Dokument & lagar (60 träffar)

Rapport från riksdagen 2010/11:RFR6

Kulturutskottets offentliga utfrågning om barns och ungas rätt till kultur ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-17-8 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2011 2010/11:RFR6 Förord Kulturutskottet anordnade den 9 juni 2011 en offentlig utfrågning om barns och ungas rätt till kultur. En viktig prioritering inom kulturpolitiken

2011-09-01

Rapport från riksdagen 2010/11:RFR6 (pdf, 333 kB)

Omröstning 2010/11:KrU10p21 Den transatlantiska slavhandeln

Votering: betänkande 2010/11:KrU10 Unidroit-konventionen och vissa andra kulturarvsfrågor, förslagspunkt 21 Den transatlantiska slavhandeln Riksdagen avslår motion 2010/11:Kr328 av Gustav Fridolin MPDatum: 2011-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-09

Omröstning 2010/11:KrU10p15 Visning av museiföremål

Votering: betänkande 2010/11:KrU10 Unidroit-konventionen och vissa andra kulturarvsfrågor, förslagspunkt 15 Visning av museiföremål Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. V yrkande 5 och 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. MP yrkande 5. Datum: 2011-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2011-06-09

Omröstning 2010/11:KrU8p7 Punktskriftens ställning

Votering: betänkande 2010/11:KrU8 Insatser för läsfrämjande och digitalisering, förslagspunkt 7 Punktskriftens ställning Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr265 av Thomas Strand S och 2010/11:Kr274 av Carin Runeson och Peter Hultqvist båda SDatum: 2011-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-06-08

Omröstning 2010/11:KrU8p5 Digital tillgång till kulturarvet

Votering: betänkande 2010/11:KrU8 Insatser för läsfrämjande och digitalisering, förslagspunkt 5 Digital tillgång till kulturarvet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr268 av Eliza Roszkowska Öberg M och 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. V yrkande 2. Datum: 2011-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2011-06-08

Omröstning 2010/11:KrU8p3 Nationellt lånekortssystem

Votering: betänkande 2010/11:KrU8 Insatser för läsfrämjande och digitalisering, förslagspunkt 3 Nationellt lånekortssystem Riksdagen avslår motion 2010/11:Kr284 av Annika Eclund och Yvonne Andersson båda KDDatum: 2011-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-08

Omröstning 2010/11:KrU8p4 Digitala bibliotek och satsning på digital folkbildning

Votering: betänkande 2010/11:KrU8 Insatser för läsfrämjande och digitalisering, förslagspunkt 4 Digitala bibliotek och satsning på digital folkbildning Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr285 av Berit Högman m.fl. S yrkandena 10 och 14, 2010/11:Kr292 av Monica Green S2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. V yrkande 3, 2010/11:Kr333

2011-06-08

Omröstning 2010/11:KrU8p1 Läsfrämjande insatser

Votering: betänkande 2010/11:KrU8 Insatser för läsfrämjande och digitalisering, förslagspunkt 1 Läsfrämjande insatser Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr237 av Tina Ehn m.fl. MP yrkandena 2 och 3, 2010/11:Kr260 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå båda S2010/11:Kr266 av Katarina Köhler S2010/11:Kr281 av

2011-06-08

Omröstning 2010/11:KrU8p6 Kulturtidskrifter - ny definition

Votering: betänkande 2010/11:KrU8 Insatser för läsfrämjande och digitalisering, förslagspunkt 6 Kulturtidskrifter ny definition Riksdagen avslår motion 2010/11:Kr337 av Tina Ehn m.fl. MPDatum: 2011-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2011-06-08

Omröstning 2010/11:KrU9p5 Civilsamhället och kulturen

Votering: betänkande 2010/11:KrU9 Allmänna kulturfrågor, förslagspunkt 5 Civilsamhället och kulturen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr239 av Tina Ehn m.fl. MP och 2010/11:Kr332 av Lars Ohly m.fl. V yrkande 7. Datum: 2011-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti Ja Nej

