Dokument & lagar (76 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:40

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 2 / 1 3 : 40 DATUM 2013-09-12 TID 11.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:39. § 2 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn

2013-09-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:40

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:40 DATUM 2013-09-12 TID 11.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:39. § 2 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn (SfU11) Utskottet

2013-09-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:39

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 2 / 1 3 : 39 DATUM 2013-08-27 TID 11.00–11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:38. § 2 EU-förslag om en förenklad ordning för

2013-08-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:39

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:39 DATUM 2013-08-27 TID 11.00–11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:38. § 2 EU-förslag om en förenklad ordning för personkontroller vid

2013-08-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:38

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:38 DATUM 2013-06-11 TID 13.30–13.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:37. § 2 Metoder för bedömning av arbetsförmåga (SfU10) Utskottet fortsatte

2013-06-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:37

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:37 DATUM 2013-06-04 TID 11.00–12.00 12.10–13.20 13.30 –13.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Öppet sammanträde Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson informerade om de ökande sjuktalen. Dessutom

2013-06-04

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:36

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-05-30 TID 10.00–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:35. § 2 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare (SfU8) Utskottet

2013-05-30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:35

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-05-28 TID 11.00–12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2012/13:33 och 2012/13:34. § 2 Information av Riksrevisionen Riksrevisor

2013-05-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-05-23 TID 9.30-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om ett nytt verktyg för bedömning av arbetsförmåga. Program och deltagarförteckning

2013-05-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-05-16 TID 10.30–10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:32. § 2 Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie

2013-05-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-05-14 TID 11.00–11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:31. § 2 Vårändringsbudget för 2013 Utskottet behandlade fråga om

2013-05-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-05-02 TID 10.30–10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:30. § 2 EU-förslag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa

2013-05-02

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-04-25 TID 10.30–10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:29. § 2 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan

2013-04-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-05-14 TID 11.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. § 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen

2013-05-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-04-23 TID 11.00–11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. § 2 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012

2013-04-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-04-18 TID 10.30–10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:27. § 2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till

2013-04-18

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-04-16 TID 11.00–11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:26. § 2 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan

2013-04-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-04-11 TID 10.30–11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:25. § 2 Migration och asylpolitik (SfU7) Utskottet fortsatte behandlingen

2013-04-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-03-26 TID 11.00–12.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information av Migrationsverket och Rikspolisstyrelsen Generaldirektör Anders Danielsson och rikspolischef Bengt Svenson informerade om

2013-03-26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-03-21 TID 10.30–11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information om Frontex Statssekreterare Martin Valfridsson med medarbetare, Justitiedepartementet, informerade om Frontex organisation

2013-03-21

Paginering