Dokument & lagar (72 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:39

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:39 DATUM 2016-06-16 TID 10.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:38. 2 Information av Migrationsverket Generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare informerade om Migrationsverkets

2016-06-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:38

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:38 DATUM 2016-06-14 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:37. 2 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige SfU16 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-06-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:37

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37 DATUM 2016-06-09 TID 10.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:36. 2 Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt resultatredovisning Utskottet diskuterade arbetet

2016-06-09

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:36

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36 DATUM 2016-05-26 TID 10.3012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Livia Spada från EU-samordningen fick närvara under sammanträdet vid utskottets överläggningar med regeringen. 2 Justering av protokoll

2016-05-26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:35

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-05-24 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:34. 2 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Utskottet behandlade proposition

2016-05-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:34 DATUM 2016-05-19 TID 10.3011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Livia Spada från EU-samordningen och Stina Nordström från justitieutskottets kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 4 på

2016-05-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33 DATUM 2016-05-12 TID 10.3011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:32. 2 EU-frågor på migrationsområdet Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, återrapporterade från

2016-05-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-04-21 TID 10.3010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:31. 2 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen SfU17 Utskottet behandlade proposition 2015/16:147.

2016-04-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-04-19 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:30. 2 EU-frågor inom det socialpolitiska området Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet,

2016-04-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-04-14 TID 10.3011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:29. 2 EU-frågor på migrationsområdet Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, återrapporterade från

2016-04-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-04-12 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:28. 2 Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar Utskottet behandlade fråga

2016-04-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-04-07 TID 10.3010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:27. 2 Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin SfU13 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:109.

2016-04-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-03-17 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:26. 2 Medborgarskap SfU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om medborgarskap. Utskottet justerade betänkande

2016-03-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-03-15 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:25. 2 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Susanne Ackum med medarbetare informerade om arbetet med en förnyad

2016-03-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-03-08 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:24. 2 Socialavgifter SfU12 Utskottet fortsatte behandlingen motioner om socialavgifter. Utskottet justerade betänkande

2016-03-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-03-03 TID 10.3011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:23. 2 EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, återrapporterade

2016-03-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-03-01 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:22. 2 Migrationsverket Generaldirektör Anders Danielsson m.fl.Migrationsverket, informerade om Migrationsverkets

2016-03-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-02-25 TID 10.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:21. 2 Medborgarskap SfU11 Utskottet behandlade motioner om medborgarskap. Ärendet bordlades. 3 Migration och asylpolitik

2016-02-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-02-23 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:20. 2 Utsatta EU-medborgare Pernilla Baralt, statssekreterare, Socialdepartementet, och Martin Valfridsson, nationell

2016-02-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-02-11 TID 10.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:19. 2 EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, återrapporterade

2016-02-11

Paginering