Dokument & lagar (3 träffar)

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR4

Forskarskolor för lärare och förskollärare en uppföljning av fyra statliga satsningar ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-70-4 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2016/17:RFR4 Förord Utbildning med god kvalitet förutsätter att såväl utbildningens innehåll som den metod som används vilar på vetenskaplig grund och beprövad

2016-12-12

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR4 (pdf, 3009 kB)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR12

Rapporter från utbildningsutskottet ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-95-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:RFR12 Förord Uppföljning och utvärdering av reformer och satsade resurser ger förutsättningar för välgrundade politiska beslut. Riksdagens utskott har en viktig uppgift att fylla på detta område.

2012-05-10

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR12 (pdf, 216 kB)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR2

Utbildningsutskottets offentliga utfrågning om forsknings- och innovationsfrågor ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-20-8 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2011 2011/12:RFR2 Förord Utbildningsutskottet anordnade den 29 september 2011 en offentlig utfrågning om forsknings- och innovationsfrågor. Forskning är viktigt för

2011-11-08

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR2 (pdf, 197 kB)