Dokument & lagar (48 träffar)

Omröstning 2007/08:KrU14p2 Kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen

Votering: betänkande 2007/08:KrU14 Folkbildning, förslagspunkt 2 Kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr283, 2007/08:Kr326 yrkande 2 och 2007/08:Kr342. Datum: 2008-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112 0 18 m 83 0 0 14 c 27 0 0 2 fp 22 0 0 6 kd 20 0 0 4 v 0 17 0 5 mp 15 0 0 4 Totalt 167 129 0 53 Beslut:

2008-04-24

Omröstning 2007/08:KrU14p1 Folkbildningens betydelse

Votering: betänkande 2007/08:KrU14 Folkbildning, förslagspunkt 1 Folkbildningens betydelse Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr287, 2007/08:Kr326 yrkande 1 och 2007/08:Kr340 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 111 0 18 m 83 0 0 14 c 27 0 0 2 fp 22 0 0 6 kd 20 0 0 4 v 0 17 0 5 mp 14 1 0 4 Totalt 167 129 0 53 Beslut:

2008-04-24

Omröstning 2007/08:KrU13p1 Reglerad spelmarknad

Votering: betänkande 2007/08:KrU13 Spel- och lotterifrågor, förslagspunkt 1 Reglerad spelmarknad Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr204 av Siv Holma m.fl. (v) yrkande 8, 2007/08:Kr246 av Cecilia Widegren (m) yrkande 1, 2007/08:Kr285 av Gunnar Axén (m) yrkandena 1 och 2, 2007/08:Kr297 av Christian Holm

2008-04-24

Omröstning 2007/08:KrU12p4 Arbetsplatsbibliotek och bokombud

Votering: betänkande 2007/08:KrU12 Biblioteks- och språkfrågor, förslagspunkt 4 Arbetsplatsbibliotek och bokombud Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr308 av Matilda Ernkrans m.fl. (s). Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 92 0 38 m 77 0 0 20 c 19 0 0 10 fp 18 0 0 10 kd 15 0 0 9 v 0 18 0 4 mp 14 0 0 5 Totalt 143 110 0 96 Beslut:

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KrU12p2 Nationell biblioteksplan

Votering: betänkande 2007/08:KrU12 Biblioteks- och språkfrågor, förslagspunkt 2 Nationell biblioteksplan Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr304 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp) yrkande 7. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 91 2 0 37 m 78 0 0 19 c 19 0 0 10 fp 19 0 0 9 kd 16 0 0 8 v 0 18 0 4 mp 0 14 0 5 Totalt 223 34 0 92 Beslut:

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KrU11p7 Modell för samarbete mellan amatörer och professionella

Votering: betänkande 2007/08:KrU11 Konstnärs- och musikfrågor, förslagspunkt 7 Modell för samarbete mellan amatörer och professionella Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr267 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 13. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 (v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 101 0 0 29 m 80 0 0 17 c 23 0 0 6 fp 21 0 0 7 kd 18 0 0 6 v 0 20 0 2 mp 16 0 0 3 Totalt 259 20 0 70 Beslut:

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU11p3 Konstnärernas försörjning

Votering: betänkande 2007/08:KrU11 Konstnärs- och musikfrågor, förslagspunkt 3 Konstnärernas försörjning Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr333 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 100 0 1 29 m 80 0 0 17 c 23 0 0 6 fp 21 0 0 7 kd 18 0 0 6 v 0 20 0 2 mp 15 0 1 3 Totalt 257 20 2 70 Beslut:

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU11p2 Långsiktiga bidrag till fria grupper

Votering: betänkande 2007/08:KrU11 Konstnärs- och musikfrågor, förslagspunkt 2 Långsiktiga bidrag till fria grupper Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr267 yrkande 3. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 99 0 0 31 m 81 0 0 16 c 22 0 0 7 fp 21 0 0 7 kd 18 0 0 6 v 0 20 0 2 mp 16 0 0 3 Totalt 257 20 0 72 Beslut:

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU10p7 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland

Votering: betänkande 2007/08:KrU10 Mediefrågor, förslagspunkt 7 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland Riksdagen avslår motion 2007/08:K330 av Siv Holma m.fl. (v) yrkande 2. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 100 1 0 29 m 81 0 0 16 c 23 0 0 6 fp 21 0 0 7 kd 18 0 0 6 v 0 20 0 2 mp 15 1 0 3 Totalt 258 22 0 69 Beslut:

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU8p2 Granskning av trossamfunden av JämO, HomO och DO

Votering: betänkande 2007/08:KrU8 Trossamfund, förslagspunkt 2 Granskning av trossamfunden av JämO, HomO och DO Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr212 yrkande 2. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 101 0 0 29 m 81 0 0 16 c 23 0 0 6 fp 21 0 0 7 kd 17 0 0 7 v 0 20 0 2 mp 16 0 0 3 Totalt 259 20 0 70 Beslut:

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU7p8 HBT-frågor m.m.

