Dokument & lagar (47 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2007/08:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM Torsdagen den 5 juni 2008 TID Kl. 09.00–12.00. NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar information på temat De fem nationella minoriteternas kultur i enlighet med bifogade program (bilaga

2008-06-05

Kulturutskottets protokoll 2007/08:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21 DATUM Tisdagen den 3 juni 2008 TID Kl. 11.00–12.30 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Information Företrädare för Kulturdepartementet, statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m.fl., och för Integrations- och jämställdhetsdepartementet,

2008-06-03

Kulturutskottets protokoll 2007/08:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM Tisdagen den 20 maj 2008 TID Kl. 11.00–11.50 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av yttrande Fortsätts behandlingen av proposition 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 och motion 2007/08:Fi13 av Lars

2008-05-20

Kulturutskottets protokoll 2007/08:19

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM Torsdagen den 8 maj 2008 TID Kl. 09.30–10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information Företrädare för Riksrevisionen, nämligen riksrevisor Karin Lindell, revisonsdirektör Isak Reichl och biträdande granskningschef

2008-05-08

Omröstning 2007/08:KrU14p2 Kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen

Votering: betänkande 2007/08:KrU14 Folkbildning, förslagspunkt 2 Kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr283, 2007/08:Kr326 yrkande 2 och 2007/08:Kr342. Datum: 2008-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112 0 18 m 83 0 0 14 c 27 0 0 2 fp 22 0 0 6 kd 20 0 0 4 v 0 17 0 5 mp 15 0 0 4 Totalt 167 129 0 53 Beslut:

2008-04-24

Omröstning 2007/08:KrU14p1 Folkbildningens betydelse

Votering: betänkande 2007/08:KrU14 Folkbildning, förslagspunkt 1 Folkbildningens betydelse Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr287, 2007/08:Kr326 yrkande 1 och 2007/08:Kr340 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 111 0 18 m 83 0 0 14 c 27 0 0 2 fp 22 0 0 6 kd 20 0 0 4 v 0 17 0 5 mp 14 1 0 4 Totalt 167 129 0 53 Beslut:

2008-04-24

Omröstning 2007/08:KrU13p1 Reglerad spelmarknad

Votering: betänkande 2007/08:KrU13 Spel- och lotterifrågor, förslagspunkt 1 Reglerad spelmarknad Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr204 av Siv Holma m.fl. (v) yrkande 8, 2007/08:Kr246 av Cecilia Widegren (m) yrkande 1, 2007/08:Kr285 av Gunnar Axén (m) yrkandena 1 och 2, 2007/08:Kr297 av Christian Holm

2008-04-24

Kulturutskottets protokoll 2007/08:18

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:18 DATUM Torsdagen den 24 april 2008 TID Kl. 09.30–10.55 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Information Företrädare för Kulturrådet nämligen ordföranden landshövding Mats Svegfors och generaldirektören Kennet Johansson informerar

2008-04-24

Kulturutskottets protokoll 2007/08:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:17 DATUM Torsdagen den 10 april 2008 TID Kl. 09.30–10.40 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om spel- och lotterifrågor (jfr prot. 2007/08:15.1). Utskottet fattar beslut

2008-04-10

Omröstning 2007/08:KrU11p7 Modell för samarbete mellan amatörer och professionella

Votering: betänkande 2007/08:KrU11 Konstnärs- och musikfrågor, förslagspunkt 7 Modell för samarbete mellan amatörer och professionella Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr267 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 13. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 (v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 101 0 0 29 m 80 0 0 17 c 23 0 0 6 fp 21 0 0 7 kd 18 0 0 6 v 0 20 0 2 mp 16 0 0 3 Totalt 259 20 0 70 Beslut:

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU11p3 Konstnärernas försörjning

Votering: betänkande 2007/08:KrU11 Konstnärs- och musikfrågor, förslagspunkt 3 Konstnärernas försörjning Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr333 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 100 0 1 29 m 80 0 0 17 c 23 0 0 6 fp 21 0 0 7 kd 18 0 0 6 v 0 20 0 2 mp 15 0 1 3 Totalt 257 20 2 70 Beslut:

