Dokument & lagar (81 träffar)

Omröstning 2012/13:KrU9p3 Ansvaret för att skydda och vårda kulturmiljöer

Votering: betänkande 2012/13:KrU9 Kulturmiljöns mångfald, förslagspunkt 3 Ansvaret för att skydda och vårda kulturmiljöer Riksdagen antar 1 kap. 1-2 regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1988:950 om kulturminnen m.m. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:96 punkt 1 i denna del och avslår motion 2012/13:Kr6

2013-06-13

Omröstning 2012/13:KrU9p25 Nationalmuseum och Nobelmuseet

Votering: betänkande 2012/13:KrU9 Kulturmiljöns mångfald, förslagspunkt 25 Nationalmuseum och Nobelmuseet Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S yrkandena 13 och 14, båda i denna del. Datum: 2013-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 S Parti Ja

2013-06-13

Omröstning 2012/13:KrU9p8 Metallsökare

Votering: betänkande 2012/13:KrU9 Kulturmiljöns mångfald, förslagspunkt 8 Metallsökare Riksdagen antar 2 kap. 18-20 regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1988:950 om kulturminnen m.m. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:96 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2012/13:Kr6 av Tina Ehn och Agneta

2013-06-13

Omröstning 2012/13:KrU9p16 Fornminnesbrott

Votering: betänkande 2012/13:KrU9 Kulturmiljöns mångfald, förslagspunkt 16 Fornminnesbrott Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr209 av Björn Söder SD yrkandena 1-3 och 2012/13:Kr335 av Kent Ekeroth och Mattias Karlsson båda SD yrkandena 1-3 och 8-12. Datum: 2013-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-06-13

Omröstning 2012/13:KrU9p26 Rullande och flytande kulturarv

Votering: betänkande 2012/13:KrU9 Kulturmiljöns mångfald, förslagspunkt 26 Rullande och flytande kulturarv Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S yrkande 15 i denna del. Datum: 2013-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 S Parti Ja Nej Avstående

2013-06-13

Omröstning 2012/13:KrU9p18 Ideell fornminnesvård

Votering: betänkande 2012/13:KrU9 Kulturmiljöns mångfald, förslagspunkt 18 Ideell fornminnesvård Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr336 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn båda SDDatum: 2013-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 21

2013-06-13

Omröstning 2012/13:KrU9p2 Uppföljning av målen m.m.

Votering: betänkande 2012/13:KrU9 Kulturmiljöns mångfald, förslagspunkt 2 Uppföljning av målen m.m. Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr6 av Tina Ehn och Agneta Börjesson båda MP yrkandena 1 och 5. Datum: 2013-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-06-13

Omröstning 2012/13:KrU4p2 Tillgänglig natur för alla

Votering: betänkande 2012/13:KrU4 Mål för friluftslivspolitiken, förslagspunkt 2 Tillgänglig natur för alla Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr5 av Tina Ehn MP yrkande 3. Datum: 2013-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 21 M 92

2013-06-13

Omröstning 2012/13:KrU4p1 Tio mål för friluftslivet

Votering: betänkande 2012/13:KrU4 Mål för friluftslivspolitiken, förslagspunkt 1 Tio mål för friluftslivet Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr5 av Tina Ehn MP yrkandena 1 och 2. Datum: 2013-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 21

2013-06-13

Omröstning 2012/13:KrU11p7 Musikarkiv

Votering: betänkande 2012/13:KrU11 Kulturskaparnas villkor och kultur i den offentliga miljön, förslagspunkt 7 Musikarkiv Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr204, 2012/13:Kr222 och 2012/13:Kr297. Datum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-05-29

Omröstning 2012/13:KrU11p4 Utvärdering av enprocentsregeln

Votering: betänkande 2012/13:KrU11 Kulturskaparnas villkor och kultur i den offentliga miljön, förslagspunkt 4 Utvärdering av enprocentsregeln Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S yrkande 20. Datum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S,

2013-05-29

Omröstning 2012/13:KrU11p6 Biblioteksersättningens förhandlingsordning

Votering: betänkande 2012/13:KrU11 Kulturskaparnas villkor och kultur i den offentliga miljön, förslagspunkt 6 Biblioteksersättningens förhandlingsordning Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr326 yrkande 7. Datum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2013-05-29

Omröstning 2012/13:KrU11p11 Fristäder

Votering: betänkande 2012/13:KrU11 Kulturskaparnas villkor och kultur i den offentliga miljön, förslagspunkt 11 Fristäder Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr293 yrkande 2. Datum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0 12 M

2013-05-29

Omröstning 2012/13:KrU11p1 Strategi för kulturskaparnas villkor

Votering: betänkande 2012/13:KrU11 Kulturskaparnas villkor och kultur i den offentliga miljön, förslagspunkt 1 Strategi för kulturskaparnas villkor Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr320 yrkande 17. Datum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-05-29

Omröstning 2012/13:KrU10p20 Skärpta krav på trossamfund för att få statsbidrag

Votering: betänkande 2012/13:KrU10 Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund, förslagspunkt 20 Skärpta krav på trossamfund för att få statsbidrag Riksdagen avslår motionerna 2012/13:K380 av Josef Fransson m.fl. SD yrkandena 1 och 2, 2012/13:Kr268 av Eliza Roszkowska Öberg M2012/13:Kr340 av Mattias

2013-05-29

Omröstning 2012/13:KrU10p14 Mångkulturalistisk verksamhet

Votering: betänkande 2012/13:KrU10 Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund, förslagspunkt 14 Mångkulturalistisk verksamhet Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr328 av Mattias Karlsson m.fl. SD yrkande 2. Datum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 SD Parti Ja

2013-05-29

Omröstning 2012/13:KrU10p4 Tillgång och stöd till allmänna samlingslokaler

Votering: betänkande 2012/13:KrU10 Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund, förslagspunkt 4 Tillgång och stöd till allmänna samlingslokaler Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr210 av Arhe Hamednaca S och 2012/13:Kr261 av Anders Ahlgren och Anders Åkesson båda CDatum: 2013-05-29 Omröstning i

2013-05-29

Omröstning 2012/13:KrU10p5 Avgifter för idrottsaktiviteter

Votering: betänkande 2012/13:KrU10 Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund, förslagspunkt 5 Avgifter för idrottsaktiviteter Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr244 av Carina Ohlsson S och 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S yrkande 32. Datum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan

2013-05-29

Omröstning 2012/13:KrU10p13 Gemensamt ansvar för folkbildning

Votering: betänkande 2012/13:KrU10 Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund, förslagspunkt 13 Gemensamt ansvar för folkbildning Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr253 av Thomas Strand och Lena Hallengren båda S yrkandena 1 och 2. Datum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-05-29

Omröstning 2012/13:KrU10p10 Äldres tillgång till idrott och fysisk aktivitet i hela landet

Votering: betänkande 2012/13:KrU10 Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund, förslagspunkt 10 Äldres tillgång till idrott och fysisk aktivitet i hela landet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr207 av Lars Ohly m.fl. V yrkande 1 och 2012/13:Kr329 av Mattias Karlsson m.fl. SD yrkande 3. Datum:

2013-05-29