Dokument & lagar (2 träffar)

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR4

Forskarskolor för lärare och förskollärare en uppföljning av fyra statliga satsningar ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-70-4 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2016/17:RFR4 Förord Utbildning med god kvalitet förutsätter att såväl utbildningens innehåll som den metod som används vilar på vetenskaplig grund och beprövad

2016-12-12

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR4 (pdf, 3009 kB)

urd 1998/99:URD2

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD2 UTBILDNINGSUTSKOTTET Pedagogisk utbildning för högskolans lärare o Undervisningen om alkohol, narkotika och tobak ANT i skolan RIKSDAGENS UTBILDNINGSUTSKOTT Utbildningsutskottet beslutade i maj 1998 att uppdra åt sitt kansli att i uppföljningssyfte granska universitetens och

1999-01-01

urd 1998/99:URD2 (pdf, 213 kB)