Dokument & lagar (66 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2009/10:26

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-06-03 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionen Riksrevisor Eva Lindström och medarbetarna Tomas Nordström, Mikael Pyka och Lena Unemo, Riksrevisionen, informerade och besvarade frågor med anledning av Riksrevisionens rapport

2010-06-03

Skatteutskottets protokoll 2009/10:25

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-05-20 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:24. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att sammanträdet tisdagen den 25 maj ställs

2010-05-20

Skatteutskottets protokoll 2009/10:24

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-05-06 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:23. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. De två första skrivelserna på listan över inkomna handlingar som sänts

2010-05-06

Skatteutskottets protokoll 2009/10:23

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-04-22 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:22. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Koncernavdrag i vissa fall Föredrogs proposition 2009/10:194.

2010-04-22

Skatteutskottets protokoll 2009/10:22

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-04-20 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:21. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Internationell skattekontroll Fortsattes behandlingen av Riksrevisionens

2010-04-20

Skatteutskottets protokoll 2009/10:21

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-04-13 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Vice ordföranden, som ledde dagens sammanträde, hälsade Göran Montan m särskilt välkommen till dagens sammanträde och informerade även om att Agneta Berliner fp valts till ordinarie ledamot i utskottet.

2010-04-15

Skatteutskottets protokoll 2009/10:20

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-03-25 TID 10.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Skatteverket Generaldirektör Ingemar Hansson informerade och besvarade frågor om Återrapportering av regleringsbrevsuppdrag Handlings- plan med anledning av den ansträngda ekonomin2

2010-03-25

Skatteutskottets protokoll 2009/10:19

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-03-09 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:18. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Jobbskatteavdrag Föredrogs Riksrevisionens redogörelse 2009/10:RRS15.

2010-03-09

Skatteutskottets protokoll 2009/10:18

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-03-04 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:17. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Vårens ärendeplan Kanslichefen föredrog ärendeplan och sammanträdesplan

2010-03-04

Skatteutskottets protokoll 2009/10:17

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-02-18 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:16. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att en förfrågan om deltagande till studiebesöket

2010-02-18

Skatteutskottets protokoll 2009/10:16

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-02-16 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:15. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att de frågor ledamöterna önskar diskutera

2010-02-16

Skatteutskottets protokoll 2009/10:15

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2010-02-09 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionen Claes Norgren, Jesper Antelius, Christian Andersson och Anna Hansson informerade och besvarade frågor om gransknings-rapporterna om jobbskatteavdraget och internationell skattekontroll.

2010-02-09

Skatteutskottets protokoll 2009/10:14

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2010-02-02 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:13. 2 Inkomna handlingar, m.m. Inga handlingar har inkommit. Kanslichefen informerade om att företrädare för Riksrevisionen kommer till utskottssammanträdet

2010-02-03

Skatteutskottets protokoll 2009/10:13

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2010-01-28 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:12. 2 Inkomna handlingar, m.m. Inga handlingar har inkommit. Kanslichefen informerade om att OECD-resan tillsammans med finansutskottet äger rum

2010-01-28

Skatteutskottets protokoll 2009/10:12

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2010-01-26 TID 11.05 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Christer Eriksson c välkommen till utskottet som extra suppleant under Jörgen Johanssons c ledighet. Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:11. 2 Inkomna handlingar,

2010-01-26

Skatteutskottets protokoll 2009/10:11

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2009-12-03 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:10. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Ändring i reglerna om beskattning av underskottsföretag Fortsattes

2009-12-03

Skatteutskottets protokoll 2009/10:10

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-11-24 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt RO 10:3 om EU frågor Utskottet överlade med statssekreterare Ingemar Hansson åtföljd av finansrådet Per Classon, båda från Finansdepartementet, om: 1. Bekämpande av momsbedrägerier

2009-11-24

Skatteutskottets protokoll 2009/10:9

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-11-17 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:8. 2 Inkomna handlingar, m.m. Se under 4. Kanslichefen informerade om att handlingarna till sammanträdet den 24 november skickas med lördagsutbärning.

2009-11-17

Skatteutskottets protokoll 2009/10:8

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-12 TID 10.00 10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet, Skatteverket, Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting Tomas Eurenius, Finansdepartementet, Eva Mårtensson och Christina Olsson, Skatteverket, Anna Sandberg Nilsson,

2009-11-12

Skatteutskottets protokoll 2009/10:7

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-10 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades, efter ett tillägg i 3, protokoll 2009/10:6. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. Utskottet beslutade att inte ta emot någon uppvaktning

2009-11-10