Dokument & lagar (66 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:29 DATUM 2008-05-22 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2007/08:28. 2 Yttrande till arbetsmarknadsutskottet Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

2008-05-22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28 DATUM 2008-05-20 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2007/08:27. 2 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:136

2008-05-20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:27 DATUM 2008-05-15 TID 10:00-10:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2007/08:26. 2 Yttrande till konstitutionsutskottet Ekonomiska vårpropositionen, indelning i utgiftsområden Fortsattes behandlingen

2008-05-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26 DATUM 2008-05-13 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2007/08:25. 2 Yttrande till finansutskottet Tilläggsbudgetpropositionen Behandlades fråga om yttrande till finansutskottet över

2008-05-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:25 DATUM 2008-05-08 TID 10:00-10:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2007/08:23 och 2007/08:24. 2 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:105

2008-05-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:24 DATUM 2008-05-06 TID 10.00-11.00 11.20-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Program och deltagarförteckning se

2008-05-06

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:23

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23 DATUM 2008-04-17 TID 10.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2007/08:22. 2 Yttrande till konstitutionsutskottet Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Fortsattes

2008-04-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:19

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM 2008-04-01 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2007/08:18. 2 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen Behandlades proposition 2007/08:48 Underrättelseskyldighet

2008-04-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:18

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:18 DATUM 2008-03-11 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2007/08:17. 2 Migration och asylpolitik Fortsattes behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden på migrationsområdet.

2008-03-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:17

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:17 DATUM 2008-03-06 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2007/08:16. 2 Socialavgifter Fortsattes behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden om socialavgifter och skrivelse

2008-03-06

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:31 DATUM 2008-06-03 TID 10.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2007/08:30. 2 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på socialpolitikens område Överläggningar hölls med statssekreterare

2008-06-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30 DATUM 2008-05-29 TID 10.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2007/08:29. 2 EU-information Justitiedepartementet Statsrådet Tobias Billström m.fl.Justitiedepartementet, informerade om förberedelser

2008-05-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:4

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:4 DATUM 2007-10-23 TID 11:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2007/08:3. 2 Överläggning med regeringen om EU-frågor på det sociala området Överläggningar hölls med statssekreterare Bettina

2007-10-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:3

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3 DATUM 2007-10-18 TID 09.30-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor och Ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor

2007-10-18

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:2

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2 DATUM 2007-10-16 TID 10.00-11.05 11.25-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om arbetslivsinriktad rehabilitering och vägen tillbaka till arbete. Program och deltagarförteckning se

2007-10-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:1 DATUM 2007-10-04 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Eva Lindström, bitr. granskningsenhetschef Michael Kramers, revisor Åsa Källén och revisionsledare Jan Boström, Riksrevisionen, informerade

2007-10-04

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:10

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:10 DATUM 2007-12-06 TID 10.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2007/08:9. 2 Information om Dublinförordningen EU-parlamentariker Inger Segelström, från utskottet för medborgerliga fri- och

2007-12-06

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32 DATUM 2008-07-15 TID 15.00-16.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med och information av regeringen om EU-frågor på migrationsområdet 1. Överläggning hölls med statssekreterare Gustaf Lind från Justitiedepartementet om: Europeisk

2008-07-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:20

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM 2008-04-03 TID 10.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2007/08:19. 2 Information från Migrationsverket Generaldirektör Dan Eliasson, Fredrik Beijer, Caroline Henjered, och Annette Bäcklund,

2008-04-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM 2008-04-10 TID 10.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2007/08:21. 2 Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:48 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen,

2008-04-10

Paginering