Dokument & lagar (682 träffar)

Proposition 1969:171 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 171 år 1969 1 Nr 171 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar, m. mgiven Stockholms slott den 5 december 1969. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1969-12-05

Proposition 1969:171 - höst (pdf, 5268 kB)

Proposition 1969:167 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 167 år 1969 1 Nr 167 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen 1954: 521given Stockholms slott den 21 november 1969. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1969-11-21

Proposition 1969:167 - höst (pdf, 228 kB)

Proposition 1969:166 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 166 år 1961 1 Nr 166 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen 1919:367 om fri rättegång ginen Stockholms slott den 1 november 1969. Kungl. Maj t vil härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets

1969-11-14

Proposition 1969:166 - höst (pdf, 354 kB)

Proposition 1969:165 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 165 år 1969 1 Nr 165 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i traktorskatteförordningen 1969: 297ginen Stockholms slott den It november 1969. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1969-11-14

Proposition 1969:165 - höst (pdf, 336 kB)

Proposition 1969:164 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 164 år 1969 1 Nr 164 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående godkännande av fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen given Stockholms slott den 14 november 1969. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokoll över utrikesdepartementsärenden

1969-11-14

Proposition 1969:164 - höst (pdf, 1999 kB)

Proposition 1969:160 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 160 år 1969 1 Nr 160 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen 1938:121 om hittegods, m. m.given Stockholms slott den 7 november 1969. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets

1969-11-07

Proposition 1969:160 - höst (pdf, 903 kB)

Proposition 1969:159 - höst

Kungl. Maj.ts proposition, nr 159 år 1969. 1 Nr 159 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen 1927:85 om dödande av förkommen handling given Stockholms slott den 7 november 1969. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden

1969-11-07

Proposition 1969:159 - höst (pdf, 952 kB)

Proposition 1969:157 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 157 år 1969 1 Nr 157 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen 1929:77 om trafikförsäkring å motorfordon given Stockholms slott den 7 november 1969. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden

1969-11-07

Proposition 1969:157 - höst (pdf, 443 kB)

Proposition 1969:161 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 161 år 1969 1 Nr 161 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i övergångsbestämmelserna till lagen 1968: 346 angående ändring i lagen den 14 juni 1907 nr 36 s. 1 om nyttjanderätt till fast egendom given Stockholms slott den 30 oktober 1969. Kungl. Maj t

1969-10-30

Proposition 1969:161 - höst (pdf, 856 kB)

Proposition 1969:158 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 158 år 1969 1 Nr 158 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om postbanken, m. m.given Stockholms slott den 30 oktober 1969. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

1969-10-30

Proposition 1969:158 - höst (pdf, 2889 kB)

Proposition 1969:156 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1969 1 Nr 156 Kungl. May.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m. m.given Stockholms slott den 30 oktober 1969. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets protokoll,

1969-10-30

Proposition 1969:156 - höst (pdf, 1602 kB)

Proposition 1969:155 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr i55 år 1969 1 Nr 155 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till kungörelse om ändring i förordningen 1940:910 angående yrkesmässig automobiltrafik m. m.given Stockholms slott den 30 oktober 1969. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1969-10-30

Proposition 1969:155 - höst (pdf, 1525 kB)

Proposition 1969:154 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 154 år 1969 1 Nr 154 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till särskilt olgcksfallsskydd för värnpliktiga m. fl.given Stockholms slott den 30 oktober 1969. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden för denna

1969-10-30

Proposition 1969:154 - höst (pdf, 634 kB)

Proposition 1969:153 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 153 år 1969 1 Nr 153 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i förordningen 1908:128 angående bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, m. m.given Stockholms slott den 30 oktober 1969. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande

1969-10-30

Proposition 1969:153 - höst (pdf, 781 kB)

Proposition 1969:152 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 152 år 1969 1 Nr 152 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto, m. mgiven Stockholms slott den 30 oktober 1969. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1969-10-30

Proposition 1969:152 - höst (pdf, 592 kB)

Proposition 1969:151 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 151 år 1969 1 Nr 151 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående förvärv av aktier i Uddcomb Sweden AB given Stockholms slott den 30 oktober 1969. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över industriärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1969-10-30

Proposition 1969:151 - höst (pdf, 617 kB)

Proposition 1969:150 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 150 år 1969 1 Nr 150 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70 given Stockholms slott den 30 oktober 1969. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet för denna dag, föreslå

1969-10-30

Proposition 1969:150 - höst (pdf, 1720 kB)

Proposition 1969:149 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 149 år 1969 1 Nr 149 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående domartjänster vid vissa underrätter m. m.given Stockholms slott den 30 oktober 1969. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1969-10-30

Proposition 1969:149 - höst (pdf, 235 kB)

Proposition 1969:145 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 145 år 1969 1 Nr 145 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen 1904:26 s. 1 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, förmynderskap och adoption, m. in.given Stockholms slott den 30 oktober 1969. Kungl. Maj t vill härmed, under

1969-10-30

Proposition 1969:145 - höst (pdf, 1185 kB)

Proposition 1969:162 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1969 1 Nr 162 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen 1928:370given Stockholms slott den 24- oktober 1969. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag ur statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag,

1969-10-24

Proposition 1969:162 - höst (pdf, 1642 kB)