Dokument & lagar (72 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:11

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2008-11-11 TID 11.00-12.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:10. 2 Information från Försäkringskassan Generaldirektör Curt Malmborg, stf. generaldirektör Bengt Stjärnsten och försäkringsdirektör

2008-11-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:10

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-10-30 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:9. 2 Nya regler för arbetskraftsinvandring Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring,

2008-10-30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM 2009-06-16 TID 11.00-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:33. 2 Fråga om yttrande till justitieutskottet Stockholmsprogrammet Behandlades fråga om yttrande till justitieutskottet

2009-06-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:3

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-09-24 TID 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:1 och 2008/09:2. 2 Närvarande vid utskottssammanträdet Beslutades att tjänstemän vid EU-nämndens kansli fick närvara vid

2008-09-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:2

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-09-23 TID 10.00-11.30 12.00-14.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om regeringens proposition 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring. Program och deltagarförteckning

2008-09-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-09-18 TID 10.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarande vid utskottssammanträdet Beslutades att tjänsteman vid EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans punkt 2. 2 Överläggning med och information av regeringen

2008-09-18

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:6

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-10-16 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:5. 2 Yttrande till finansutskottet budgetpropositionen för 2009 Behandlades fråga om yttrande till finansutskottet över

2008-10-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:5

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-14 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:4. 2 Från sjukersättning till arbete Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete,

2008-10-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:4

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-09-25 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:3. 2 Från sjukersättning till arbete Behandlades proposition 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete, jämte motion.

2008-09-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:15

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2008-11-27 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:14. 2 Budgetpropositionen för 2009 utgiftsområdena 10, 11 och 12 m.m. Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:1

2008-11-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:14

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2008-11-20 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:13 2 Närvarande vid utskottssammanträdet Beslutades att tjänsteman vid EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans

2008-11-20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:13

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2008-11-18 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:12. 2 Sänkta socialavgifter Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:45 Sänkta socialavgifter, jämte motion, samt

2008-11-18

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:12

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2008-11-13 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:11. 2 Budgetpropositionen för 2009, utgiftsområde 8 Fortsattes behandlingen av proposition 2008/08:1 Budgetpropositionen

2008-11-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:20

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2009-02-12 TID 10.00-10.45 10.50-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:19. 2 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Karin Lindell, projektledare Nikos Tsakiridis och revisionsdirektör

2009-02-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:19

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2009-02-10 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:18. 2 Migration och asylpolitik Behandlades skrivelse 2008/09:33 Migration och asylpolitik, jämte motioner delvisÄrendet

2009-02-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2009-02-24 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:21. 2 Sänkta socialavgifter Fortsattes behandlingen av redogörelse 2008/09:RRS9 Riksrevisionens styrelses redogörelse

2009-03-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09: 21 DATUM 2009-02-19 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:20. 2 Närvarande vid utskottssammanträdet Beslutades att tjänsteman vid EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans

2009-02-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:16

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2008-12-04 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:15. 2 Yttrande till justitieutskottet Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Fortsattes

2008-12-04

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:17

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2008-12-11 TID 09.00-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:16 2 Närvarande vid utskottssammanträdet Beslutades att tjänsteman vid EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans

2008-12-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27 DATUM 2009-04-14 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:26. 2 Vissa frågor om vårdnadsbidrag Behandlades dels proposition 2008/09:139 Vissa frågor om vårdnadsbidrag, m.m.dels

2009-04-14

Paginering