Dokument & lagar (76 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 DATUM 2005-10-06 TID 09.00 och efter ajournering till 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl. Utrikesdepartementet informerar inför Ministerrådsmötet rådet för rättsliga och inrikes

2005-10-06

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:2

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-13 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:1. 2 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Fortsätts behandlingen av proposition 2004/05:168 Återsändande av

2005-10-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM Torsdagen den 17 november 2005 TID 09.00 09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av KU1 Rikets styrelse Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 utgiftsområde 1 Rikets styrelse och redogörelse 2004/05:RS2 Riksdagsförvaltningens

2005-11-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:29 DATUM 2006-05-09 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:28. 2 Migration och asylpolitik Fortsätts behandlingen av skrivelse 2005/06:18 Migration och asylpolitik, jämte motioner.

2006-05-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:29

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:29 DATUM Tisdagen den 28 mars 2006 TID 09.35-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena 21 och 23 mars justerades. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde inkommet EU-dokument KOM2006 122. 3 KU21 Riksdagen

2006-03-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30 DATUM 2006-05-11 TID 09.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:29. 2 Återvandring Företrädare för invandrarorganisationer uppvaktar om pension till hemlandet. Utskottet uppdrar åt kansliet

2006-05-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:30

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30 DATUM Torsdagen den 30 mars 2006 TID 09.05-09.30 09.45-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av riksrevisor Kanslichefen anmälde att beredningsdelegationen enhälligt förordar att utskottet föreslår val av Karin Lindell till ny riksrevisor efter

2006-03-30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28 DATUM 2006-05-04 TID 09.00-9.30 9.35-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:27. 2 Migration och asylpolitik Fortsätts behandlingen av skrivelse 2005/06:18 Migration och asylpolitik, jämte

2006-05-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:36

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:36 DATUM Tisdagen den 2 maj 2006 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 18, 20 och 27 april 2006 justerades. 2 Hänvisning av förslagspunkter i vårpropositionen Kanslichefen anmälde att

2006-05-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:41

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:41 DATUM Torsdagen den 18 maj 2006 TID 08.15-09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av KU34 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för

2006-05-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:37

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:37 DATUM Torsdagen den 4 maj 2006 TID 09.00-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av proposition Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2005/06:201 Morgondagens nyheter nya villkor för driftsstödet till dagstidningar.

2006-05-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:42

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:42 DATUM Torsdagen den 1 juni 2006 TID 08.0008.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 16 och 18 maj 2006 justerades. 2 Återlämnande av lagförslag i proposition 2005/06:178 till JuU Utskottet beslutade

2006-06-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:39

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:39 DATUM Torsdagen den 11 maj 2006 TID 09.02-10.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att prao-eleven Leo Müller får närvara vid dagens sammanträde. 2 Mottagande av delyrkanden i proposition från SfU Socialförsäkringsutskottet

2006-05-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:38

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:38 DATUM Tisdagen den 9 maj 2006 TID 10.03-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att prao-eleven Leo Müller får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 2 och 4 maj 2006

2006-05-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:27

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27 DATUM Tisdagen den 21 mars 2006 TID 9.30 9.30 9.50 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ajournering Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Sammanträdet ajournerades kl. 9.30 9.50 2 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 14

2006-03-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:40

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:40 DATUM Tisdagen den 16 maj 2006 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 9 och 11 maj 2006 justerades. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats framställning

2006-05-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:33 DATUM 2006-05-31 TID 08.45-08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:32. 2 Rättelse i utlänningslagen Behandlas fråga om utskottsinitiativ om rättelse i utlänningslagen. Utskottet beslutar

2006-05-31

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:32 DATUM 2006-05-30 TID 08.00-08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Socialdepartementet Statssekreterare Staffan Bengtsson m.fl.Socialdepartementet, informerar inför EPSCO-rådets möte den 1-2 juni 2006. 2 Protokollsjustering

2006-05-30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:31 DATUM 2006-05-16 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:30. 2 Yttrande till finansutskottet Ekonomiska vårpropositionen, tilläggsbudget Behandlas yttrande till finansutskottet

2006-05-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:34 DATUM 2006-09-28 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl.Utrikesdepartementet, återrapporterar från RIF-möten den 1-2 juni, 24 juli och från det informella mötet den 21-22

2006-09-28