Dokument & lagar (48 träffar)

Omröstning 2007/08:KrU1p17 Mål för den nationella ungdomspolitiken

Votering: betänkande 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2007/08:1förslagspunkt 17 Mål för den nationella ungdomspolitiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål och huvudområden för samordning och redovisning av den nationella ungdomspolitiken. Därmed bifaller riksdagen

2007-12-06

Kulturutskottets protokoll 2007/08:7

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:7 DATUM Torsdagen den 22 november 2007 TID Kl. 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid volym 9 jämte motioner

2007-11-22

Kulturutskottets protokoll 2007/08:6

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:6 DATUM Torsdagen den 15 november 2007 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ärendebehandling Fortsätts behandlingen av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid volym 9 jämte motioner jfr

2007-11-15

Kulturutskottets protokoll 2007/08:5

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:5 DATUM Tisdagen den 13 november 2007 TID Kl. 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utfrågning Statssekreterare Ingrid Eiken, Kulturdepartementet, informerar om departementets syn på behovet av ytterligare bemyndiganden på kulturområdet mot bakgrund av bl.a.

2007-11-13

Kulturutskottets protokoll 2007/08:4

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:4 DATUM Torsdagen den 1 november 2007 TID Kl. 09.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utomståendes närvaro vid sammanträde i utskottet Enligt 4 kap. 13 RO får utskottet, om det finns särskilda skäl, medge att även någon annan än en ledamot, en suppleant eller

2007-11-01

Kulturutskottets protokoll 2007/08:3

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3 DATUM Tisdagen den 23 oktober 2007 TID Kl. 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av yttrande Fortsätts behandlingen av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 volym 1 med tillhörande motioner i vad avser utgiftsram för utgiftsområde

2007-10-23

Kulturutskottets protokoll 2007/08:2

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2 DATUM Tisdagen den 16 oktober 2007 TID Kl.11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ärendebehandling Behandlas fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 volym 1, punkterna 116 och 2832 om förslag till statsbudget

2007-10-16

Kulturutskottets protokoll 2007/08:1

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:1 DATUM Tisdagen den 2 oktober 2007 TID Kl. 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Arbetsplanering Kanslichefen orienterar om höstens arbete i kulturutskottet i enlighet med preliminärt förslag till arbetsplan. Arbetsplanen bordläggs för fortsatt behandling.

2007-10-02