Dokument & lagar (29 träffar)

Svensk författningssamling 1918:163

1918-04-02

Svensk författningssamling 1917:250

1917-06-05

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 1 juni 1917. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. l. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade i

1917-06-01

Svensk författningssamling (pdf, 2851 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTOEET, utfärdat vid slutet av 1917 års lagtima riksdag. Bihang till riksdagens protokoll 1917. 15 samt. 1 avd. 4 käft. Riksgäldskontorets reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. lånerörelse 1219. x fonder 2024. d befattning med riksstatsinkomsterna

1917-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5761 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORutfärdat Tid slutet ay 1916 års lagtima riksdag. Bihang till riksdagens protokoll 1916. 15 samt. 1 ard. 4 käft. Kiksgriildskontorets reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 811. d lånerörelse 1219. i fonder 2024. d befattning med riksslatsinkomsterna

1916-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5829 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfardat den 8 juni 1916. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade i

1916-06-08

Svensk författningssamling (pdf, 2910 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdat Tid slutet av 1918 års lagtima riksdag. Bihang till riksdagens protokoll 1918. 15 samt. 3 käft. Riksgäldskontorets reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. y lånerörelse 1219. fonder 2024. befattning med riksstatsinkomsterna

1918-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5969 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 15 juni 1918. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. i. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1918-06-15

Svensk författningssamling (pdf, 2903 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKO N T O R E T, utfärdad vid slutet af 1912 ars riksdag. Bihang Ull Riksdagens protokoll 1912. 15 samt. 1 afd. 4 käft. Riksgäldskonlorets reglemente.Innehållsförteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 23. fordringar för utlämnade lån 45. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående

1912-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 6176 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 21 maj 1912. AFDELNING I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förblifver under Riksdagens garanti samt förvaltas af därtill förordnade fullmäktige efter af Konungen och Riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1912-05-21

Svensk författningssamling (pdf, 2658 kB)

Svensk författningssamling 1912:277

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:1080

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1917:281

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1916:599

Författningen är upphävd

Paginering