Dokument & lagar (69 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:28

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28 DATUM 2006-04-20 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Parentation Hålls en minnestund för att hedra den avlidne ledamoten Berndt Sköldestig s2 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 3 Justering av protokoll Justeras protokoll 2005/06:27

2006-04-20

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:27

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27 DATUM 2006-04-06 TID 09.15 10.50 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning GD för Totalförsvarets pliktverk, Björn Körlof, med anledning av skrivelse 2005/06:131. Ledamöternas frågor besvaras.

2006-04-06

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:26

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM 2006-04-04 TID 10.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generaldirektör Göran Gunnarsson och överdirektör Ivar Rönnbäck från Räddningsverket lämnar information m. a. a. prop. 2005/06:133

2006-04-04

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:24

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM 2006-03-28 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2005/06:23 3 Kanslianmälningar Beslutas följande nya tider för sammanträden med vissa verkschefer:

2006-03-28

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:21

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM 2006-03-16 TID 10.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Tjf personaldirektören, bgen Bengt Axelsson åtföljd av Jörgen Kalmendal, Jan Dorf, Charlotte Isaksson samt Krister Fahlstedt,

2006-03-16

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:20

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM 2006-03-14 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering Fortsatt behandling av förslag till betänkande 2005/06: FöU6 Militära skjut- och övningsfält Utskottet fattar beslut i ärendet.

2006-03-14

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:18

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-03-07 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2005/06:17 3 Kanslianmälningar Påminns om överläggningen på torsdag den 9 mars kl. 09.00

2006-03-07

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:31

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:31 DATUM 2006-05-02 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2005/06:30. 3 Kanslianmälningar Anmäls inkommen skrivelse från Östersunds kommun med erbjudande

2006-05-02

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:29

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:29 DATUM 2006-04-25 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2005/06:28. 3 Överläggning FöU9 Behandlas underlag till betänkande FöU9 Samverkan vid kris för

2006-04-25

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:35

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2005/06:35 Datum 2006-05-16 Tid 11.00 11:40 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning ÖB gen Håkan Syrén, Försvarsmakten, lämnar information angående genomfört försvarschefsmöte i EU. Ledamöternas frågor besvaras.

2006-05-16

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:36

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2005/06:36 Datum 2006-05-18 Tid 09.30 11.30 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Uppvaktning Värnpliktsrådet representerat av Erik Wottrich åtföljd av Johan Karlsson och Cecilia Wihlborg uppvaktar utskottet med information

2006-05-18

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:25

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM 2006-03-30 TID 10.00 10.10, 10.30 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2005/06:24. 3 Kanslianmälningar Anmäls utdelad PM om utskottets preliminära sammanträdes-

2006-03-30

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:22

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM 2006-03-21 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2005/06:21 3 Kanslianmälningar Anmäls önskemål från norska utrikesutskottet att besöka utskottet

2006-03-21

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:33

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2005/06:33 Datum 2006-05-09 Tid 11.00 11.10 11.35 12.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2005/06:32 3 Kanslianmälningar Anmäls inkommen skrivelse om Försvarsmaktens

2006-05-09

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:34

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2005/06:34 Datum 2006-05-11 Tid 10.00 10:55 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2005/06:33 3 Föredragning Statssekreterare Jonas Hjelm, m.fl. från Försvarsdepartementet,

2006-05-11

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:30

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30 DATUM 2006-04-27 TID 09.00 09.40  10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Statssekr. Sven-Eric Söder, Näringsdepartementet, lämnar information om Sveriges strategi inom rymd- och flygområdet.

2006-04-27

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:23

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM 2006-03-23 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2005/06:22 3 Kanslianmälningar Anmäls att RRS21 angående Statens insatser för att säkerställa

2006-03-23

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:19

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM 2006-03-09 TID 10.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragningar GD Marie Hafström åtföljd av bgen Bengt Axelsson, övlt Gunnar Magnusson, avddir Jan Borling, övlt Bo Holmberg samt övlt

2006-03-09

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:32

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2005/06:32 Datum 2006-05-04 Tid 10.00 10.15 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2005/06:31 3 Kanslianmälningar Anmäls inkomna skrivelser från talmannen Promemoria från

2006-05-04

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-17 TID 09.00 09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:8. 2 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund

2005-11-17

Paginering