Dokument & lagar (66 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:7

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-10 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:5 och 2009/10:6. 2 Information från Försäkringskassan Generaldirektör Adriana Lender, Försäkringskassan informerade om

2009-11-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:8

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-12 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:7. 2 Försäkringskassans underlag för beslut om sjukpenning Fortsattes behandlingen av 2009/10:RRS4 Riksrevisionens styrelses

2009-11-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:12

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2009-12-01 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:11. 2 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 8 Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen

2009-12-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:3

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-10-15 TID 09.45-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:2. 2 Yttrande till finansutskottet budgetpropositionen för 2010 Behandlades fråga om yttrande till finansutskottet över

2009-10-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:2

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-09-24 TID 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:1. 2 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och

2009-09-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM 2009-09-17 TID 10:00-12:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:35. 2 Överläggning med och information av regeringen om EU-frågor på migrationsområdet Överläggning hölls med statsrådet

2009-09-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:11

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2009-11-26 TID 09:30-11:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:10. 2 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på socialpolitikens område Överläggningar hölls med statssekreteraren

2009-11-26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:10

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-11-24 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:9. 2 Ändringar i premiepensionssystemet Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:44 Ändringar i premiepensionssystemet,

2009-11-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-04-15 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:24. 2 Yttrande till konstitutionsutskottet Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Fortsattes

2010-04-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-04-27 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:25. 2 Utökad finansiell samordning, m.m. Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:154 Utökad finansiell samordning,

2010-04-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM 2010-09-30 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarande vid sammanträdet Beslutades att Yasmin Khan, praktikant från Södertörns högskola, fick närvara vid sammanträdet. 2 Överläggning med regeringen på migrationsområdet

2010-09-30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM 2010-06-03 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:30. 2 Närvarande vid sammanträdet Beslutades att tjänsteman från EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans

2010-06-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM 2010-05-27 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:29. 2 Närvarande vid sammanträdet Beslutades att tjänsteman vid EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans

2010-05-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM 2010-05-25 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:28. 2 Yttrande till finansutskottet Ekonomiska vårpropositionen Fortsattes behandlingen av yttrande till finansutskottet

2010-05-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-05-18 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:27 2 Uppehållstillstånd för skyddspersoner Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:190 Uppehållstillstånd för

2010-05-18

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-05-06 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:26. 2 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:137 Åtgärder

2010-05-06

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM 2010-08-10 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Subsidiaritetsprövning, KOM2010 378 Det anmäldes att förfarande har inletts om subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för

2010-08-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-04-13 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:23. 2 Yttrande till justitieutskottet Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel Behandlades fråga om yttrande

2010-04-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:23

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-04-08 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:22. 2 Migration och asylpolitik Fortsattes behandlingen av motioner på migrationsområdet från allmänna motionstiden

2010-04-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-03-23 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:21. 2 Yttrande till justitieutskottet subsidiaritetsfråga Behandlades fråga om yttrande till justitieutskottet över

2010-03-23

Paginering