Votering: betänkande 2007/08:KrU7 Idrottsfrågor, förslagspunkt 8 HBT-frågor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (båda fp) yrkande 21, 2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp) yrkandena 24-26, 2007/08:Kr312 av Hillevi Larsson m.fl. (s), 2007/08:Kr332

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU7p13 Idrottsplatser

Votering: betänkande 2007/08:KrU7 Idrottsfrågor, förslagspunkt 13 Idrottsplatser Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr330 av Thomas Bodström (s) och 2007/08:Kr332 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 2. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 100 0 29 m 81 0 0 16 c 22 0 0 7 fp 21 0 0 7 kd 17 0 0 7 v 0 19 1 2 mp 16 0 0 3 Totalt 158 119 1 71 Beslut:

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU6p7 Kvinnomuseum

Votering: betänkande 2007/08:KrU6 Museer, förslagspunkt 7 Kvinnomuseum Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr264 och 2007/08:Kr304 yrkande 8. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (mp) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 99 0 0 31 m 81 0 0 16 c 23 0 0 6 fp 20 0 0 8 kd 17 0 0 7 v 0 0 19 3 mp 0 16 0 3 Totalt 240 16 19 74 Beslut:

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU6p2 Museiansvar för HBT-kulturen

Votering: betänkande 2007/08:KrU6 Museer, förslagspunkt 2 Museiansvar för HBT-kulturen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr313 och 2007/08:Kr350 yrkande 1. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 99 1 0 30 m 81 0 0 16 c 23 0 0 6 fp 21 0 0 7 kd 16 0 0 8 v 0 20 0 2 mp 0 16 0 3 Totalt 240 37 0 72 Beslut:

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU5p3 Jämställdhetsperspektiv inom kulturen

Votering: betänkande 2007/08:KrU5 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 3 Jämställdhetsperspektiv inom kulturen Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr304 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp) yrkande 6. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 93 0 37 m 78 0 0 19 c 19 0 0 10 fp 19 0 0 9 kd 16 0 0 8 v 0 18 0 4 mp 0 14 0 5 Totalt 132 125 0 92 Beslut:

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KrU5p1 Kultur för alla

Votering: betänkande 2007/08:KrU5 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 1 Kultur för alla Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr343 av Sylvia Lindgren och Veronica Palm (båda s), 2007/08:Kr352 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (båda s) och 2007/08:Ub542 av Carina Hägg m.fl. (s) yrkande 2. Datum:

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KrU4p5 Jämställt fritids- och kulturliv för ungdomar

Votering: betänkande 2007/08:KrU4 Vissa folkrörelsefrågor, förslagspunkt 5 Jämställt fritids- och kulturliv för ungdomar Riksdagen avslår motion 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 40. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (mp) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 91 2 0 37 m 78 0 0 19 c 19 0 0 10 fp 19 0 0 9 kd 16 0 0 8 v 18 0 0 4 mp 0 14 0 5 Totalt 241 16 0 92 Beslut:

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KrU4p1 Sexualpolitiska organisationer

Votering: betänkande 2007/08:KrU4 Vissa folkrörelsefrågor, förslagspunkt 1 Sexualpolitiska organisationer Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr346. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (s) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 93 0 37 m 78 0 0 19 c 19 0 0 10 fp 19 0 0 9 kd 16 0 0 8 v 18 0 0 4 mp 14 0 0 5 Totalt 164 93 0 92 Beslut:

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KrU1p32 Avtal om utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland

Votering: betänkande 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2007/08:1), förslagspunkt 32 Avtal om utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr282 av Sinikka Bohlin (s). Datum: 2007-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-12-06

Omröstning 2007/08:KrU1p23 Fri entré på statliga museer

Votering: betänkande 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2007/08:1), förslagspunkt 23 Fri entré på statliga museer Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr294 av Louise Malmström och Jan Björkman (båda s). Datum: 2007-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2007-12-06

Paginering