Dokument & lagar (26 träffar)

Omröstning 2005/06:FöU9p6 Frivillig medverkan i säkerhetsarbetet

Votering: betänkande 2005/06:FöU9 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle, förslagspunkt 6 Frivillig medverkan i säkerhetsarbetet Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ5 yrkande 4, 2005/06:Fö7 yrkandena 4, 6 och 7 samt 2005/06:Fö234. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m,

2006-05-30

Omröstning 2005/06:FöU9p4 Den lokala krishanteringsförmågan

Votering: betänkande 2005/06:FöU9 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle, förslagspunkt 4 Den lokala krishanteringsförmågan Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö253 yrkandena 3 och 4 samt 2004/05:MJ6 yrkande 2. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja

2006-05-30

Omröstning 2005/06:FöU9p2 Den nationella krishanteringsförmågan

Votering: betänkande 2005/06:FöU9 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle, förslagspunkt 2 Den nationella krishanteringsförmågan Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö250, 2002/03:Fö259 yrkandena 1-3, 2002/03:Fö260 yrkandena 3 och 4, 2003/04:Fö259 yrkandena 3 och 5, 2004/05:MJ9 yrkande 1, 2005/06:Ju564 yrkandena 9

2006-05-30

Omröstning 2005/06:FöU11p3 Belastningsregistret

Votering: betänkande 2005/06:FöU11 Reformerad styrning och förvaltning för försvaret, förslagspunkt 3 Belastningsregistret Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö9 av Berit Jóhannesson m.fl. vDatum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 122 0

2006-05-17

Omröstning 2005/06:FöU11p2 Staber och förvaltningar

Votering: betänkande 2005/06:FöU11 Reformerad styrning och förvaltning för försvaret, förslagspunkt 2 Staber och förvaltningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö8 av Jörgen Johansson och Staffan Danielsson båda c yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Fö10 av Eskil Erlandsson m.fl. c, m, fp, kd yrkandena 1, 2 i denna del,

2006-05-17

Omröstning 2005/06:FöU11p1 Styrning

Votering: betänkande 2005/06:FöU11 Reformerad styrning och förvaltning för försvaret, förslagspunkt 1 Styrning Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö10 av Eskil Erlandsson m.fl. c, m, fp, kd yrkande 2 i denna del. Datum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2006-05-17

Omröstning 2005/06:FöU10p1 Renovering och modifiering av Haubits 77B

Votering: betänkande 2005/06:FöU10 Renovering och modifiering av artillerisystemet Haubits 77B, förslagspunkt 1 Renovering och modifiering av Haubits 77B Riksdagen bifaller proposition 2005/06:132 och avslår motion 2005/06:Fö5 av Allan Widman m.fl. fpDatum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-05-17

Omröstning 2005/06:FöU12p3 Ersättning vid naturkatastrofer, m.m.

Votering: betänkande 2005/06:FöU12 Naturkatastrofer, m.m.förslagspunkt 3 Ersättning vid naturkatastrofer, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö215, 2005/06:Fö219, 2005/06:Fö222, 2005/06:Fö241 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Fö255. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti

2006-05-10

Omröstning 2005/06:FöU12p2 Ansvar för förebyggande arbete mot naturkatastrofer, m.m.

Votering: betänkande 2005/06:FöU12 Naturkatastrofer, m.m.förslagspunkt 2 Ansvar för förebyggande arbete mot naturkatastrofer, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fö231 yrkande 2, 2004/05:Fö233 yrkande 2, 2004/05:MJ5 yrkande 1, 2005/06:Fö224 yrkandena 1-3, 2005/06:Fö248 och 2005/06:N4. Datum: 2006-05-10 Omröstning

2006-05-10

Omröstning 2005/06:FöU8p2 Tjänstgöring utomlands

Votering: betänkande 2005/06:FöU8 Totalförsvarsplikt och samhällstjänst, förslagspunkt 2 Tjänstgöring utomlands Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö218 av Eskil Erlandsson m.fl. c, m, fp, kd yrkande 8. Datum: 2006-03-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2006-03-31

