Dokument & lagar (119 träffar)

Omröstning 2016/17:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Votering: betänkande 2016/17:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, förslagspunkt 4 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Datum: 2016-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 2 100 0 11 M 77 0 0 7

2016-12-13

Omröstning 2016/17:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Votering: betänkande 2016/17:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, förslagspunkt 7 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Datum: 2016-12-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 C Parti

2016-12-01

Omröstning 2016/17:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Votering: betänkande 2016/17:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, förslagspunkt 6 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Datum: 2016-12-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 M, C, KD

2016-12-01

Omröstning 2016/17:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Votering: betänkande 2016/17:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, förslagspunkt 5 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Datum: 2016-12-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 KD Parti

2016-12-01

Omröstning 2016/17:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Votering: betänkande 2016/17:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, förslagspunkt 3 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Datum: 2016-12-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M, C, L,

2016-12-01

Omröstning 2016/17:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Votering: betänkande 2016/17:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Datum: 2016-12-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti

2016-12-01

Omröstning 2016/17:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Votering: betänkande 2016/17:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, förslagspunkt 11 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Datum: 2016-12-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 S, MP,

2016-12-01

Omröstning 2016/17:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Votering: betänkande 2016/17:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Datum: 2016-12-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti

2016-12-01

Omröstning 2016/17:FöU2 Gemensam ram för att motverka hybridhot

Votering: betänkande 2016/17:FöU2 Gemensam ram för att motverka hybridhot, förslagspunkt 1 Gemensam ram för att motverka hybridhot Datum: 2016-11-09 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 20 M 72 0 0 12 SD 0 36 0 12 MP 20 0

2016-11-09

Omröstning 2016/17:CU5 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Votering: betänkande 2016/17:CU5 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden, förslagspunkt 1 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Datum: 2016-11-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 20 M 0 72 0 12 SD 36 0 0 12 MP 20

2016-11-09

Omröstning 2016/17:CU4 En ny lag om personnamn

Votering: betänkande 2016/17:CU4 En ny lag om personnamn, förslagspunkt 2 En ny lag om personnamn Datum: 2016-11-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 20 M 0 72 0 12 SD 0 0 36 12 MP 20 0 0 5 C 0 13 0 9 V 16

2016-11-09

Omröstning 2016/17:CU2 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Votering: betänkande 2016/17:CU2 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, förslagspunkt 2 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Datum: 2016-10-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M

2016-10-26

Omröstning 2016/17:CU2 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Votering: betänkande 2016/17:CU2 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, förslagspunkt 1 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Datum: 2016-10-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, SD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0

2016-10-26

Omröstning 2005/06:FöU9p6 Frivillig medverkan i säkerhetsarbetet

Votering: betänkande 2005/06:FöU9 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle, förslagspunkt 6 Frivillig medverkan i säkerhetsarbetet Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ5 yrkande 4, 2005/06:Fö7 yrkandena 4, 6 och 7 samt 2005/06:Fö234. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m,

2006-05-30

Omröstning 2005/06:FöU9p4 Den lokala krishanteringsförmågan

Votering: betänkande 2005/06:FöU9 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle, förslagspunkt 4 Den lokala krishanteringsförmågan Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö253 yrkandena 3 och 4 samt 2004/05:MJ6 yrkande 2. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja

2006-05-30

Omröstning 2005/06:FöU9p2 Den nationella krishanteringsförmågan

Votering: betänkande 2005/06:FöU9 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle, förslagspunkt 2 Den nationella krishanteringsförmågan Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö250, 2002/03:Fö259 yrkandena 1-3, 2002/03:Fö260 yrkandena 3 och 4, 2003/04:Fö259 yrkandena 3 och 5, 2004/05:MJ9 yrkande 1, 2005/06:Ju564 yrkandena 9

2006-05-30

Omröstning 2005/06:FöU11p3 Belastningsregistret

Votering: betänkande 2005/06:FöU11 Reformerad styrning och förvaltning för försvaret, förslagspunkt 3 Belastningsregistret Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö9 av Berit Jóhannesson m.fl. vDatum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 122 0

2006-05-17

Omröstning 2005/06:FöU11p2 Staber och förvaltningar

Votering: betänkande 2005/06:FöU11 Reformerad styrning och förvaltning för försvaret, förslagspunkt 2 Staber och förvaltningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö8 av Jörgen Johansson och Staffan Danielsson båda c yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Fö10 av Eskil Erlandsson m.fl. c, m, fp, kd yrkandena 1, 2 i denna del,

2006-05-17

Omröstning 2005/06:FöU11p1 Styrning

Votering: betänkande 2005/06:FöU11 Reformerad styrning och förvaltning för försvaret, förslagspunkt 1 Styrning Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö10 av Eskil Erlandsson m.fl. c, m, fp, kd yrkande 2 i denna del. Datum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2006-05-17

Omröstning 2005/06:FöU10p1 Renovering och modifiering av Haubits 77B

Votering: betänkande 2005/06:FöU10 Renovering och modifiering av artillerisystemet Haubits 77B, förslagspunkt 1 Renovering och modifiering av Haubits 77B Riksdagen bifaller proposition 2005/06:132 och avslår motion 2005/06:Fö5 av Allan Widman m.fl. fpDatum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-05-17