Dokument & lagar (943 träffar)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Riksdagsskrivelse 1964:122

8 Riksdagens skrivelse nr 121122 år 196k Nr 121 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken angående verkställd granskning av riksbankens styrelse och förvaltmn9- Bankoutskottets utlåtande nr 12 Till Fullmäktige i riksbanken Efter erhållen del av riksdagens revisorers berättelse över den år 1963 av dem verkställda

1964-04-08

Riksdagsskrivelse 1964:122 (pdf, 140 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:121

8 Riksdagens skrivelse nr 121122 år 196k Nr 121 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken angående verkställd granskning av riksbankens styrelse och förvaltmn9- Bankoutskottets utlåtande nr 12 Till Fullmäktige i riksbanken Efter erhållen del av riksdagens revisorers berättelse över den år 1963 av dem verkställda

1964-04-08

Riksdagsskrivelse 1964:121 (pdf, 140 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:120

Riksdagens skrivelse nr 119120 år 1964 7 Nr 119 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om särskilt investeringsavdrag i vissa fall vid taxering till statlig inkomstskatt, m. m.jämte i ämnet väckta motioner. Bevillningsutskottets betänkande nr 23 Till

1964-04-03

Riksdagsskrivelse 1964:120 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:119

Riksdagens skrivelse nr 119120 år 1964 7 Nr 119 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om särskilt investeringsavdrag i vissa fall vid taxering till statlig inkomstskatt, m. m.jämte i ämnet väckta motioner. Bevillningsutskottets betänkande nr 23 Till

1964-04-03

Riksdagsskrivelse 1964:119 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:118

6 Riksdagens skrivelse nr 117118 år 1961 Nr 117 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Ma j ris proposition angående svensk medverkan vid upprättande av en FN:s fredsstyrka på Cypern. Statsutskottets utlåtande nr 38 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande

1964-04-01

Riksdagsskrivelse 1964:118 (pdf, 121 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:117

6 Riksdagens skrivelse nr 117118 år 1961 Nr 117 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Ma j ris proposition angående svensk medverkan vid upprättande av en FN:s fredsstyrka på Cypern. Statsutskottets utlåtande nr 38 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande

1964-04-01

Riksdagsskrivelse 1964:117 (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:116

Riksdagens skrivelse nr 115116 år 196fy 5 Nr 115 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tillbyggnad av Institutet för metallforskning. Statsutskottets utlåtande nr 36 Till Konungen Riksdagen får anmäla, att riksdagen med bifall till Kungl. Maj:ts i propositionen nr 45,

1964-04-03

Riksdagsskrivelse 1964:116 (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:115

Riksdagens skrivelse nr 115116 år 196fy 5 Nr 115 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tillbyggnad av Institutet för metallforskning. Statsutskottets utlåtande nr 36 Till Konungen Riksdagen får anmäla, att riksdagen med bifall till Kungl. Maj:ts i propositionen nr 45,

1964-04-03

Riksdagsskrivelse 1964:115 (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:111

Riksdagens skrivelse nr 111112 år 196It 3 Nr 111 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den It januari 1956 nr 2 om socialhjälp m. to.dels ock i ämnet väckta motioner. Andra lagutskottets utlåtande nr 12 Till Konungen Genom en den

1964-04-01

Riksdagsskrivelse 1964:111 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:114

4 Riksdagens skrivelse nr 11311 j år 196k Nr 113 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående uppförande av en för Svenska turisttrafikförbundet m. fl. institutioner gemensam administrationsbyggnad Sverigehuset på Blanchetomten i Stockholm. Statsutskottets utlåtande nr 34 Till

1964-04-02

Riksdagsskrivelse 1964:114 (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:110

2 Riksdagens skrivelse nr 109110 år 1964 Nr 109 Riksdagens förordnande för före detta lagmannen Tor Alfred Bexslius att vara riksdagens justitieombudsman. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt:att sedan, enligt vad 96, 97 och 98 regeringsformen samt 68 riksdagsordningen stadga

1964-03-20

Riksdagsskrivelse 1964:110 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:113

4 Riksdagens skrivelse nr 11311 j år 196k Nr 113 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående uppförande av en för Svenska turisttrafikförbundet m. fl. institutioner gemensam administrationsbyggnad Sverigehuset på Blanchetomten i Stockholm. Statsutskottets utlåtande nr 34 Till

1964-04-02

Riksdagsskrivelse 1964:113 (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:123

Riksdagens skrivelse nr 123 år 1961f 9 Nr 123 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj ris proposition med förslag till lag om ändring i vattenlagen jämte i ämnet väckta motioner, dels väckt motion om utbyggnad av vattenvården, dels ock väckt motion angående förvaringen av petroleumprodukter

1964-04-10

Riksdagsskrivelse 1964:123 (pdf, 133 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:104

Riksdagens skrivelse nr 10210fy år 196 lf 15 Nr 102 Riksdagens förordnande för ledamoten av riksdagens andra kammare herr Bo Gösta Bohman att vara suppleant för omhud i Europarådets rådgivande församling. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt, att vi genom innevarande dag

1964-03-11

Riksdagsskrivelse 1964:104 (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:11

Riksdagens skrivelse nr 11 år 1964 1 Nr 11 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställningar rörande utgifterna för budgetåret 196/65 inom inrikesdepartementets verksamhetsområde jämte i ämnet väckta motioner. Statsutskottets utlåtande nr 11 Till Konungen

1964-04-24

Riksdagsskrivelse 1964:11 (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:109

2 Riksdagens skrivelse nr 109110 år 1964 Nr 109 Riksdagens förordnande för före detta lagmannen Tor Alfred Bexslius att vara riksdagens justitieombudsman. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt:att sedan, enligt vad 96, 97 och 98 regeringsformen samt 68 riksdagsordningen stadga

1964-03-20

Riksdagsskrivelse 1964:109 (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:108

Nr 107137 Riksdagens skrivelse nr 107108 år 196 fy 1 Nr 107 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i sjölagen TO. TO. Första lagutskottets utlåtande nr 8 Till Konungen Genom en den 17 januari 1964 dagtecknad proposition, nr 35, har Eders Kungl.

1964-03-20

Riksdagsskrivelse 1964:108 (pdf, 134 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:107

Nr 107137 Riksdagens skrivelse nr 107108 år 196 fy 1 Nr 107 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i sjölagen TO. TO. Första lagutskottets utlåtande nr 8 Till Konungen Genom en den 17 januari 1964 dagtecknad proposition, nr 35, har Eders Kungl.

1964-03-20

Riksdagsskrivelse 1964:107 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:106

16 Riksdagens skrivelse nr 105106 år 1961f Nr 105 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställningar rörande utgifterna å kapitalbudgeten för budgetåret 196/65 inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 9 Till Konungen

1964-03-19

Riksdagsskrivelse 1964:106 (pdf, 129 kB)