Dokument & lagar (68 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35 DATUM 2015-09-15 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ändring av förordning om enhetlig utformning av visumhandlingar Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av Kommissionens förslag om ändring av förordning EG nr 1683/1995 av

2015-09-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:34 DATUM 2015-06-16 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:33. 2 Utsatta EES-medborgare Pernilla Baralt, statssekreterare, Socialdepartementet, och Martin Valfridsson, nationell

2015-06-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33 DATUM 2015-06-11 TID 10.3011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:32. 2 Ministerrådsmöte, sociala frågor Epsco Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet,

2015-06-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32 DATUM 2015-06-09 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:31. 2 Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor RIF Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet,

2015-06-09

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31 DATUM 2015-06-02 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:30. 2 Riksrevisionen Riksrevisor Margareta Åberg och projektledare Annette Mellander informerade om rapporten RiR

2015-06-02

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30 DATUM 2015-05-26 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:28 och 2014/15:29. 2 Vårändringsbudget för 2015 SfU3y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till

2015-05-26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 2015-05-21 TID 9.3011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om Tio år med Finsam. Program med deltagarförteckning framgår av bilaga 2. Vid protokollet Justeras den 26 maj 2015

2015-05-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-05-19 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:27. 2 2015 års ekonomiska vårproposition Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition

2015-05-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 2015-04-28 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:26. 2 Kommissionens aviserade förslag till paket om arbetskraftens rörlighet Statssekreterare Therese Svanström

2015-04-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 2015-04-21 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:25. 2 EU-frågor Tjänstemän från Socialdepartementet informerade utskottet om kommissionens kommande förslag Paket

2015-04-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-04-16 TID 10.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:24. 2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

2015-04-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-04-07 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:23. 2 Verksamheten i EU under 2014 Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse

2015-04-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-03-24 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:22. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från utrikesutskottet ta emot motion 2014/15:2563 av Annika

2015-03-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-03-12 TID 10.3010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:20 och 2014/15:21. 2 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga SfU10 Utskottet fortsatte behandlingen

2015-03-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-03-10 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att politiska sekreterare fick närvara på sammanträdet vid informationen om den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Denna

2015-03-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-03-05 TID 10.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:19. 2 Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor RIF Statssekreteraren Lars Westbratt med medarbetare, Justitiedepartementet,

2015-03-05

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-02-19 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:18. 2 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga SfU10 Utskottet behandlade proposition 2014/15:50 och motioner.

2015-02-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-02-10 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:17. 2 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program SfU6 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2015-02-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-01-29 TID 10.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:16. 2 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program SfU6 Utskottet behandlade proposition 2014/15:21

2015-01-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2015-01-22 TID 10.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander med medarbetare informerade om inspektionens rapporter 2014:25 Tillämpningen av lagstiftningen om graviditetspenning

2015-01-22

Paginering