Dokument & lagar (7 träffar)

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24

Kulturutskottets offentliga utfrågning om de fem nationella minoriteternas kultur Dikten på s. 45 av Eeva Kilpi är tolkad från finska av Kerstin Holm-Lindqvist och finns i samlingen Innan döden som gavs ut på Fripress Bokförlag 1984. ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-37-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:RFR24

2008-06-05

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24 (pdf, 461 kB)

Yttrande 2007/08:KrU2y

2007/08:KrU2 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Kulturutskottets yttrande 2007/08:KrU2 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att

2008-05-20

Yttrande 2007/08:KrU2y (pdf, 110 kB)

Yttrande 2007/08:KrU1y

2007/08:KrU1 Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Kulturutskottets yttrande 2007/08:KrU1 Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över de delar av budgetpropositionen för 2008

2007-10-23

Yttrande 2007/08:KrU1y (pdf, 100 kB)

Yttrande 2000/01:KrU4y

Kulturutskottets yttrande 2000/01:KrU4y Sponsring Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 6 mars 2001 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över allmänna motioner som rör sponsring. Kulturutskottet yttrar sig i det följande över motionerna 2000/01:Sk640, 2000/01:Sk694 delvis2000/01:Sk745, 2000/01:Kr345

2001-01-01

Yttrande 2000/01:KrU4y (doc, 57 kB)

Yttrande 2000/01:KrU3y

Kulturutskottets yttrande 2000/01:KrU3y Folkbildning Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 8 mars 2001 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen jämte eventuella motioner i de delar som berör kulturutskottets

2001-01-01

Yttrande 2000/01:KrU3y (doc, 98 kB)

Yttrande 2000/01:KrU2y

Kulturutskottets yttrande 2000/01:KrU2y Lunds universitets historiska museum Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 23 januari 2001 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över motionerna 2000/01:Ub486 av Ulf Nilsson m.fl. fp, m, v och 2000/01:Ub508 av Jan Backman mFyndfördelning av

2001-01-01

Yttrande 2000/01:KrU2y (doc, 56 kB)

Yttrande 2000/01:KrU1y

Kulturutskottets yttrande 2000/01:KrU1y En rättvisare och tydligare arbetslöshetsförsäkring 2000/01 KrU1y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 3 oktober 2000 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1999/2000:139 En rättvisare och tydligare arbetslöshetsförsäkring

2001-01-01

Yttrande 2000/01:KrU1y (doc, 91 kB)