Dokument & lagar (182 träffar)

Finansutskottets protokoll 2019/20:54

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:54 Datum 2020-05-26 Tid kl. 11.00-11.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll nr. 2019/20:53. 2 Extra ändringsbudget för 2020 Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare

2020-05-26

Finansutskottets protokoll 2019/20:54 (docx, 44 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:53

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:53 Datum 2020-05-25 Tid kl. 11.00-12.27 ajournering 12.34-12.38 Närvarande Se bilaga 1 1 Åtgärder med anledning av coronaviruset Generaldirektör Katrin Westling Palm och medarbetare Pia Blank Thörnroos, Skatteverket informerade utskottet om: Lagförslaget gällande

2020-05-25

Finansutskottets protokoll 2019/20:53 (docx, 43 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:52

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:52 Datum 2020-05-19 Tid kl. 11.00-11.32 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde en PM som inkom den 18 maj från Tillväxtverket med information angående frågan om utdelning i samband med stöd vid korttidsarbete. Med anledning av informationen

2020-05-19

Finansutskottets protokoll 2019/20:52 (docx, 45 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:51

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:51 Datum 2020-05-12 Tid kl. 11.00-12.06 Närvarande Se bilaga 1 1 Åtgärder med anledning av coronaviruset Finansminister Magdalena Andersson, åtföljd av medarbetare från Finansdepartementet informerade utskottet om krisåtgärder och om makrofinansiellt stöd

2020-05-12

Finansutskottets protokoll 2019/20:51 (docx, 44 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:50

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:50 Datum 2020-05-07 Tid kl. 10.30-11.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Systemet för stöd vid korttidsarbete med anledning av coronaviruset Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf och Tim Brooks, avdelningschef företag, informerade utskottet och svarade på

2020-05-07

Finansutskottets protokoll 2019/20:50 (docx, 45 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:49

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:49 Datum 2020-04-29 Tid kl. 08.45-08.53 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att tillåta extern publicering av foto från utskottets sammanträde den 30 mars. Inkommen skrivelse från Transportföretagen dnr.1776-2019/20 anmäldes. 2 Justering

2020-04-29

Finansutskottets protokoll 2019/20:49 (docx, 43 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:48

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:48 Datum 2020-04-21 Tid kl. 11.00-11.54 Närvarande Se bilaga 1 1 Konvergensprogrammet och nationella reformprogrammet Statssekreterarna Max Elger och Paula Carvalho Olovsson informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor. 2 Deltagande i EIB:s Covid-19

2020-04-21

Finansutskottets protokoll 2019/20:48 (docx, 46 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:47

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:47 Datum 2020-04-14 Tid kl.11.00-11.26 Närvarande Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation SURE till följd av utbrottet av covid-19, samt andra

2020-04-14

Finansutskottets protokoll 2019/20:47 (docx, 44 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:46

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:46 Datum 2020-04-07 Tid kl.14.00-14.01 Närvarande Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:45. 2 Extra ändringsbudget för 2020 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av

2020-04-07

Finansutskottets protokoll 2019/20:46 (docx, 42 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:45

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:45 Datum 2020-04-07 Tid kl.11.00-11.28 Närvarande Se bilaga 1 1 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen med anledning av coronaviruset Statssekreterare Linda Grape, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor. 2

2020-04-07

Finansutskottets protokoll 2019/20:45 (docx, 43 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:44

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:44 Datum 2020-04-06 Tid kl. 16:00-17:20 Närvarande Se bilaga 1 1 Riksbankens åtgärder med anledning av coronaviruset Förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley informerade utskottet om hur Riksbankens åtgärder bidrar till att mildra coronakrisens effekter

2020-04-06

Finansutskottets protokoll 2019/20:44 (docx, 46 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:43

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:43 Datum 2020-04-02 Tid kl. 14:0014:03 Närvarande Se bilaga 1 1 Extra ändringsbudget för 2020 Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset FiU55 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:151 och motioner. Utskottet justerade

2020-04-02

Finansutskottets protokoll 2019/20:43 (docx, 44 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:42

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:42 Datum 2020-04-02 Tid kl. 11:00-11:43 Närvarande Se bilaga 1 1 Information med anledning av coronaviruset Finansmarknadsminister Per Bolund med medarbetare informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att sammanträda under

2020-04-02

Finansutskottets protokoll 2019/20:42 (docx, 44 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:41

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:41 Datum 2020-03-30 Tid kl. 14:00-14:01 Närvarande Se bilaga 1 1 Extra ändringsbudget för 2020 Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset FiU54 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:142. Utskottet justerade betänkande

2020-03-30

Finansutskottets protokoll 2019/20:41 (docx, 44 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:40

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:40 Datum 2020-03-30 Tid kl. 11:00-11:10 Närvarande Se bilaga 1 1 Extra ändringsbudget för 2020 Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset FiU51 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:132 och motioner. Utskottet

2020-03-30

Finansutskottets protokoll 2019/20:40 (docx, 45 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:39

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:39 Datum 2020-03-27 Tid Kl. 11.00-11.33 Närvarande Se bilaga 1 1 Förslaget om stöd vid korttidsarbete Finansrådet Linda Haggren, Finansdepartementet, informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Extra ändringsbudget för 2020 Stöd vid korttidsarbete och

2020-03-27

Finansutskottets protokoll 2019/20:39 (docx, 43 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:38

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:38 Datum 2020-03-26 Tid Kl. 11.00-11.55, ajournering, kl. 12.46-13.12 Närvarande Se bilaga 1 1 Information med anledning av coronaviruset Finansminister Magdalena Andersson och finansråden Linda Haggren och Åke Nordlander med medarbetare informerade utskottet

2020-03-26

Finansutskottets protokoll 2019/20:38 (docx, 45 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:36

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:36 Datum 2020-03-24 Tid Kl. 11.00-11.22 Närvarande Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Mikael Pyka från skatteutskottets kansli får närvara vid kommande sammanträden när utskottet bereder coronavirus-relaterade ärenden på skatteområdet.

2020-03-24

Finansutskottets protokoll 2019/20:36 (docx, 45 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:37

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:37 Datum 2020-03-23 Tid kl. 14.30-15.15 Närvarande Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Mikael Pyka från skatteutskottets kansli fick närvara vid punkten 1 på föredragningslistan. 2 Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall Skatteverkets

2020-03-23

Finansutskottets protokoll 2019/20:37 (docx, 43 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:35

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:35 Datum 2020-03-18 Tid kl. 17.00-17.02 Närvarande Se bilaga 1 1 Extra ändringsbudget för 2020 Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset FiU52 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:136. Utskottet justerade betänkande

2020-03-18

Finansutskottets protokoll 2019/20:35 (docx, 42 kB)