Dokument & lagar (153 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:15

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM Tisdagen den 17 januari 2006 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 13 december 2005 justerades. § 2 Mottagande av motion från SoU Socialutskottet

2006-01-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-01-31 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:12. § 2 Det reformerade pensionssystemet Behandlas motioner om det reformerade pensionssystemet. Utskottet beslutar

2006-01-31

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:18

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM Tisdagen den 31 januari 2006 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Praoelev Utskottet beslutade att praoeleven Malin Bernspång får närvara vid dagens sammanträde utom under granskningsärende 5 Regeringens

2006-01-31

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:2

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-13 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:1. § 2 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Fortsätts behandlingen

2005-10-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:31 DATUM Tisdagen den 4 april 2006 TID 09.00-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 28 mars 2006 justerades. § 2 Hänvisning av ärenden Till utskottet har hänvisats - skrivelse

2006-04-04

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM 2006-03-16 TID 09.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:20. § 2 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares

2006-03-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:47

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:47 DATUM Tisdagen den 16 maj 2006 TID 12.00 – 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 11 maj 2006 justerades. § 2 Inkommen granskningsanmälan Kanslichefen

2006-05-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:14

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM Tisdagen den 13 december 2005 TID 11.00-11.20 12.45-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Sammanträde under pågående kammarsammanträde Utskottet beslutade enhälligt, med hänvisning till riksdagsordningen 4.12.2,

2005-12-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:1

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 DATUM Torsdagen den 15 september 2005 TID 09.00-10.20 12.35-12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 KU3 Fråga om utredning av avvisningsförfarande. Utfrågning Kabinettssekreteraren Hans Dahlgren och rättschefen Carl Henrik

2005-09-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM Tisdagen den 14 mars 2006 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Kallelse till beredningsdelegation Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde i omedelbar anslutning till utskottets sammanträde i dag. §

2006-03-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-01-24 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Mottagande av ensamkommande barn Behandlas proposition 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn, jämte motioner. Ärendet bordläggs för fortsatt behandling. § 2 Delat

2006-01-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:32 DATUM Torsdagen den 6 april 2006 TID 08.00-08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Remiss från FöU över proposition 2005/06:133 Försvarsutskottet har beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2005/06:133

2006-04-06

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:33 DATUM 2006-05-31 TID 08.45-08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:32. § 2 Rättelse i utlänningslagen Behandlas fråga om utskottsinitiativ om

2006-05-31

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:8

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM Torsdagen den 10 november 2005 TID 09.00-09.10 09.45-09.50 10.35-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av KU9 Ny vallag Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/05:163 Ny vallag jämte motioner. Utskottet

2005-11-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM Torsdagen den 16 mars 2006 TID 09.00-09.30 11.50-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats - motion 2005/06:K16 av Gustav Fridolin (mp) med anledning av

2006-03-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:40

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:40 DATUM Tisdagen den 16 maj 2006 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 9 och 11 maj 2006 justerades. § 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen

2006-05-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:41

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:41 DATUM Torsdagen den 18 maj 2006 TID 08.15-09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av KU34 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse

2006-05-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:9

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM Tisdagen den 15 november 2005 TID 10.00-13.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Seminarium om kontrollmakten Utskottet höll offentligt seminarium om regeringsmakt och kontrollmakt. Medverkande gäster var regeringsrådet

2005-11-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:37

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:37 DATUM Torsdagen den 4 maj 2006 TID 09.00-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Hänvisning av proposition Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2005/06:201 Morgondagens nyheter – nya villkor

2006-05-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:42

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:42 DATUM Torsdagen den 1 juni 2006 TID 08.00–08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 16 och 18 maj 2006 justerades. § 2 Återlämnande av lagförslag i proposition

2006-06-01