Dokument & lagar (125 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-17 TID 09.00 09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:8. 2 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund

2005-11-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-08 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:6. 2 Uppvaktning Företrädare för fontänhus uppvaktar om arbetsrehabilitering av psykiskt långtidssjuka, Marianne Fagberg, ordförande i Göteborgsfontänen, Ulph

2005-11-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2005-11-29 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:10. 2 Budgetpropositionen, utgiftsområde 10-12 m.m. Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, jämte motioner, såvitt avser

2005-11-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-15 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:7. 2 Budgetpropositionen för 2006, Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar m.m Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006,

2005-11-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-24 TID 09.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:9. 2 EU-information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl.Utrikesdepartementet, informerar inför RIF-mötet den 1-2 december 2005.

2005-11-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-01-24 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mottagande av ensamkommande barn Behandlas proposition 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn, jämte motioner. Ärendet bordläggs för fortsatt behandling. 2 Delat barnbidrag vid växelvis boende Behandlas

2006-01-24

utskottsdokument 2005/06:ZXRM4SF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:47 DATUM Tisdagen den 16 maj 2006 TID 12.00 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 11 maj 2006 justerades. 2 Inkommen granskningsanmälan Kanslichefen meddelar att följande granskningsanmälan

2006-05-16

utskottsdokument 2005/06:ZXRF4SF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:40 DATUM Torsdagen den 20 april 2006 TID 10.45 11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 18 april justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälan inkommit: Posten

2006-04-20

utskottsdokument 2005/06:ZXR83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM Tisdagen den 14 februari 2006 TID 8.00 9.30 10.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av statsrådet Carin Jämtin Statsrådet Carin Jämtin frågas ut av utskottet i ärendet Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien. 2

2006-02-14

utskottsdokument 2005/06:YWQF3SF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:26 DATUM Torsdagen den 16 februari 2006 TID 8.00 9.50 10.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av utrikesminister Laila Freivalds Utrikesminister Laila Freivalds frågas ut av utskottet i ärendet Regeringens handläggning

2006-02-16

utskottsdokument 2005/06:XVPCWRF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM Tisdagen den 29 november 2005 TID 11.20 12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inkomna granskningsanmälningar Kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälan inkommit: Statsrådet Bosse Ringholms agerande som samordningsminister för EU-frågor anmäld av

2005-11-29

utskottsdokument 2005/06:WUOCWRF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM Torsdagen den 13 oktober 2005 TID 10.4511.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena torsdagen den 15 september och onsdagen den 21 september 2005 justerades. 2 Inkomna granskningsanmälningar Kanslichefen meddelade

2005-10-13

utskottsdokument 2005/06:WTOCWRF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM Torsdagen den 24 november 2005 TID 09.05 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet torsdagen den 17 november justerades. 2 Inkomna granskningsanmälningar Kanslichefen meddelande att följande granskningsanmälningar

2005-11-24

utskottsdokument 2005/06:VTN83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM Torsdagen den 2 februari 2006 TID 9.20 9.50 10.00 10.20 10.25 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien Utskottet behandlade granskningsärende 2004/05:5 Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien.

2006-02-02

utskottsdokument 2005/06:VTN13SG

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM Torsdagen den 26 januari 2006 TID 09.00 11.15 11.30 11.50 11.55 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av generaldirektör Ann-Louise Eksborg Generaldirektör Ann-Louise Eksborg frågas ut av utskottet i ärendet Regeringens handläggning av

2006-01-26

utskottsdokument 2005/06:USMF4SF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:39 DATUM Onsdagen den 19 april 2006 TID 09.00 09.50 10.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av försvarsminister Leni Björklund Försvarsminister Leni Björklund frågades ut av utskottet i följande ärenden. Regeringens rutiner

2006-04-19

utskottsdokument 2005/06:TRL83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM Onsdagen den 8 februari 2006 TID 8.35 9.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inkomna granskningsanmälningar Kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälningar inkommit: Regeringens uppfyllande av de krav som riksdagsordningen ställer för att undvika anhopning

2006-02-08

utskottsdokument 2005/06:TRL83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM Tisdagen den 31 januari 2006 TID 11.35 12.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 24 och 26 januari justerades. 2 Granskningsanmälningar Kanslichefen anmäler att följande granskningsanmälningar inkommit: Regeringens

2006-01-31

utskottsdokument 2005/06:SQKHWRF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM Torsdagen den 27 oktober 2005 TID 09.35 09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet torsdagen den 20 oktober justerades. 2 Regeringskansliet Utskottet behandlade granskningsärende Regeringskansliet. Utskottet beslutade

2005-10-27

utskottsdokument 2005/06:SQKF4SF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:43 DATUM Tisdagen den 2 maj 2006 TID 12.20-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena 24-25 april och 27 april justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsärende inkommit.

2006-05-02