Dokument & lagar (77 träffar)

Omröstning 2010/11:CU27p1 En EU-ram för bolagsstyrning

Votering: betänkande 2010/11:CU27 En EU-ram för bolagsstyrning, förslagspunkt 1 En EU-ram för bolagsstyrning Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2011-06-15 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 100 0 0 7 MP 21

2011-06-15

Omröstning 2010/11:CU20p3 Bostadsarrende

Votering: betänkande 2010/11:CU20 Fastighetsrätt, förslagspunkt 3 Bostadsarrende Riksdagen avslår motion 2010/11:C284. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0 23 M 92 0 0 15 MP 21 0 0 4 FP 20 0 0 4 C

2011-06-01

Omröstning 2010/11:CU20p2 Tomträtt

Votering: betänkande 2010/11:CU20 Fastighetsrätt, förslagspunkt 2 Tomträtt Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C220 och 2010/11:C332. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0 23 M 92 0 0 15 MP 20 0 0 5 FP 20 0 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:CU8p4 Fortsatt arbete inom EU

Votering: betänkande 2010/11:CU8 Ny lag om leksakers säkerhet, förslagspunkt 4 Fortsatt arbete inom EU Riksdagen avslår motion 2010/11:C6 yrkande 3. Datum: 2011-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M 96 0 0 11 MP 24 0 0

2011-05-11

Omröstning 2010/11:CU8p3 Skärpta regler för kemikalier i leksaker m.m.

Votering: betänkande 2010/11:CU8 Ny lag om leksakers säkerhet, förslagspunkt 3 Skärpta regler för kemikalier i leksaker m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C6 yrkandena 1 och 2, 2010/11:C7 yrkande 2 och 2010/11:MJ296 yrkande 5. Datum: 2011-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, SD,

2011-05-11

Omröstning 2010/11:CU8p2 Utvidgning av lagens tillämpningsområde

Votering: betänkande 2010/11:CU8 Ny lag om leksakers säkerhet, förslagspunkt 2 Utvidgning av lagens tillämpningsområde Riksdagen avslår motion 2010/11:C7 yrkande 1. Datum: 2011-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M 96 0

2011-05-11

Omröstning 2010/11:CU8p6 Tredjepartstestning av leksaker

Votering: betänkande 2010/11:CU8 Ny lag om leksakers säkerhet, förslagspunkt 6 Tredjepartstestning av leksaker Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ296 yrkande 6. Datum: 2011-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M 96 0 0 11 MP

2011-05-11

Omröstning 2010/11:FöU4p4 Grundorganisationen

Votering: betänkande 2010/11:FöU4 Försvarsmakten, förslagspunkt 4 Grundorganisationen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fö222 av Eva Flyborg FP2010/11:Fö245 av Sten Bergheden M2010/11:Fö247 av Urban Ahlin m.fl. S och 2010/11:Fö250 av Krister Hammarbergh MDatum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2011-04-28

Omröstning 2010/11:FöU4p8 Rapportering om utlandsförband

Votering: betänkande 2010/11:FöU4 Försvarsmakten, förslagspunkt 8 Rapportering om utlandsförband Riksdagen avslår motion 2010/11:Fö5 av Mikael Jansson och Richard Jomshof båda SDDatum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 18

2011-04-28

Omröstning 2010/11:FöU4p3 Luftförsvarsutredning

Votering: betänkande 2010/11:FöU4 Försvarsmakten, förslagspunkt 3 Luftförsvarsutredning Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om en luftförsvarsutredning. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2010/11:Fö210 av Peter Rådberg och Bodil Ceballos båda MPDatum: 2011-04-28 Omröstning i

2011-04-28

Omröstning 2010/11:FöU4p7 Återkomma om deltagande, styrning och information om den nordiska stridsgruppen m.m.

Votering: betänkande 2010/11:FöU4 Försvarsmakten, förslagspunkt 7 Återkomma om deltagande, styrning och information om den nordiska stridsgruppen m.m. Riksdagen avslår motion 2010/11:Fö6 av Håkan Juholt m.fl. S yrkandena 1-3. Datum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti

2011-04-28

Omröstning 2010/11:FöU4p5 Kvinnor, fred och säkerhet

Votering: betänkande 2010/11:FöU4 Försvarsmakten, förslagspunkt 5 Kvinnor, fred och säkerhet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U236 av Eva Flyborg m.fl. FP yrkandena 7 och 8 samt 2010/11:U296 av Hans Linde m.fl. V yrkandena 18, 19, 21 och 22. Datum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-04-28

Omröstning 2010/11:FöU5p2 Tillsättande av en kommission

Votering: betänkande 2010/11:FöU5 Elkänslighet, förslagspunkt 2 Tillsättande av en kommission Riksdagen avslår motion 2010/11:Fö206 av Jan Lindholm MP yrkande 2. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 10 M 99 0 0 8

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU18p9 Fler än två vårdnadshavare

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 9 Fler än två vårdnadshavare Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju401 yrkande 12, 2010/11:C304 yrkande 1 och 2010/11:So543 yrkande 4. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 MP, V Parti Ja Nej Avstående

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU18p10 Automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 10 Automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C245, 2010/11:C309 yrkande 2, 2010/11:C328 och 2010/11:C333 yrkande 1. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S Parti

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU18p13 Juridiskt biträde för barn

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 13 Juridiskt biträde för barn Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C236, 2010/11:C326, 2010/11:So257 yrkande 2 och 2010/11:So543 yrkande 30. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, MP Parti Ja Nej Avstående

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU18p22 18-årsgräns för ingående av äktenskap

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 22 18-årsgräns för ingående av äktenskap Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju287 yrkande 7 och 2010/11:C369. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU18p2 Talerätt i mål om fastställande av faderskap

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 2 Talerätt i mål om fastställande av faderskap Riksdagen avslår motion 2010/11:C254. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 102 0 10 M 98 0 0 9 MP

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU18p18 Barns skuldsättning

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 18 Barns skuldsättning Riksdagen avslår motion 2010/11:C214. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 102 0 10 M 99 0 0 8 MP 21 0 0 4 FP 20

2011-04-27

Omröstning 2010/11:FöU2p1 Krisberedskap

Votering: betänkande 2010/11:FöU2 Samhällets krisberedskap, förslagspunkt 1 Krisberedskap Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fö215 av Kew Nordqvist m.fl. MP och 2010/11:Fö236 av Anti Avsan MDatum: 2011-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-04-07

Paginering