Omröstning 2005/06:FöU8p1 Kvinnlig plikt

Votering: betänkande 2005/06:FöU8 Totalförsvarsplikt och samhällstjänst, förslagspunkt 1 Kvinnlig plikt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö213 av Anders Bengtsson och Hillevi Larsson båda s och 2005/06:Fö245 av Berit Jóhannesson m.fl. v yrkande 1. Datum: 2006-03-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-03-31

Omröstning 2005/06:FöU7p2 Förebyggande verksamhet

Votering: betänkande 2005/06:FöU7 Räddningstjänst och skydd mot olyckor, förslagspunkt 2 Förebyggande verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö227, 2005/06:Fö229, 2005/06:Fö240, 2005/06:Fö244 och 2005/06:So552 yrkande 18. Datum: 2006-03-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti

2006-03-31

Omröstning 2005/06:FöU3p3 Tillsynsansvar

Votering: betänkande 2005/06:FöU3 Transport av farligt gods, förslagspunkt 3 Tillsynsansvar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö2 och 2005/06:Fö3 yrkandena 4-6. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 0

2006-03-09

Omröstning 2005/06:FöU5p4 Försvarshögskolan

Votering: betänkande 2005/06:FöU5 Vissa personalfrågor i Försvarsmakten, förslagspunkt 4 Försvarshögskolan Riksdagen avslår motion 2005/06:L375 yrkande 29. Datum: 2006-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 129 0 1 14 m 44 1 0 10 c 18

2006-02-22

Omröstning 2005/06:FöU5p1 Anställningsformer

Votering: betänkande 2005/06:FöU5 Vissa personalfrågor i Försvarsmakten, förslagspunkt 1 Anställningsformer Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö218 yrkandena 9 och 10. Datum: 2006-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 127 0 0 17 m

2006-02-22

Omröstning 2005/06:FöU5p5 Hemvärnspersonal

Votering: betänkande 2005/06:FöU5 Vissa personalfrågor i Försvarsmakten, förslagspunkt 5 Hemvärnspersonal Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ6 yrkande 9 och 2005/06:Fö208. Datum: 2006-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 128 0

2006-02-22

Omröstning 2005/06:FöU5p3 Diskriminering och trakasserier

Votering: betänkande 2005/06:FöU5 Vissa personalfrågor i Försvarsmakten, förslagspunkt 3 Diskriminering och trakasserier Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U257 yrkande 31, 2005/06:L291 yrkandena 13 och 14, 2005/06:L341 yrkande 17, 2005/06:L375 yrkande 37, 2005/06:U246 yrkandena 7 och 8, 2005/06:U385 yrkande 2, 2005/06:Fö212

2006-02-22

Omröstning 2005/06:FöU4p4 Övervakning av sjötrafiken

Votering: betänkande 2005/06:FöU4 Sjö- och kustövervakningsfrågor, förslagspunkt 4 Övervakning av sjötrafiken Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö221, 2005/06:MJ348 yrkande 4 och 2005/06:MJ446 yrkande 28. Datum: 2006-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-02-22

Omröstning 2005/06:FöU4p2 Kustbevakningen och Försvarsmakten

Votering: betänkande 2005/06:FöU4 Sjö- och kustövervakningsfrågor, förslagspunkt 2 Kustbevakningen och Försvarsmakten Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö206. Datum: 2006-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 130 0 0 14 m 0 45 0 10 c 18

2006-02-22

Omröstning 2005/06:FöU1p3 Anskaffning av viktigare materielprojekt

Votering: betänkande 2005/06:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2006, förslagspunkt 3 Anskaffning av viktigare materielprojekt Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 6 punkt 5 och avslår motion 2005/06:Fö218 yrkandena 12 och 13. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2005-12-07

Paginering