Dokument & lagar (113 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-17 TID 09.00 09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:8. 2 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund

2005-11-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-08 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:6. 2 Uppvaktning Företrädare för fontänhus uppvaktar om arbetsrehabilitering av psykiskt långtidssjuka, Marianne Fagberg, ordförande i Göteborgsfontänen, Ulph

2005-11-28

Trafikutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-01-19 TID Kl. 09.30-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar Lena Sandström från Riksdagens utredningstjänst välkommen till utskottet som föredragande under våren 2006. 2 Verksamhetsplanering för våren 2006 Preliminär ärendeplan

2006-01-19

Trafikutskottets protokoll 2005/06:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2006-01-31 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar Utskottet upptar till fortsatt behandling yttrande 2005/06:TU2y Riksrevisionens styrelses framställning

2006-01-31

Trafikutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-01-26 TID Kl. 09.30-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Luftfartsstyrelsen Generaldirektör Nils Gunnar Billinger och rättschef Lena Byström Möller informerar om verksamheten. 2 Information från Ballongflyget Verkställande direktör Casbár Anderson

2006-01-26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2005-11-29 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:10. 2 Budgetpropositionen, utgiftsområde 10-12 m.m. Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, jämte motioner, såvitt avser

2005-11-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-15 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:7. 2 Budgetpropositionen för 2006, Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar m.m Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006,

2005-11-15

Trafikutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-01-24 TID Kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Statens institut för kommunikationsanalys Generaldirektör Kjell Dahlström och utredare Anders Wärmark informerar om aktuella rapporter m.m. rörande bl.a. planeringssystemet för trafikens infrastruktur

2006-01-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-24 TID 09.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:9. 2 EU-information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl.Utrikesdepartementet, informerar inför RIF-mötet den 1-2 december 2005.

2005-11-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-01-24 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mottagande av ensamkommande barn Behandlas proposition 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn, jämte motioner. Ärendet bordläggs för fortsatt behandling. 2 Delat barnbidrag vid växelvis boende Behandlas

2006-01-24

Trafikutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-02-14 TID Kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Vägtrafikinspektionen Direktör Lars Bergfalk informerar om trafiksäkerhetsarbetet. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll 2005/06:17 från den 2 februari 2006. 3 Väg- och fordonsfrågor

2006-02-14

Trafikutskottets protokoll 2005/06:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM 2006-03-07 TID Kl. 11.00-13.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om trafiksäkerhetsarbetet Direktör Monica Öhman från NTF och trafiksäkerhetsdirektören Claes Tingvall från Vägverket informerar om trafiksäkerhetsarbetet. 2 Information om trafikmedicinska centra

2006-03-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM 2006-03-23 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:22. 2 Styrningen av integrationspolitiken Fortsätts behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen av integrationspolitiken, jämte motioner.

2006-03-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-02-07 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokollen nr 2005/06:13 och 2005/06:14. 2 Det reformerade pensionssystemet Fortsätts behandlingen av motioner om det reformerade pensionssystemet. Chefsekonom Daniel Barr, Premiepensionsmyndigheten,

2006-02-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-02-21 TID 10.00-11.30 11.45-13.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet håller en offentlig utfrågning om integrationspolitiken. Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3 Vid protokollet Justeras den 7 mars 2006 Tomas Eneroth SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

2006-02-21

Trafikutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM 2006-02-21 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2005/06:18 från den 14 februari 2006. 2 Uppföljning av övergivna fordon Utskottet ställer sig bakom uppdragsbeställning till Riksdagens utredningstjänst att genomföra

2006-02-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:21

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM Onsdagen den 15 februari 2006 TID 08.00-08.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 8 februari 2006 justerades. 2 Mottagande av motioner från UU Utrikesutskottet har beslutat, under förutsättning

2006-02-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-01-31 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:12. 2 Det reformerade pensionssystemet Behandlas motioner om det reformerade pensionssystemet. Utskottet beslutar att bjuda in Premiepensionsmyndigheten till

2006-01-31

Trafikutskottets protokoll 2005/06:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM 2006-03-23 TID Kl. 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Posten Verkställande direktören Erik Olsson och informationsdirektören Per Mossberg informerar om Postens förvärv av Strålfors. Vid protokollet Bibi Junttila Justeras 2006-03-28 Claes

2006-03-23

Trafikutskottets protokoll 2005/06:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM 2006-02-23 TID NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information om rattfylleri. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga 2 Vid protokollet Anne Mattila Wass Justeras 2006-03-07

2006-02-23