Dokument & lagar (67 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:34 DATUM 2007-09-12 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:33. 2 EU-information från Justitiedepartementet Statssekreterare Gustaf Lind, planeringschef Ola Henrikson m.fl.Justitiedepartementet,

2007-09-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-08-23 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med regeringen om EU-fråga på migrationsområdet Överläggning hölls med migrationsminister Tobias Billström, åtföljd av Ola Henrikson m.fl.från Justitiedepartementet,

2007-08-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM 2007-06-07 TID 08:00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:31. 2 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på migrationsområdet Överläggningar hölls med migrationsminister Tobias

2007-06-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-05-31 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:30. 2 Bidragsbrottslag Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07 Bidragsbrottslag, jämte motioner. Utskottet fattade

2007-05-31

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET Utdrag ur PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-24 TID 10.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på socialpolitikens område Överläggningar hölls med statssekreterare Karin Johansson, åtföljd av Fredrik Lennartsson,

2007-05-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-05-16 TID 08.00-08.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:28. 2 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:84

2007-05-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-05-15 TID 10.45-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:27. 2 Yttrande till skatteutskottet skatt på trafikförsäkringspremie Fortsattes behandlingen av yttrande till skatteutskottet

2007-05-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-05-10 TID 10.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-frågor Planeringschef Ola Henrikson, departementsrådet Niklas Kebbon och departementssekreterare Kerstin Lindblad, Justitiedepartementet, informerade om EU-samarbetet när

2007-05-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-05-08 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:24 och 2006/07:25. 2 Vissa sjukförsäkringsfrågor Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:59 Vissa sjukförsäkringsfrågor,

2007-05-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-04-26 TID 09.30-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om en bidragsbrottslag. Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3. Vid protokollet Justeras den 8 maj 2007

2007-04-26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-04-24 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:23. 2 Migration och asylpolitik Fortsattes behandlingen av skrivelse 2006/07:58 Migration och asylpolitik, jämte motioner.

2007-04-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:23

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-04-19 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:21 och 2006/07:22. 2 Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m Behandlades proposition 2006/07:59 Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m.jämte

2007-04-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-04-17 TID 10.00-11.40 11.55-13.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om sjukskrivningsprocessen. Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3. Vid protokollet Justeras

2007-04-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-04-12 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:20. 2 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på migrationsområdet Överläggningar hölls med statssekreterare Gustaf

2007-04-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:20

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM 2007-04-10 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:19. 2 Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel Behandlades proposition 2006/07:53 Genomförande av EG-direktivet

2007-04-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:19

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19 DATUM 2007-03-27 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:18. 2 Ränta i samband med återkrav Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:49 Vissa regler om ränta i samband med

2007-03-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:18

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM 2007-03-22 TID 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:16 och 2006/07:17. 2 Uppvaktning av Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande RFSL Utskottet uppvaktades av Annica Ryng

2007-03-22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:17

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM 2007-03-20 TID 10.30-11.45 12.00-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning tillsammans med justitieutskottet om Polisens verksamhet i utlänningsärenden. Program och deltagarförteckning

2007-03-20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:16

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM 2007-03-13 TID 11.00-12.20 12.25-12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning med justitiemannen Cecilia Nordenfelt och byråchef Albert Johnson om Försäkringskassans handläggning.

2007-03-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:15

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:15 DATUM 2007-02-27 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:14. 2 Vissa pensionsfrågor Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:29 Vissa pensionsfrågor, jämte motioner. Utskottet

2007-02-27

Paginering