Dokument & lagar (76 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM Tisdagen den 7 mars 2006 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna Simon Nummela, Natanael Sällqvist och Jesper Wiklund får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet

2006-03-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-03-07 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokollen nr 2005/06:16 och 17. 2 EU-information från Socialdepartementet Statssekreterare Staffan Bengtsson m.fl.Socialdepartementet, informerar inför EPSCO-rådets möte den 10

2006-03-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:19

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM Torsdagen den 2 februari 2006 TID 09.00-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inkommen faktapromemoria Bitr. kanslichefen anmälde inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. 2005/06:FPM40 TV-direktivet COM2005 646. 2

2006-02-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:22

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM Tisdagen den 21 februari 2006 TID 11.00-11.30 12.35-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 15 februari 2006 justerades. 2 Hänvisning av proposition Kanslichefen anmälde att till utskottet

2006-02-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM Torsdagen den  16 mars 2006 TID 09.00-09.30 11.50-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion 2005/06:K16 av Gustav Fridolin mp med anledning av skrivelse 2005/06:103 Kommittéberättelse 2006

2006-03-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM Tisdagen den 14 mars 2006 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kallelse till beredningsdelegation Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde i omedelbar anslutning till utskottets sammanträde i dag. 2 Justering av protokoll Protokoll

2006-03-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28 DATUM Torsdagen den 23 mars 2006 TID 09.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av propositioner Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats propositioner 2005/06:193 Förlängd försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län 2005/06:161

2006-03-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:31 DATUM Tisdagen den 4 april 2006 TID 09.00-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 28 mars 2006 justerades. 2 Hänvisning av ärenden Till utskottet har hänvisats skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2006-04-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:32 DATUM Torsdagen den 6 april 2006 TID 08.00-08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Remiss från FöU över proposition 2005/06:133 Försvarsutskottet har beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2005/06:133 Samverkan vid kris för ett säkrare

2006-04-06

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:33 DATUM Tisdagen den 18 april 2006 TID 13.03-13.04 13.06-13.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 30 mars, 4 och 6 april 2006 justerades. 2 Hänvisning av motioner Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motioner

2006-04-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:34

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:34 DATUM Torsdagen den 20 april 2006 TID 09.05-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 KU32 Ett ökat samiskt inflytande. Besök från Sametinget Styrelseordföranden Lars-Anders Baer och styrelseledamoten Ingrid Inga från Sametinget lämnade information och svarade på frågor med anledning

2006-04-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:35

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:35 DATUM Torsdagen den 27 april 2006 TID 09.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av KU24 Allmänna helgdagar, m.m. Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om allmänna helgdagar, m.m. Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU24 justerades.

2006-04-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:24

RIKSDAGEN PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM 2006-03-30 TID 09.00-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:23. 2 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:79 Konvention om social trygghet mellan

2006-03-30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:26

RIKSDAGEN PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM 2006-04-20 TID 09.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:25. 2 EU-information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl. Utrikesdepartementet, informerar inför RIF-mötet den 27-28

2006-04-20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:27

RIKSDAGEN PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27 DATUM 2006-04-25 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:26. 2 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier Fortsätts behandlingen av proposition

2006-04-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:25

RIKSDAGEN PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM 2006-04-06 TID 09.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:24. 2 Uppföljning av rehabiliteringsverksamheten Generaldirektör Curt Malmborg m.fl.Försäkringskassan, informerar och svarar på frågor om uppföljning

2006-04-06

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:3

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-20 TID 09.00-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/04:2. 2 Motionsyrkanden om ändringar i utlänningslagen Anmäls att Lagrådets yttrande ännu inte inkommit. Ärendet bordläggs

2005-10-20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:5

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-10-27 TID 09.00-10.15, 10.30-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:4. 2 Motionsyrkanden om ändringar i utlänningslagen Fortsätts behandlingen av motionsyrkanden om ändringar

2005-10-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:6

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-10-28 TID 09.05-09.10 09.20-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:5. 2 Motionsyrkanden om ändringar i utlänningslagen Fortsätts behandlingen av motionsyrkanden om ändringar

2005-10-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:4

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-10-25 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:3. 2 Motionsyrkanden om ändringar i utlänningslagen Fortsätts behandlingen av motionsyrkanden om ändringar i utlänningslagen.

2005-10-25