Dokument & lagar (21 träffar)

Svensk författningssamling 1918:1080

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:925

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:645

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 15 juni 1918. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. i. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1918-06-15

Svensk författningssamling (pdf, 2903 kB)

Svensk författningssamling 1918:163

1918-04-02

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdat Tid slutet av 1918 års lagtima riksdag. Bihang till riksdagens protokoll 1918. 15 samt. 3 käft. Riksgäldskontorets reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. y lånerörelse 1219. fonder 2024. befattning med riksstatsinkomsterna

1918-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5969 kB)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 10 september 1914, gällande från och med år 1915. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. l. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda

1914-09-10

Svensk författningssamling (pdf, 2808 kB)

Svensk författningssamling 1914:45

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdat vid slutet af 1914 års senare riksdag. Bihang till senare riksdagens protokoll 1914. 15 samt. I avd. 4 haft. RiksgHIdskontoreta reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. j lånerörelse 1219. D fonder 2024. befattning med

1914-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5302 kB)

protutdr 1914: - b

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID SENARE LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1914 SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarna. Protokollsutdrag den 20 maj 1914. 1 Den 20 maj. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 20 maj 1914. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter

1914-01-01

Svensk författningssamling 1913:146

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning1, utfärdat den 15 maj 1913. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förbliver under Riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och Riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1913-05-15

Svensk författningssamling (pdf, 2767 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdadt Yid slutet af 1913 års riksdag. Bihang till Riksdagens protokoll 1913. 15 samt. 1 avd. 4 käft. Riksgäldskontorets reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. lånerörelse 1219. fonder 2024. befattning med riksstatsinkomsterna

1913-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 6220 kB)
Paginering