Dokument & lagar (65 träffar)

rfs 1967:23 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 1 7 NOVEMBER 1967-NR 23 Nr 23 Riksdagens bankoutskotts beslut angående ändrad lydelse av 18 tjänstemannastadgan för riksdagen ock dess verk RFS 1967:8 meddelat den 24 oktober 1967 Riksdagens bankoutskott har beslutat att 18 tjänstemannastadgan

1967-10-24

rfs 1967:23 - höst (pdf, 144 kB)

rfs 1967:15 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 12 JUNI 1967- NR 15 Nr 15 Bestämmelser om ersättning till riksdagsledamot vid deltagande i Europarådets verksamhet fastställda av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 5 juni 1967x Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1967-07-01

rfs 1967:15 - höst (pdf, 153 kB)

rfs 1967:20 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR mm md UTKOM DEN 30 JUNI 1967- NR 20 Nr 20 Bestämmelser om grupplivförsäkring för riksdagens ledamöter Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens bemyndigandel, ingått följande avtal om grupplivförsäkring för riksdagens

1967-06-09

rfs 1967:20 - höst (pdf, 325 kB)

rfs 1967:21 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 JUNI 1967 NR 21 Nr 21 Riksdagens förvaltningskontors cirkulär om bestridande av kostnader för vissa personalvårdande åtgärder m. m. Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor medgiver, med stöd av riksdagens bemyndigande1, att

1967-06-05

rfs 1967:21 - höst (pdf, 217 kB)

rfs 1967:12 - höst

60 1967 Nr 12 Nr 12 Särskild föreskrift i anslutning till bestämmelserna om grupplivförsäkring för arbetstagare hos riksdagen och dess verk utfärdad av styrelsen för riksdagens förvaltninqskontor den 6 april 1967 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreskriver, med stöd av riksdagens bemyndigande1, att följande

1967-04-07

rfs 1967:12 - höst (pdf, 111 kB)

rfs 1967:11 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR rmsw UTKOM DEN 8 MAJ 1967 NR 1112 Nr 11 Bestämmelser om grupplivförsäkring för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen utfärdade av sturelsen för riksdagens förvaltninqskontor den 6 april 1967 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1967-04-07

rfs 1967:11 - höst (pdf, 153 kB)

rfs 1967:22 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 22 SEPTEMBER 1967 NR 22 Nr 22 Reglemente angående statens grupplivförsäkring SFS 1962:698 givet Stockholms slott den 14 december 1962 med därefter vidtagna ändringar Kungl. Maj t har, med stöd av riksdagens beslut 1 2 3 4, funnit

1967-01-01

rfs 1967:22 - höst (pdf, 635 kB)

rfs 1967:19 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 JUNI 1967- NR 19 Nr 19 Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation antaget av riksdagen den 29 maj 1959, med senare vidtagna ändringar1 1. Å varje riksdag väljer vardera kammaren, med tillämpning av 75 mom. 1 riksdagsordningen

1967-01-01

rfs 1967:19 - höst (pdf, 206 kB)

rfs 1967:18 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 JUNI 1967 NR 18 Nr 18 Reglemente för riksdagsbiblioteket fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med den 31 maj 1967 vidtagen ändring1 Allmänna bestämmelser 1 Riksdagsbiblioteket omfattar de samlingar av böcker, kartor och

1967-01-01

rfs 1967:18 - höst (pdf, 362 kB)

rfs 1967:17 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR rcrmfcignra UTKOM DEN 30 JUNI 1967 NR 17 Nr 17 Reglemente för riksgäldskontoret fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med den 31 maj 1967 vidtagen ändring1 Allmänna bestämmelser 1 Riksgäldskontoret har till föremål: a att ombesörja

1967-01-01

rfs 1967:17 - höst (pdf, 660 kB)

rfs 1967:16 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 JUNI 1967 NR 16 Nr 16 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med den 31 maj 1967 vidtagen ändring1 1 Utöver vad i lagen för Sveriges riksbank den 30 juni

