Dokument & lagar (107 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2005/06:29

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:29 DATUM Tisdagen den 16 maj 2006 TID Kl. 10.30–12.30 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:192 Lära, växa, förändra – Regeringens folkbildningsproposition jämte

2006-05-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:15

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM Tisdagen den 17 januari 2006 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 13 december 2005 justerades. § 2 Mottagande av motion från SoU Socialutskottet

2006-01-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-01-31 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:12. § 2 Det reformerade pensionssystemet Behandlas motioner om det reformerade pensionssystemet. Utskottet beslutar

2006-01-31

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:18

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM Tisdagen den 31 januari 2006 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Praoelev Utskottet beslutade att praoeleven Malin Bernspång får närvara vid dagens sammanträde utom under granskningsärende 5 Regeringens

2006-01-31

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:2

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-13 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:1. § 2 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Fortsätts behandlingen

2005-10-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:31 DATUM Tisdagen den 4 april 2006 TID 09.00-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 28 mars 2006 justerades. § 2 Hänvisning av ärenden Till utskottet har hänvisats - skrivelse

2006-04-04

Kulturutskottets protokoll 2005/06:28

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28 DATUM Torsdagen den 11 maj 2006 TID 09.30–10.00 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Inbjudningar Anmäls inbjudan från Riksdagsbiblioteket till föreläsning av och mottagning för Astrid Lindgren-pristagaren 2006 (dnr 140-3297-05/06). §

2006-05-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM 2006-03-16 TID 09.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:20. § 2 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares

2006-03-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:47

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:47 DATUM Tisdagen den 16 maj 2006 TID 12.00 – 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 11 maj 2006 justerades. § 2 Inkommen granskningsanmälan Kanslichefen

2006-05-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:14

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM Tisdagen den 13 december 2005 TID 11.00-11.20 12.45-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Sammanträde under pågående kammarsammanträde Utskottet beslutade enhälligt, med hänvisning till riksdagsordningen 4.12.2,

2005-12-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:1

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 DATUM Torsdagen den 15 september 2005 TID 09.00-10.20 12.35-12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 KU3 Fråga om utredning av avvisningsförfarande. Utfrågning Kabinettssekreteraren Hans Dahlgren och rättschefen Carl Henrik

2005-09-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM Tisdagen den 14 mars 2006 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Kallelse till beredningsdelegation Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde i omedelbar anslutning till utskottets sammanträde i dag. §

2006-03-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-01-24 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Mottagande av ensamkommande barn Behandlas proposition 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn, jämte motioner. Ärendet bordläggs för fortsatt behandling. § 2 Delat

2006-01-24

Kulturutskottets protokoll 2005/06:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM Tisdagen den 18 oktober 2005 TID 10.30–11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Utomståendes närvaro vid sammanträde i utskottet Enligt 4 kap 13§ RO får utskottet, om det finns särskilda skäl, medge att även någon annan än en ledamot, en suppleant

2005-10-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:32 DATUM Torsdagen den 6 april 2006 TID 08.00-08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Remiss från FöU över proposition 2005/06:133 Försvarsutskottet har beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2005/06:133

2006-04-06

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:33 DATUM 2006-05-31 TID 08.45-08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:32. § 2 Rättelse i utlänningslagen Behandlas fråga om utskottsinitiativ om

2006-05-31

Kulturutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM Torsdagen den 17 november 2005 TID 09.30–10.40 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:2 Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik jämte motioner (jfr prot. 2005/06:5.2).

2005-11-17

Kulturutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM Torsdagen den 10 november 2005 TID 08.00–09.10 §§ 1–6 10.00–10.40 §§ 7 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Information Företrädare för Utbildnings- och kulturdepartementet, statsrådet Lena Hallengren, politiskt sakkunnige Pia Edin och departementssekreterare

2005-11-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:8

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM Torsdagen den 10 november 2005 TID 09.00-09.10 09.45-09.50 10.35-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av KU9 Ny vallag Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/05:163 Ny vallag jämte motioner. Utskottet

2005-11-10

Kulturutskottets protokoll 2005/06:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM Torsdagen den 16 mars 2006 TID 09.30–09.50 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om konstnärsfrågor – särskild ordning (jfr prot. 2005/06:18.5). Utskottet fattar beslut i ärendet.

2006-03-16