Dokument & lagar (96 träffar)

Omröstning 2007/08:AU10p2 Ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

Votering: betänkande 2007/08:AU10 bet 2007/08 AU10 , förslagspunkt 2 Ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete Riksdagen antar regeringens förslag till lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:151 och avslår motionerna

2008-06-12

Omröstning 2007/08:AU10p1 Ledighet med vårdnadsbidrag

Votering: betänkande 2007/08:AU10 bet 2007/08 AU10 , förslagspunkt 1 Ledighet med vårdnadsbidrag Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584), 2. lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:149 punkterna

2008-06-12

Kulturutskottets protokoll 2007/08:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM Torsdagen den 5 juni 2008 TID Kl. 09.00–12.00. NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar information på temat De fem nationella minoriteternas kultur i enlighet med bifogade program (bilaga

2008-06-05

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24

Kulturutskottets offentliga utfrågning om de fem nationella minoriteternas kultur Dikten på s. 45 av Eeva Kilpi är tolkad från finska av Kerstin Holm-Lindqvist och finns i samlingen Innan döden som gavs ut på Fripress Bokförlag 1984. ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-37-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm,

2008-06-05

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24 (pdf, 461 kB)

Omröstning 2007/08:AU7p6 Jämställdhetsplaner och lönekartläggning m.m.

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 6 Jämställdhetsplaner och lönekartläggning m.m. Riksdagen antar 3 kap. 10, 11 och 13 §§ i regeringens förslag till diskrimineringslag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:95 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p4 Allmänna frågor om aktiva åtgärder

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 4 Allmänna frågor om aktiva åtgärder Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkande 7, 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 12 och 13 samt 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p36 Stöd för jämställdhetsarbetet

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 36 Stöd för jämställdhetsarbetet Riksdagen avslår motion 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 29 och 30. Datum: 2008-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 36 (mp) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0 0 15 m 87 0 0 10 c 25 0 0 4 fp 21 0 0 7 kd 20 0 0 4 v 17 0 0 5 mp 0 14 0 5 Totalt 285 14 0 50 Beslut:

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p23 Jämställdhetsmyndighet

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 23 Jämställdhetsmyndighet Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 17, 2007/08:A226 av Carina Ohlsson (s), 2007/08:A242 av Carina Hägg (s) yrkande 2 och 2007/08:A330 av Lars Ohly m.fl. (v)

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p22 Utformningen av Diskrimineringsombudsmannen m.m.

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 22 Utformningen av Diskrimineringsombudsmannen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 16, 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 1, 2007/08:A242 av Carina Hägg (s) yrkandena

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p2 Informationsinsatser

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 2 Informationsinsatser Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkande 1 och 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3. Datum: 2008-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p19 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 19 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkande 12, 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6, 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p16 Kollektivavtal med åldersgränser m.m.

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 16 Kollektivavtal med åldersgränser m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkande 9, 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9 och 2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 17. Datum:

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p12 Positiv särbehandling övergångsvis

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 12 Positiv särbehandling övergångsvis Riksdagen avslår motion 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 8. Datum: 2008-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 (mp) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 113 0 2 15 m 87 0 0 10 c 26 0 0 3 fp 21 0 0 7 kd 20 0 0 4 v 17 0 0 5 mp 0 14 0 5 Totalt 284 14 2 49 Beslut:

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p1 Lagens struktur m.m.

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 1 Lagens struktur m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkandena 2, 5, 6 och 11 samt 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2008-06-04

Kulturutskottets protokoll 2007/08:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21 DATUM Tisdagen den 3 juni 2008 TID Kl. 11.00–12.30 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Information Företrädare för Kulturdepartementet, statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m.fl., och för Integrations- och jämställdhetsdepartementet,

2008-06-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23 DATUM Tisdagen den 3 juni 2008 TID 11.00–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från kammarkansliet Charlotte Rydell, kammarkansliets EU-samordning, informerade om riksdagens hantering av EU-frågor. § 2 Kanslimeddelande Information

2008-06-03

Omröstning 2007/08:AU6p1 Antagande av lagförslag och avslag på motionen

Votering: betänkande 2007/08:AU6 En effektivare arbetslöshetsförsäkring, förslagspunkt 1 Antagande av lagförslag och avslag på motionen Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, 2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 3. lag om ändring i lagen

2008-05-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM Torsdagen den 22 maj 2008 TID 10.00–10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Kanslimeddelanden Informerades om att Sven-Erik Österberg blivit vald till gruppledare för socialdemokraterna och att han kommer att lämna sin plats i utskottet. §

2008-05-22

Omröstning 2007/08:AU9p2 Arbetsdomstolens sammansättning vid tillståndsprövning

Votering: betänkande 2007/08:AU9 Prövningstillstånd i Arbetsdomstolen m.m., förslagspunkt 2 Arbetsdomstolens sammansättning vid tillståndsprövning Riksdagen antar 3 kap. 6 § regeringens förslag enligt bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister med den ändringen att bestämmelsen

2008-05-20

Omröstning 2007/08:AU9p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2007/08:AU9 Prövningstillstånd i Arbetsdomstolen m.m., förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2007/08:A10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s). Datum: 2008-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (s) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 1 18 m 89 0 0 8 c 24 0 0 5 fp 21 0 0 7 kd 19 0 0 5 v 19 0 0 3 mp 16 0 0 3 Totalt 188 111 1 49 Beslut:

2008-05-20