1967-01-01

rfs 1967:16 - höst (pdf, 638 kB)

rfs 1967:14 - höst

68 Nr 14 Ordningsstadga för Riksdagens andra kammare antagen den 27 april 1949, med t. o. m. den 1 mars 1967 vidtagna ändringar1 Riksdagens andra kammare har den 1 mars 1967 beslutat att 17 1 mom.19 2 mom. och 20 4 mom. i ordningsstadgan för Riksdagens andra kammare skall erhålla ändrad lydelse, och kommer till följd

1967-01-01

rfs 1967:14 - höst (pdf, 457 kB)

rfs 1967:13 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 MAJ 1967- NR 1314 Nr 13 Ordningsstadga för Riksdagens första kammare antagen den 6 april 1949, med t. o. m. den 1 mars 1967 vidtagna ändringar1 Riksdagens första kammare har den 1 mars 1967 beslutat att 17 1 mom.19 2 mom. och 20

1967-01-01

rfs 1967:13 - höst (pdf, 437 kB)

rfs 1967:10 - höst

Nr 10 Föreskrifter i fråga om pensioneringsperioder in. m. för anställningar hos riksdagen och dess verk utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 25 januari 1967 Genom beslut den 1 november 1960 med därefter vidtagna ändringar ha delegerade för riksdagens verk utfärdat föreskrifter i fråga om pensioneringsperioder

1967-01-01

rfs 1967:10 - höst (pdf, 407 kB)

rfs 1967:9 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR raaH UTKOM DEN 1 4 FEBRUARI 1967- NR 910 Nr 9 Bestämmelser om pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 14 december 1966 1959 års riksdag beslöt, med

1967-01-01

rfs 1967:9 - höst (pdf, 212 kB)

rfs 1967:8 - höst

43 Nr 8 Tjänstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1. Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning hos riksdagen och dess verk på vilken statstjänstemannalagen den 3 juni 1965 nr 274 är tillämplig. 2 Stadgan

1967-01-01

rfs 1967:8 - höst (pdf, 415 kB)

rfs 1967:7 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 JANUARI 1967 INI R 78 Nr 7 Statstj änstemannalag SFS 1965:274-given Stockholms slott den 3 juni 1965. Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt:att Vi, med riksdagen1, funnit gott förordna

1967-01-01

rfs 1967:7 - höst (pdf, 499 kB)

rfs 1967:6 - höst

27 Nr 6 Ordningsstadga för Riksdagens andra kammare antagen den 27 april 1949, med t. o. m. höstsessionen 1966 vidtagna ändringar 1 Mom. 1. Kammaren sammanträder utan föregående kallelse varje riksdags första söckendag klockan 11. Mot. 1966:985 Mom. 2. Den ledamot, som enligt 33 riksdagsordningen äger att, innan

1967-01-01

rfs 1967:6 - höst (pdf, 436 kB)

rfs 1967:5 - höst

21 Nr 5 Ordningsstadga för Riksdagens första kammare antagen den 6 april 1949, med t. o. in. höstsessionen 1966 vidtagna ändringar 1 Mom. 1. Kammaren sammanträder utan föregående kallelse varje riksdags första söckendag klockan 11. Mot. 1966:810 Mom. 2. Den ledamot, som enligt 33 riksdagsordningen äger att, innan

1967-01-01

rfs 1967:5 - höst (pdf, 369 kB)

rfs 1967:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 JANUARI 1967 NR 46 Nr 4 Riksdagsstadga antagen den 23 mars 1949, med t. o. m. höstsessionen 1966 vidtagna ändringar Riksdagens inkallande 1 Hurusom riksdagen, där den ej av Konungen sammankallas till tidigare dag, varje år den

1967-01-01

rfs 1967:4 - höst (pdf, 644 kB)
Paginering