Dokument & lagar (11 träffar)

Yttrande 2005/06:BoU5y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU5y Tilläggsbudget för år 2006 utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2006 års ekonomiska vårproposition prop. 2005/06:100 om tilläggsbudget

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU5y (pdf, 26 kB)

Yttrande 2005/06:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU4y Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett samtliga övriga utskott samt EU-nämnden tillfälle att yttra sig över riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid jämte de med anledning av framställningen väckta motionerna

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU4y (pdf, 94 kB)

Yttrande 2005/06:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU3y Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2004/05:150 Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag jämte motioner i de delar de berör utskottets beredningsområde.

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU3y (pdf, 216 kB)

Yttrande 2005/06:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU2y En ny lag om lägenhetsregister Till finansutskottet Finansutskottet har den 14 september 2005 berett bostadsutskottet tillfälle att senast den 29 september 2005 yttra sig över proposition 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister med motioner, i de delar som berör utskottets

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU2y (pdf, 109 kB)

Yttrande 2005/06:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning på utgiftsområden

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU1y (pdf, 140 kB)

Yttrande 2001/02:BoU6y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU6y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2001/02:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Utskottets överväganden Regeringens

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU6y (doc, 45 kB) Yttrande 2001/02:BoU6y (pdf, 104 kB)

Yttrande 2001/02:BoU5y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU5y Tilläggsbudget för år 2002 utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2002 års ekonomiska vårproposition prop. 2001/02:100 om tillläggsbudget

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU5y (doc, 91 kB) Yttrande 2001/02:BoU5y (pdf, 246 kB)

Yttrande 2001/02:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU4y Regional samverkan och statlig länsförvaltning Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 16 oktober 2001 beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning jämte eventuella motioner.

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU4y (doc, 112 kB) Yttrande 2001/02:BoU4y (pdf, 268 kB)

Yttrande 2001/02:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU3y Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2000/01:130 Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier jämte motioner i de delar de berör

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU3y (pdf, 239 kB)

Yttrande 2001/02:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU2y Tilläggsbudget för år 2001 utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 volym 1 i vad avser tillläggsbudget

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU2y (doc, 46 kB) Yttrande 2001/02:BoU2y (pdf, 109 kB)

Yttrande 2001/02:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU1y (doc, 100 kB) Yttrande 2001/02:BoU1y (pdf, 222 kB)