Dokument & lagar (1 036 träffar)

Proposition 1916:211

Kungl. May.ts Nåd. Proposition Nr 211. 1 Nr 211. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående eftergivande av en kronans fordran på grund av borgen för betalning av från kronoskog sålt virke m. m.given Stockholms slott den 25 april 1916. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden

1916-04-25

Proposition 1916:211 (pdf, 509 kB)

Proposition 1916:205

Kungl. Maj.is Nåd. Proposition Nr 205. 1 Nr 205. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående förstärkning av arbetskrafterna hos kammarkollegiet given Stockholms slott den 31 mars 1916. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Magt härmed föreslå

1916-03-31

Proposition 1916:205 (pdf, 2870 kB)

Proposition 1916:204

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 204. 11 Nr 204. Kungl. May.ts nådiga proposition till riksdagen angående verkställande av vissa ändringsarbeten i Skånska dragonregementets skosmedjelokaler given Stockholms slott den 14 april 1916. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden

1916-04-14

Proposition 1916:204 (pdf, 328 kB)

Proposition 1916:203

Kung1. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 203. Nr 203. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anläggning av skjutbana för Norrlands dragonregemente given Stockholms slott den 14 april 1916. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantforsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1916-04-14

Proposition 1916:203 (pdf, 387 kB)

Proposition 1916:202

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 202. 1 Nr 202. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pension å allmänna indragning sstaten åt förra förestånderskan för Norrbottens regementes persedelreparationsverkstad Margreta Johanna Sandström given Stockholms slott den 7 april 1916. Under åberopande av bilagda

1916-04-01

Proposition 1916:202 (pdf, 278 kB)

Proposition 1916:201

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 201. t Nr 201. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag innefattande tillägg till lagen om reglering av prästerskapets avlöning den 9 december 1910 given Stockholms slott den 14 april 1916. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden

1916-01-01

Proposition 1916:201 (pdf, 610 kB)

Proposition 1916:200

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 200. 1 Nr 200. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ytterligare anslag till uppförande av byggnader för en vårdanstalt, avsedd för blinda med komplicerat lyte-given Stockholms slott den 7 april 1916. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1916-04-07

Proposition 1916:200 (pdf, 1305 kB)

Proposition 1916:20

Kungl. Maj ds Nåd. Proposition Nr 20. 1 Nr 20. Kungl. Majds nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 15 kap. 3 rättegångsbalken/ given Stockholms slott den 14 januari 1916. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt 87 regeringsformen,

1916-01-14

Proposition 1916:20 (pdf, 720 kB)

Proposition 1916:1

KUNGL. MAJ:TS NÅDIGA PROPOSITION TILL Riksdagen angående statsverkets tillstånd och behov Given Stockholms slott den 14 januari 1916. Jämlikt grundlagens bud avgiver Kungl. Maj:t härmed nådig proposition angående statsverkets tillstånd och behov under år 1917. Därvid förekommer först frågan om beräkningen för nästa

1916-01-01

Proposition 1916:1 (pdf, 18799 kB)

Proposition 1916:199

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 199. 1 Nr 199. Kungl. Majis nådiga proposition till riksdagen angående folkskoleseminariets i Luleå utvidgning till dubbelseminarium samt inrättande av preparandkurs vid samma seminarium-given Stockholms slott den 31 mars 1916. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet

1916-03-31

Proposition 1916:199 (pdf, 7362 kB)

Proposition 1916:208

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 208. 1 Nr 208. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående tilläggspension åt f. d. provinsialläkaren L. 0. Svenonius given Stockholms slott den 17 april 1916. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1916-04-17

Proposition 1916:208 (pdf, 442 kB)

Proposition 1916:210

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 210. 1 Nr 210. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående tilläggspension åt konstruktören och ritaren hos lotsstyrelsen L. F. Linål erg given Stockholms slott den 7 april 1916. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden för denna

1916-04-07

Proposition 1916:210 (pdf, 333 kB)

Proposition 1916:206

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 206. 1 Nr 206. KungMaj.ts nådiga proposition till riksdagen angående bidrag till Sveriges allmänna exportförening given Stockholms slott den 7 april 1916. Under åberopande av bilagda utdrag av protokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen att,

1916-01-01

Proposition 1916:206 (pdf, 1223 kB)

Proposition 1916:207

KutigMaj:ts Nåd. Proposition Nr 207. i Nr 207. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående förvaltningen av pensions försäkringsfonden given Stockholms slott den 25 april 1916. Under åberopande av härvid fogade i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Magt härmed föreslå riksdagen dels godkänna

1916-03-29

Proposition 1916:207 (pdf, 6765 kB)

Proposition 1916:209

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 209. 1 Nr 209. Kungl. May.ts nådiga proposition till riksdagen angående vissa ändringar i avlöning sreglementet för tjänstemän vid statens järnvägar in. m.given Stockholms slott den 11 april 1916. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna

1916-01-01

Proposition 1916:209 (pdf, 7336 kB)

Proposition 1916:217

Kungl. Mats Nåd. Proposition Nr 217. 1 Jir 217. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående försäljning av kronohäktet i Svanesund given Stockholms slott den 24 mars 1916. Under åberopande av bilagda ntdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1916-03-24

Proposition 1916:217 (pdf, 693 kB)

Proposition 1916:216

KungI. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 216. 1 Nr 216. Kungl. Jfaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ifrågasatt överenskommelse mellan Kungl. Maj:t och kronan, å ena, samt VästergötlandGöteborgs järnvägsaktiebolag ä andra sidan, angående vissa förutsättningar för eventuell framtida inlösen för svenska statsverkets

1916-01-01

Proposition 1916:216 (pdf, 4427 kB)

Proposition 1916:214

Kungl. 1 Nr 214. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående kostnadsfri ledighet åt förste kontrollörerna vid sockerraffinaderierna i riket given Stockholms slott den 25 april 1916. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1916-04-25

Proposition 1916:214 (pdf, 397 kB)

Proposition 1916:213

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 213. 1 Nr 213. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående efterskänkande av kronans rätt till danaarv efter banvakten Martin Andersson Andrén från Smedsbol i Holms församling m. fl.given Stockholms slott den 14 april 191 i. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1916-04-14

Proposition 1916:213 (pdf, 799 kB)

Proposition 1916:212

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 212. 1 Nr 212. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående krigstidshjälp under år 1916 åt befattningshavare i statens tjänst given Stockholms slott den 17 april 1916. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl.

1916-04-17

Proposition 1916:212 (pdf, 4515 kB)