Dokument & lagar (75 träffar)

Socialutskottets protokoll 2005/06:41

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:41 DATUM 2006-05-16 TID 11.00-12.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information Representanter från Svenska Spel informerar om verksamheten. Deltagarlista bifogas protokollet i bilaga 2. § 2 EU-information Representanter

2006-05-16

Socialutskottets protokoll 2005/06:40

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:40 DATUM 2006-05-11 TID 09.30-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Intern utfrågning Utskottet håller en intern utfrågning om EU:s Grönbok om Förbättring av befolkningens psykiska hälsa. Deltagarlista bifogas protokollet som

2006-05-11

Socialutskottets protokoll 2005/06:39

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:39 DATUM 2006-05-09 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Intern utfrågning Intern utfrågning om EU:s Grönbok om Förbättring av befolkningens psykiska hälsa. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 3. § 2 Godkännande

2006-05-09

Socialutskottets protokoll 2005/06:38

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:38 DATUM 2006-05-04 TID 09.30-09.40, 09.45-09.58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. § 2 Justering av protokoll Protkollet från sammanträdet den 27 april

2006-05-04

Socialutskottets protokoll 2005/06:37

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:37 DATUM 2006-04-27 TID 09.30-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. § 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 19 och 25 april

2006-04-27

Socialutskottets protokoll 2005/06:36

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:36 DATUM 2006-04-25 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. § 2 Smittskyddsfrågor Utskottet fortsätter behandlingen av Några smittskyddsfrågor

2006-04-25

Socialutskottets protokoll 2005/06:35

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:35 DATUM 2006-04-19 TID 08.15-08.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. § 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 4 april justeras. §

2006-04-19

Socialutskottets protokoll 2005/06:34

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:34 DATUM 2006-04-04 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. § 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 30 mars justeras. §

2006-04-04

Socialutskottets protokoll 2005/06:33

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:33 DATUM 2006-03-30 TID 09.30-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. § 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 28 mars justeras. §

2006-03-30

Socialutskottets protokoll 2005/06:32

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:32 DATUM 2006-03-28 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. § 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 21 mars justeras. §

2006-03-28

Socialutskottets protokoll 2005/06:31

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:31 DATUM 2006-03-21 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information Information från socialdepartementet om Fakta PM om Förordning om läkemedel för avancerad terapi. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. §

2006-03-21

Socialutskottets protokoll 2005/06:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30 DATUM 2006-03-16 TID 09.30-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Uppvaktning av företrädare för Sveriges Försäkringsförbund med anledning av proposition 200/06:64 Genetisk integritet m.m. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. En

2006-03-16

Socialutskottets protokoll 2005/06:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:29 DATUM 2006-03-14 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information Tjia Torpe, VD för Infomedica AB, informerar utskottet om Internetportalen www.sjukvardsradgivningen.se § 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner

2006-03-14

Socialutskottets protokoll 2005/06:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28 DATUM 2006-03-09 TID 08.45-09.37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. § 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 7 mars justeras. § 3 Folkhälsofrågor Utskottet

2006-03-09

Socialutskottets protokoll 2005/06:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27 DATUM 2006-03-07 TID 11.00 – 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Intern utfrågning Utskottet håller en intern utfrågning om Grönboken Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma

2006-03-07

Socialutskottets protokoll 2005/06:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM 2006-02-22 TID 08.00-08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information Folkhälsominister Morgan Johansson och medarbetare informerar om fågelinfluensan. § 2 Nästa sammanträde Nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 7 mars

2006-02-22

Socialutskottets protokoll 2005/06:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM 2006-02-21 TID 11.00 – 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan § 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 14 och 16 februari justeras §

2006-02-21

Socialutskottets protokoll 2005/06:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM 2006-02-16 TID 10.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning Justitie- och socialutskotten håller gemensamt en öppen utfrågning om tillgången på narkotika. Program bifogas. (B ilaga 2) Vid protokollet Anita

2006-02-16

Socialutskottets protokoll 2005/06:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM 2006-02-16 TID 09.00 – 09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Handikappfrågor respektive äldrefrågor Utskottet fortsätter beredningen av motionsyrkanden om handikappfrågor jämte motionsyrkanden om äldrefrågor. Båda ärendena justeras vid nästa

2006-02-16

Socialutskottets protokoll 2005/06:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM 2006-02-14 TID 10.00-12.35 Ajournering 10.10-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. § 2 Fråga om förenklad hantering av motionsyrkanden om handikappfrågor samt

2006-02-14

Paginering