställd kultur

Votering: betänkande 2009/10:KrU5 Tid för kultur, förslagspunkt 4 Jämställd kultur Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr279 av Siv Holma m.fl. v och 2009/10:Kr324 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. sDatum: 2009-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-12-16

Omröstning 2009/10:KrU5p1 Nya nationella kulturpolitiska mål

Votering: betänkande 2009/10:KrU5 Tid för kultur, förslagspunkt 1 Nya nationella kulturpolitiska mål Riksdagen godkänner regeringens förslag om upphävande av nuvarande nationella mål för kulturpolitiken och införande av nya mål. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:3 punkt 1 och avslår motionerna 2009/10:Kr1

2009-12-16

Omröstning 2009/10:KrU5p21 En utvidgad satsning på Skapande skola

Votering: betänkande 2009/10:KrU5 Tid för kultur, förslagspunkt 21 En utvidgad satsning på Skapande skola Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr1 av Leif Pagrotsky m.fl. s yrkandena 12 och 19. Datum: 2009-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 28 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0

2009-12-16

Omröstning 2009/10:KrU5p22 Kultur och hälsa

Votering: betänkande 2009/10:KrU5 Tid för kultur, förslagspunkt 22 Kultur och hälsa Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So221 av Thomas Nihlén m.fl. mp yrkande 7, 2009/10:Kr1 av Leif Pagrotsky m.fl. s yrkande 20 och 2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. s yrkande 16. Datum: 2009-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2009-12-16

Omröstning 2009/10:KrU5p17 Kulturtidskrifter

Votering: betänkande 2009/10:KrU5 Tid för kultur, förslagspunkt 17 Kulturtidskrifter Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr1 av Leif Pagrotsky m.fl. s yrkande 2, 2009/10:Kr2 av Siv Holma m.fl. v yrkande 9, 2009/10:Kr3 av Esabelle Dingizian m.fl. mp yrkande 3 och 2009/10:Kr240 av Jan Emanuel Johansson sDatum: 2009-12-16

2009-12-16

Omröstning 2009/10:KrU5p3 Ny kulturutredning

Votering: betänkande 2009/10:KrU5 Tid för kultur, förslagspunkt 3 Ny kulturutredning Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr308 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 18. Datum: 2009-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0 0 15 m 85 0 0 12

2009-12-16

Omröstning 2009/10:KrU5p2 Kulturlagsfrågor

Votering: betänkande 2009/10:KrU5 Tid för kultur, förslagspunkt 2 Kulturlagsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr2 av Siv Holma m.fl. v yrkande 4 och 2009/10:Kr206 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 1 och 3. Datum: 2009-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående

2009-12-16

Omröstning 2009/10:KrU1p9 Svenska Spels stöd till idrott

Votering: betänkande 2009/10:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2009/10:1förslagspunkt 9 Svenska Spels stöd till idrott Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2010 verkar för att bolagsstämman dels beslutar om ett bidrag på 500 000 000 kronor att fördelas på

2009-12-14

Omröstning 2009/10:KrU1p42 Studieomdöme från folkhögskola som väg in i högskolan

Votering: betänkande 2009/10:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2009/10:1förslagspunkt 42 Studieomdöme från folkhögskola som väg in i högskolan Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr255 av Berit Högman m.fl. sDatum: 2009-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14

2009-12-14

Paginering