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU11p2 Långsiktiga bidrag till fria grupper

Votering: betänkande 2007/08:KrU11 Konstnärs- och musikfrågor, förslagspunkt 2 Långsiktiga bidrag till fria grupper Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr267 yrkande 3. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 99 0 0 31 m 81 0 0 16 c 22 0 0 7 fp 21 0 0 7 kd 18 0 0 6 v 0 20 0 2 mp 16 0 0 3 Totalt 257 20 0 72 Beslut:

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU10p7 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland

Votering: betänkande 2007/08:KrU10 Mediefrågor, förslagspunkt 7 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland Riksdagen avslår motion 2007/08:K330 av Siv Holma m.fl. (v) yrkande 2. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 100 1 0 29 m 81 0 0 16 c 23 0 0 6 fp 21 0 0 7 kd 18 0 0 6 v 0 20 0 2 mp 15 1 0 3 Totalt 258 22 0 69 Beslut:

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU8p2 Granskning av trossamfunden av JämO, HomO och DO

Votering: betänkande 2007/08:KrU8 Trossamfund, förslagspunkt 2 Granskning av trossamfunden av JämO, HomO och DO Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr212 yrkande 2. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 101 0 0 29 m 81 0 0 16 c 23 0 0 6 fp 21 0 0 7 kd 17 0 0 7 v 0 20 0 2 mp 16 0 0 3 Totalt 259 20 0 70 Beslut:

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU7p8 HBT-frågor m.m.

Votering: betänkande 2007/08:KrU7 Idrottsfrågor, förslagspunkt 8 HBT-frågor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (båda fp) yrkande 21, 2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp) yrkandena 24-26, 2007/08:Kr312 av Hillevi Larsson m.fl. (s), 2007/08:Kr332

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU7p13 Idrottsplatser

Votering: betänkande 2007/08:KrU7 Idrottsfrågor, förslagspunkt 13 Idrottsplatser Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr330 av Thomas Bodström (s) och 2007/08:Kr332 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 2. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 100 0 29 m 81 0 0 16 c 22 0 0 7 fp 21 0 0 7 kd 17 0 0 7 v 0 19 1 2 mp 16 0 0 3 Totalt 158 119 1 71 Beslut:

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU6p7 Kvinnomuseum

Votering: betänkande 2007/08:KrU6 Museer, förslagspunkt 7 Kvinnomuseum Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr264 och 2007/08:Kr304 yrkande 8. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (mp) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 99 0 0 31 m 81 0 0 16 c 23 0 0 6 fp 20 0 0 8 kd 17 0 0 7 v 0 0 19 3 mp 0 16 0 3 Totalt 240 16 19 74 Beslut:

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU6p2 Museiansvar för HBT-kulturen

Votering: betänkande 2007/08:KrU6 Museer, förslagspunkt 2 Museiansvar för HBT-kulturen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr313 och 2007/08:Kr350 yrkande 1. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 99 1 0 30 m 81 0 0 16 c 23 0 0 6 fp 21 0 0 7 kd 16 0 0 8 v 0 20 0 2 mp 0 16 0 3 Totalt 240 37 0 72 Beslut:

2008-04-09

Kulturutskottets protokoll 2007/08:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:16 DATUM Torsdagen den 3 april 2008 TID Kl. 08.30–12.00. NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar information på temat Upphovsrätt på Internet i enlighet med bifogade program (bilaga 2). En förteckning

2008-04-03

Kulturutskottets protokoll 2007/08:15

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:15 DATUM Torsdagen den 27 mars 2008 TID Kl. 09.30–09.50 § 1–5 Kl. 10.00–10.30 § 6 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Ärendebehandling Behandlas följande motioner om spel- och lotterifrågor väckta under allmänna motionstiden

2008-03-27

Paginering