2011-04-07

Omröstning 2010/11:KrU9p14 Det kristna kulturarvets betydelse

Votering: betänkande 2010/11:KrU9 Allmänna kulturfrågor, förslagspunkt 14 Det kristna kulturarvets betydelse Riksdagen avslår motion 2010/11:Kr275 av Yvonne Andersson KDDatum: 2011-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 96 0

2011-04-07

Omröstning 2010/11:KrU9p9 Jämställdhet inom kulturområdet

Votering: betänkande 2010/11:KrU9 Allmänna kulturfrågor, förslagspunkt 9 Jämställdhet inom kulturområdet Riksdagen avslår motion 2010/11:Kr311 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. SDatum: 2011-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 95 0 17 M

2011-04-07

Omröstning 2010/11:KrU9p6 Översyn av samiska kulturmedel

Votering: betänkande 2010/11:KrU9 Allmänna kulturfrågor, förslagspunkt 6 Översyn av samiska kulturmedel Riksdagen avslår motion 2010/11:Kr307 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén båda SDatum: 2011-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 2

2011-04-07

Omröstning 2010/11:KrU9p4 Kulturskaparnas villkor

Votering: betänkande 2010/11:KrU9 Allmänna kulturfrågor, förslagspunkt 4 Kulturskaparnas villkor Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr250 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa S och 2010/11:Kr332 av Lars Ohly m.fl. V yrkandena 5 och 6. Datum: 2011-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S

2011-04-07

Omröstning 2010/11:KrU9p2 Kulturlag

Votering: betänkande 2010/11:KrU9 Allmänna kulturfrågor, förslagspunkt 2 Kulturlag Riksdagen avslår motion 2010/11:Kr332 av Lars Ohly m.fl. V yrkande 1. Datum: 2011-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 96 0 0 11 MP 18 0

2011-04-07

Omröstning 2010/11:KrU7p9 Idrott för äldre

Votering: betänkande 2010/11:KrU7 Idrott, friluftsliv och spelfrågor, förslagspunkt 9 Idrott för äldre Riksdagen avslår motion 2010/11:Kr335 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 1. Datum: 2011-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 1 0

2011-04-07

Omröstning 2010/11:KrU7p2 Jämställdhet

Votering: betänkande 2010/11:KrU7 Idrott, friluftsliv och spelfrågor, förslagspunkt 2 Jämställdhet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr321 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S2010/11:Kr335 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 2 och 2010/11:MJ278 av Cecilia Widegren M yrkande 4. Datum: 2011-04-07 Omröstning i sakfrågan

2011-04-07

Omröstning 2010/11:KrU7p1 Idrottslyftet/Handslaget

Votering: betänkande 2010/11:KrU7 Idrott, friluftsliv och spelfrågor, förslagspunkt 1 Idrottslyftet/Handslaget Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr264 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström båda S2010/11:Kr285 av Berit Högman m.fl. S yrkande 18, 2010/11:Kr295 av Anita Brodén m.fl. FP yrkande 1, 2010/11:Kr303 av Carina

2011-04-07

Omröstning 2010/11:KrU7p4 Trakasserier och diskriminering

Votering: betänkande 2010/11:KrU7 Idrott, friluftsliv och spelfrågor, förslagspunkt 4 Trakasserier och diskriminering Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr221 av Maria Lundqvist-Brömster FP2010/11:Kr291 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S och 2010/11:Kr335 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 3. Datum: 2011-04-07 Omröstning

2011-04-07

Omröstning 2010/11:KrU6p1 Barns och ungas rätt till kultur

Votering: betänkande 2010/11:KrU6 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 1 Barns och ungas rätt till kultur Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr285 av Berit Högman m.fl. S yrkande 2 och 2010/11:Kr288 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin båda SDatum: 2011-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2011-03-17

Paginering