Dokument & lagar (504 träffar)

Proposition 1918:456

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 456. 1 Nr 456. Kungl Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående beredande av rörelsekapital för folkhushållning skommissionen för finansiering av import till riket av vissa för folkhushållningen erforderliga förnödenheter given Stockholms slott den 31 maj 1918. Under åberopande

1918-05-31

Proposition 1918:456 (pdf, 341 kB)

Proposition 1918:245

K un yl. Maj:ts nåd. proposition Nr 245. 1 Nr 245. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 och 9 i förordningen den 18 juni 1915 om förekommande av överdriven avverkning å ungskog inom de delar av Västerbottens och Norrbottens län, som. ej höra till lappmarken

1918-04-05

Proposition 1918:245 (pdf, 1157 kB)

Proposition 1918:244

Kungl. May.ts nåd. proposition Nr 244. 1 Nr 244. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående an visande av bidrag till svenska stadsförbundets verksamhet given Stockholms slott den 5 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-05

Proposition 1918:244 (pdf, 878 kB)

Proposition 1918:37

KungMaj ds Nåd. Proposition Nr 37. Nr 37. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående användande av behållningar ä vissa extra anslag till täckande av merkostnad för utförande av ändring å undervattensbåten nr 1 given Stockholms slott den 25 januari 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-01-25

Proposition 1918:37 (pdf, 294 kB)

Proposition 1918:380

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 380. 1 Nr 380. KungMaj ds nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 10, 13, 15 och 34 i lagen om arbetarskydd den 29 juni 1912 given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl.

1918-04-26

Proposition 1918:380 (pdf, 602 kB)

Proposition 1918:388

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 388. 1 Nr 388. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen om beviljande av anslag till fångvården och statens arbetsanstalter m. m.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden för denna dag

1918-04-26

Proposition 1918:388 (pdf, 4823 kB)

Proposition 1918:387

Kungi. Maj:ts nåd. proposition Nr 387. 1 Är 387. Kungl, Maj ds nådiga proposition till riksdagen angående inrättande av en kraftledningslånefond given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

1918-04-30

Proposition 1918:387 (pdf, 1508 kB)

Proposition 1918:386

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 386. 1 Nr 386. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående fastställande av telegrafverkets stat för driftkostnader under år 1919 given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl.

1918-04-29

Proposition 1918:386 (pdf, 3772 kB)

Proposition 1918:385

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 385. 1 Nr 385. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående fastställande av postverkets stat för driftkostnader år 1919 m. m.given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl.

1918-04-29

Proposition 1918:385 (pdf, 6637 kB)

Proposition 1918:384

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 384. 1 Nr 384. Kungl. May.ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens vattenfallsverk m. m.given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civil ärenden för denna dag vill

1918-04-06

Proposition 1918:384 (pdf, 4088 kB)

Proposition 1918:383

Kungl. Majds nåd. proposition Nr 383. 1 Nr 383. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid telegrafverket m. m.given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-08

Proposition 1918:383 (pdf, 7575 kB)

Proposition 1918:382

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 382. I Nr 382. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid postverket m. m.given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-05

Proposition 1918:382 (pdf, 4341 kB)

Proposition 1918:381

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 381. 1 Nr 3S1. Kungl. Maj ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar m. m.given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl.

1918-04-07

Proposition 1918:381 (pdf, 6633 kB)

Proposition 1918:52

Kung.Maj:ts Nåd. Proposition Nr 52. Nr 52. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag å tilläggsstat för är 1918 för anordnande av torkrum vid vissa kasernetablissemang given Stockholms slott den 25 januari 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden

1918-01-25

Proposition 1918:52 (pdf, 216 kB)

Proposition 1918:50

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 50. 1 Xr 50. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående medgivande för intendenten i ö v er i nt eu de utså mbetet F. II. V. Eckert att övergå till byggnadsstyrelsens avlöning sstat giren Stockholms slott den 31 december 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-01-01

Proposition 1918:50 (pdf, 365 kB)

Proposition 1918:51

Kunyl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr Öl. 1 Nr 51. Kungl. May.ts nådiga proposition till riksdagen angående anordnande av torkrum vid vissa kasernetablissemang given Stockholms slott den 25 januari 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-01-25

Proposition 1918:51 (pdf, 869 kB)

Proposition 1918:49

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 41 Nr 49. Kungl. Majds nådiga proposition till riksdagen angående pension å allmänna indragning sstaten till extra tjänstemannen å järnvägsstyrelsens statistiska kontor Gustaf Elias Erdmann given Stockholms slott den 25 januari 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-01-25

Proposition 1918:49 (pdf, 513 kB)

Proposition 1918:48

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 48. 5 Nr 48. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående understöd till avlidne tillförordnade andre länsnotarien J. G. Söderströms änka och dotter given Stockholms slott den 25 januari 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för

1918-01-25

Proposition 1918:48 (pdf, 340 kB)

Proposition 1918:45

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 45. 1 Nr 45. Kungl. Majds nådiga proposition till riksdagen angående anläggning av skjutbana för Smålands artilleriregemente given Stockholms slott den 25 januari 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-01-25

Proposition 1918:45 (pdf, 290 kB)

Proposition 1918:47

Kungl. Maj:tf:Nåd. Proposition Nr 47. Nr 47. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ärligt understöd åt förra poststationsföreständaren Ehrnfrida Lovisa, Katarina örn given Stockholms slott den 25 januari 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag

1918-01-29

Proposition 1918:47 (pdf, 288 kB)