Dokument & lagar (115 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-02-07 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU11 Utskottet justerar utkast till betänkande 2005/06:UU11 Fortsatt svenskt deltagande i FN:s mission UNMIL i Liberia. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:17 3 Meddelanden och

2006-02-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-17 TID 09.00 09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:8. 2 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund

2005-11-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-08 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:6. 2 Uppvaktning Företrädare för fontänhus uppvaktar om arbetsrehabilitering av psykiskt långtidssjuka, Marianne Fagberg, ordförande i Göteborgsfontänen, Ulph

2005-11-28

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-15 TID 11.0013.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering Utskottet justerar utkast till yttrande 2005/06:UU2y Förändrade regler om beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. 2 Föredragning Generaldirektör Maria Norrfalk, multisamordnare

2005-11-15

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2005-12-08 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utrikesrådet Olof Skoog och departementssekreterare Andreas von Beckerath, båda UD, lämnar föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC2 Föredragning Utrikesrådet

2005-12-08

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-02-02 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Kabinettssekreterare Hans Dahlgren m.fl.UD, försvarsminister Leni  Björklund m.fl.Fö, samt generalmajor Anders Lindström m.fl.FM, lämnar föredragning inför beredning av proposition och motion om fortsatt

2006-02-02

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2005-12-13 TID 09.0010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Kabinettssekreterare Hans Dahlgren, rättschefen Carl-Henrik Erencrona och departementsrådet Håkan Malmqvist, samtliga UD, samt ämnesrådet Olof Hedberg, N, lämnar föredragning om flygningar med amerikanska

2005-12-13

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2005-11-24 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU2 Utskottet justerar utkast till betänkande 2005/06:UU2 Internationellt bistånd. 2 Föredragning Ämnesrådet Lars Bjarme, UD, lämnar föredragning om Barcelonaprocessen. 3 Meddelanden och administrativa

2005-11-24

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-02-02 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Kabinettssekreterare Hans Dahlgren m.fl.UD, försvarsminister Leni  Björklund m.fl.Fö, samt generalmajor Anders Lindström m.fl.FM, lämnar föredragning inför beredning av proposition och motion om fortsatt

2006-02-02

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2005-11-29 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:10. 2 Budgetpropositionen, utgiftsområde 10-12 m.m. Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, jämte motioner, såvitt avser

2005-11-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-15 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:7. 2 Budgetpropositionen för 2006, Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar m.m Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006,

2005-11-15

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2005-11-29 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:13. 2 Meddelanden och administrativa frågor Anmäls inkommet protokollsutdrag från konstitutionsutskottet 2005/06:7 om mottagande av motioner. Meddelas att Bulgariens

2005-11-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-24 TID 09.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:9. 2 EU-information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl.Utrikesdepartementet, informerar inför RIF-mötet den 1-2 december 2005.

2005-11-24

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-10-27 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:6 2 Meddelanden och administrativa frågor Utskottet beslutar att anordna en intern utfrågning med anledning av uppföljningsstudie om det multilaterala biståndet.

2005-10-27

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2005-11-22 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Lilija Sjevtsova, Carnegie Endowment, Moskva, lämnar föredragning om rysk politik. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:10. 3 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att utrikesministern

2005-11-22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-01-24 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mottagande av ensamkommande barn Behandlas proposition 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn, jämte motioner. Ärendet bordläggs för fortsatt behandling. 2 Delat barnbidrag vid växelvis boende Behandlas

2006-01-24

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-08 TID 11.0012.00 12.1013.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering Utskottet justerar utkast till betänkande 2005/06:UU5 Sveriges politik för global utveckling. 2 Justering Utskottet justerar utkast till betänkande 2005/06:UU6 Europarådet. 3 Justering

2005-11-08

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-10 TID 10.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:8 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att en promemoria om jämförelser avseende multilateralt bistånd samt ett underlag från f öredragningen den

2005-11-10

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2005-11-17 TID 09.0010.00 10.0512.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskning Utskottet granskar utkast till betänkande UU2 Internationellt bistånd. Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde. 2 Ajournering Sammanträdet ajourneras kl. 10.00 och återupptas kl.

2005-11-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM 2006-03-23 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:22. 2 Styrningen av integrationspolitiken Fortsätts behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen av integrationspolitiken, jämte motioner.

2006-03-23