Dokument & lagar (75 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:22 DATUM 2018-02-15 TID 10.3011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:21. 2 Migration och asylpolitik SfU15 Utskottet behandlade motioner om migration och asylpolitik. Ärendet bordlades.

2018-02-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:19

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:19 DATUM 2018-0123 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:18. 2 EU-information på det migrationspolitiska området Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet återrapporterade

2018-01-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:2

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM 2017-09-21 TID 10.3011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/181:1 2 EU-frågor på det socialpolitiska området Statssekreterare Therese Svanström Andersson, m.fl.Socialdepartementet

2017-09-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:17

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:17 DATUM 2017-12-07 TID 10.3012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:16. 2 Information från Inspektionen för socialförsäkringen Chefsjurist och ställföreträdande generaldirektör Catarina

2017-12-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:21 DATUM 2018-02-01 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:20. 2 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning genomförande av ICT-direktivet SfU10 Utskottet

2018-02-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:20

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:20 DATUM 2018-01-25 TID 10.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:19. 2 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare presenterade granskningsrapporten

2018-01-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:18

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:18 DATUM 2018-01-18 TID 10.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:17. 2 EU-information på det socialpolitiska området Statssekreteraren Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet,

2018-01-18

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:15

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:15 DATUM 2017-11-30 TID 10.3011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:14. 2 Utgiftsområde 8 Migration SfU4 Utskottet justerade betänkande 2017/18: SfU4 på nytt, med viss ändring delad

2017-11-30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:16

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:16 DATUM 2017-12-05 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18: 2 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning SfU1 Utskottet fortsatte behandlingen

2017-12-05

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1 DATUM 2017-09-19 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs 2017/18:SfU5 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:191 och motion. Utskottet

2017-09-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-10 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:3. 2 EU-information på det socialpolitiska området Statssekreteraren Therese Svanström Andersson, m.fl.Socialdepartementet

2017-10-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-09-28 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2 2 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete när arbetsgivaren självmant avhjälpt

2017-09-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-12 TID 10.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:4. 2 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete när arbetsgivaren självmant avhjälpt

2017-10-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-10-26 TID 10.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:8. 2 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SfU2y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga

2017-10-26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:10

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-07 TID 11.0011.40, 11.5012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:9. 2 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt

2017-11-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-19 TID 10.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:6. 2 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

2017-10-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-10-24 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:7. 2 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

2017-10-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:14

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:14 DATUM 2017-11-28 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:13. 2 Utgiftsområde 8 Migration SfU4 Utskottet fortsatte beredning av proposition 2017/18:1 utgiftsområde 8 och

2017-11-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:13

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:13 DATUM 2017-11-21 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:12. 2 Migrationsverket Generaldirektör Mikael Ribbenvik och rättschef Fredrik Beijer informerade om det aktuella

2017-11-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-17 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:5. 2 Revidering av EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen 883/2004, 987/2009 Utskottet överlade

2017-10-17

Paginering