Dokument & lagar (1 435 träffar)

Riksdagsskrivelse 1918:41 - urtima

Riksdagens skrivelse År 41. I Nr 41. Godkänd av första kammaren den 28 december 1918-Godkänd av andra kammaren den 23 december 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels KungL Maj ds proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 65 och 67 uisökningslagen, lag om tillägg till lagen den 14 juni

1918-12-23

Riksdagsskrivelse 1918:41 - urtima (pdf, 228 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:40 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 40. 1 Nr 40. Godkänd av första kammaren den 19 december 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars

1918-12-19

Riksdagsskrivelse 1918:40 - urtima (pdf, 3182 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:39 - urtima

4 Miksdagtns skrivelse Nr 39. Nr 39. Godkänd av första kammaren den 18 december 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition angående nedsättning av försäljningspriset för bränslekommissionens ved, dels ock två i anledning därav

1918-12-19

Riksdagsskrivelse 1918:39 - urtima (pdf, 394 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:38 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 38. ä Nr 38. Godkänd av forsta kammaren flen 18 december 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majds proposition om anvisande av medel för bestridande av kostnader för särskilda anordningar för rinnande av mera effektiv

1918-12-19

Riksdagsskrivelse 1918:38 - urtima (pdf, 167 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:37 - urtima

Riksdagen skrivelse Nr 37. 1 r 37. Godkänd av första kammaren den 8 december i 918. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1918. Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontor et med bemyndigande att upplåna 19,000,000 kronor. Första särskilda utskottets memorial nr 27, punkt ii:o.Till fullmäktige i riksgäldskontoret.

1918-12-19

Riksdagsskrivelse 1918:37 - urtima (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:36 - urtima

8 Riksdagens skrivelse Nr 36. Bil. 2. Utgifter för kapitalökning. Tillfälligt lån åt statens järnvägar. I Att täckas av i Svimma lånemedel andra stats-inkomster Kronor Kronor Kronor Tillfälligt ln åt statens järnvägar för beredande av extra krigstidstillägg m. m. åt befattningshavare där-städes att utgå av tillfälliga

1918-12-19

Riksdagsskrivelse 1918:36 - urtima (pdf, 167 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:35 - urtima

Riksdagen skrivelse Nr 36. 1 Nr 35. Godkänd av första kammaren den 18 december 1918. Godkiiml av andra kammaran den 19 december 1918. Riksdag ens skrivelse till Konungen angående extra tilläggsstat till riksstaten för år 1918. Första särskilda utskottets memorial nr 27, punkterna l:o4:o.Till Konungen. 1. Statens inkomster.

1918-12-19

Riksdagsskrivelse 1918:35 - urtima (pdf, 551 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:34 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 34. 7 Eders Kungl. Maj:ts förevarande proposition har blivit av riksdagen bifallen, vilket riksdagen härmed får för Eders Kungl. Maj:t tillkännagiva. Stockholm den 19 december 1918. Med undersåtlig vördnad. Nr 34. Godkänd av första kammaren den 18 december 1918. Godkänd av andra kammaren den 19

1918-12-19

Riksdagsskrivelse 1918:34 - urtima (pdf, 167 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:33 - urtima

6 Riksdagens skrivelse Nr 33. Nr 33. Godkftnd av första kammaren den 18 december 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1918. Biksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående dispositionen av det å tilläggsstat för år 1918 under femte huvudtiteln uppförda anslag för bestridande

1918-12-19

Riksdagsskrivelse 1918:33 - urtima (pdf, 163 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:32 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 32. 5 Nr 32. Godkänd av första kammaren den 18 december 1918. Godkänd nr andra kammaren den 19 december 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående dispositionen av det å tilläggsstat för år 1918 under fjärde huvudtiteln uppförda anslag för bestridande

1918-12-19

Riksdagsskrivelse 1918:32 - urtima (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:31 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 31. 3 Nr 31. Godkänd av första kammaren den 18 december 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1918. Riksdagens skrivelse till Körningen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss ökad sedelutgivningsrätt.

1918-12-19

Riksdagsskrivelse 1918:31 - urtima (pdf, 182 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:30 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr SO. 1 Nr 30. Godkiiml av första kammaren ilen 18 december 1918. Godkänd av undra kammaren den 19 december 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ds proposition med förslag till lag angående tillägg till 27 mom. 4 värnpliktslagen den 17 september 1914. Andra särskilda

1918-12-19

Riksdagsskrivelse 1918:30 - urtima (pdf, 173 kB)