Dokument & lagar (112 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-17 TID 09.00 09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:8. 2 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund

2005-11-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-12-01 TID 10.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Sveriges Betodlares Centralförening uppvaktade utskottet med anledning av EUs beslut om sockerreformen. Otto von Arnold, ordförande, Nils Lundberg, vice ordförande. Roland Rodebjer, specialist ekologisk

2005-12-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-08 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:6. 2 Uppvaktning Företrädare för fontänhus uppvaktar om arbetsrehabilitering av psykiskt långtidssjuka, Marianne Fagberg, ordförande i Göteborgsfontänen, Ulph

2005-11-28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-02-09 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 2 februari 2006 godkändes. 2 Justering av betänkande Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2005/06:47 Småskalig livsmedelsförädling

2006-02-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-02-14 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Inför behandlingen av motioner om bl.a. import av giftormar tog utskottet emot uppvaktning av Sveriges Herpetologiska riksförening, ordförande Sara Jonsson, och Tropikföreningen Amazonas, myndighetsansvarig

2006-02-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2005-11-29 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:10. 2 Budgetpropositionen, utgiftsområde 10-12 m.m. Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, jämte motioner, såvitt avser

2005-11-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-15 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:7. 2 Budgetpropositionen för 2006, Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar m.m Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006,

2005-11-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-24 TID 09.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:9. 2 EU-information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl.Utrikesdepartementet, informerar inför RIF-mötet den 1-2 december 2005.

2005-11-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-01-24 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mottagande av ensamkommande barn Behandlas proposition 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn, jämte motioner. Ärendet bordläggs för fortsatt behandling. 2 Delat barnbidrag vid växelvis boende Behandlas

2006-01-24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-02-02 TID 10.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 26 januari 2006 godkändes. 2 Ärendebehandlig Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2005/06:47 Småskalig livsmedelsförädling m.m. Ärendet

2006-02-02

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM 2006-03-23 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:22. 2 Styrningen av integrationspolitiken Fortsätts behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen av integrationspolitiken, jämte motioner.

2006-03-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-02-07 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokollen nr 2005/06:13 och 2005/06:14. 2 Det reformerade pensionssystemet Fortsätts behandlingen av motioner om det reformerade pensionssystemet. Chefsekonom Daniel Barr, Premiepensionsmyndigheten,

2006-02-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-02-21 TID 10.00-11.30 11.45-13.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet håller en offentlig utfrågning om integrationspolitiken. Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3 Vid protokollet Justeras den 7 mars 2006 Tomas Eneroth SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

2006-02-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM 2006-03-14 TID 09.00-15.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information om styrmedel för att motverka klimatförändringar. Inbjudna talare: Miljöminister Lena Sommestad Eva Alfredsson, ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier

2006-03-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:21

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM Onsdagen den 15 februari 2006 TID 08.00-08.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 8 februari 2006 justerades. 2 Mottagande av motioner från UU Utrikesutskottet har beslutat, under förutsättning

2006-02-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-01-31 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:12. 2 Det reformerade pensionssystemet Behandlas motioner om det reformerade pensionssystemet. Utskottet beslutar att bjuda in Premiepensionsmyndigheten till

2006-01-31

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:18

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM Tisdagen den  31 januari 2006 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Praoelev Utskottet beslutade att praoeleven Malin Bernspång får närvara vid dagens sammanträde utom under granskningsärende 5 Regeringens handläggning av naturkatastrofen

2006-01-31

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:16

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2006-02-23 TID 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av betänkande Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om skogspolitik. Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2005/06:MJU17 justerades efter vissa ändringar.

2006-02-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-03-07 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 21 februari 2006 godkändes. 2 Justering av betänkande Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om djurskydd m.m. Utskottet fattade beslut

2006-03-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM 2006-03-16 TID 09.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:20. 2 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Fortsätts behandlingen av

2006-03-16